Duben je měsícem zvyšování povědomí o stresu. V příštích několika týdnech zveřejníme sérii užitečných článků na toto téma, takže nás sledujte nebo nás sledujte na Facebooku, abyste byli informováni.

Stres je součástí života každého z nás. Od dětí přes dospívající až po dospělé, všichni se každý den svého života potýkáme s určitým množstvím stresu. Je to normální. Komplikace začínají, když se stres stane chronickým, což znamená, že v průběhu šesti měsíců převažují stresové dny nad nestresovými. Chronický stres má významné negativní fyzické a emocionální účinky – pro všechny, nejen pro dospělé.

Chronický stres může buď způsobit, nebo přispět k následujícím fyzickým problémům:

 • Vysoký krevní tlak
 • Snížená funkce imunitního systému
 • Srdeční onemocnění
 • Obezita
 • Únava

Chronický stres může buď způsobit, nebo přispět k následujícím emočním problémům:

 • Deprese
 • Podrážděnost
 • Pocit přetížení
 • Negativní/pesimistické myšlenky
 • Úzkost

Soustředíme se na poslední odrážku: úzkost.

Stejně jako stres je i úzkost součástí života každého z nás. Všichni se každý den potýkáme s trochou úzkosti. Problémem se stává teprve tehdy, když přetrvává a nám chybí dovednosti, jak se s ní vyrovnat a zpracovat související příznaky zdravým a produktivním způsobem. Pokud si váš dospívající stěžuje na stres nebo úzkost, měli byste to brát vážně. Pro dospělé je lákavé i snadné minimalizovat stres a úzkost dospívajících, protože – no, z našeho pohledu se nemusí potýkat s polovinou toho, co my.

Ale minimalizovat stres a úzkost dospívajících je chyba. Je tu jeden fakt: jejich stres je pro ně stejně skutečný jako pro nás. Stejně tak negativní fyzické a emocionální důsledky jejich stresu. A pokud se stres vašeho dospívajícího stane chronickým, zvyšuje se u něj riziko vzniku úzkostné poruchy.

Úzkostné poruchy u dospívajících

Pro zjednodušení budeme používat klinickou definici generalizované úzkostné poruchy (GAD), která vám pomůže posoudit závažnost stresu vašeho dospívajícího. Když příznaky stresu překročí hranici z typické úrovně na úroveň psychické poruchy, tehdy je třeba věnovat zvláštní pozornost. A tehdy je podle odborníků čas vyhledat pomoc.

Diagnostický a statistický manuál duševních poruch (DSM-V) definuje GAD jako „…nadměrnou úzkost a obavy z řady činností nebo událostí, které se vyskytují více dní než jindy po dobu nejméně šesti měsíců“. DSM-V identifikuje následující příznaky úzkosti:

 1. Nepokoj, pocit napětí.
 2. Snadná unavitelnost.
 3. Problémy se soustředěním nebo pocit prázdné mysli.
 4. Podrážděnost
 5. Svalové napětí.
 6. Narušení spánku.

Pokud se u vašeho dospívajícího některý z těchto příznaků projevuje více dní po dobu šesti měsíců nebo déle, je nejrozumnějším postupem konzultace s odborníkem na duševní zdraví za účelem úplného psychiatrického vyšetření. Tento seznam není domácím diagnostickým nástrojem – má vám pomoci rozhodnout, zda vaše dítě potřebuje odbornou pomoc, či nikoli.

Nyní ke statistikám o úzkosti a stresu dospívajících.

Úzkost

Institut pro dětskou mysl uvádí, že:

 • 19,3 % dospívajících trpí specifickou fobií
 • 9,1 % dospívajících trpí sociální úzkostnou poruchou
 • 7 .6 % dospívajících má separační úzkost
 • 2,3 % dospívajících má panickou poruchu
 • 2,2 % dospívajících má generalizovanou úzkostnou poruchu

Národní ústav duševního zdraví navíc uvádí, že:

 • 9 % dospívajících má nějaký typ úzkostné poruchy
 • 8,3 % těch, kteří mají úzkostnou poruchu, má v důsledku toho vážné postižení.
 • 38 % dospívajících žen má úzkostnou poruchu.
 • 26,1 % dospívajících mužů má úzkostnou poruchu.

Stres

Americká psychologická asociace uvádí, že:

 • 10 % uvádí, že stres způsobuje, že dostávají horší známky, než si myslí, že mohou dostat
 • 59 % uvádí, že vyvážení všech jejich aktivit způsobuje stres
 • 40 % uvádí, že kvůli stresu zanedbávají domácí povinnosti.
 • 40 % říká, že jsou kvůli stresu podráždění
 • 37 % uvedlo, že stres způsobuje, že se cítí přetížení
 • 36 % říká, že se kvůli stresu cítí unavení.
 • 30 % říká, že se kvůli stresu cítí smutní nebo depresivní.

Pamatujte: stres je normální. Stres je součástí života každého organismu na planetě, člověka nevyjímaje. Stres sám o sobě není ve své podstatě špatný. Pokud je však stres chronický a/nebo ovlivňuje každodenní fungování, právě tehdy má potenciál způsobit problémy a případně přerůst v úzkostnou poruchu. Jak bylo uvedeno výše, pokud se domníváte, že vaše dítě nebo dospívající může trpět úzkostnou poruchou, vyhledejte odbornou pomoc. Pokud si naopak myslíte, že vaše dítě nebo dospívající jednoduše potřebuje pomoc se zvládáním stresu, existuje několik velmi jednoduchých kroků, které můžete podniknout.

Pomozte svému dospívajícímu zvládat stres

Žádná z těchto rad vám nebude připadat nová nebo převratná. Většinou jde o zdravý rozum – ale když se věci dostanou do stresu, zdravý rozum může jít stranou. Pokud vám stres vašeho dospívajícího způsobuje tolik stresu, že zapomínáte, že už víte, co s tím dělat, podívejte se do následujícího seznamu. Pomůže vám i vašemu dospívajícímu vrátit se do správných kolejí.

Jak snížit stres u dospívajících

 1. Ujistěte se, že váš dospívající pravidelně jí zdravou stravu.
 2. Ujistěte se, že váš dospívající má dostatek pohybu.
 3. Ujistěte se, že váš dospívající má dostatek času venku.
 4. Ujistěte se, že váš dospívající má dostatek spánku.
 5. Vyhýbejte se kofeinu.
 6. Vyhýbejte se limonádám a sladkým pochutinám, pokud je to možné.
 7. Učte svého dospívajícího základním technikám všímavosti, jako je hluboké dýchání, jóga, tai-či nebo seberelaxace.
 8. Povzbuzujte svého dospívajícího, aby přeformuloval svou řeč z negativní na pozitivní. Místo „Jsem nejhorší v matematice“ může říkat „Matematika je náročná, ale každý den na ní pracuji.“
 9. Povzbuďte dospívajícího, aby trávil více času s pozitivními přáteli. Jistě, dospívající mohou být někdy náladoví, ale někteří oslavují zkázu a sklíčenost. Pomozte svému dospívajícímu poznat, kdy už toho bylo dost.
 10. Dejte si pauzu. Pokud je život příliš naplánovaný, strnulý a naplněný jednou činností za druhou, každý den, zvažte týdenní volno, které strávíte jednoduchými věcmi, jako je poslech hudby, kreslení, jízda na kole, procházka se psem a povídání se starými přáteli.

Včasná intervence funguje

Pokud se stres neřeší, může vést k dlouhodobým zdravotním problémům. Neléčená úzkost se může stát ochromující psychickou a emocionální poruchou. Dobrou zprávou je, že existují prokazatelně účinné způsoby řešení a léčby stresu i úzkosti. Stresovanému dospívajícímu mohou prospět všechny činnosti z výše uvedeného seznamu, zatímco dospívajícímu s klinickou úzkostnou poruchou může prospět odborná léčba, která obvykle zahrnuje kombinaci terapie, léků a základní úpravy životního stylu. V obou případech platí, že čím dříve začnete podnikat proaktivní kroky, abyste stresovanému nebo úzkostnému dospívajícímu pomohli, tím lépe. Nejdůležitější věcí, kterou jako rodič musíte udělat, je naslouchat. To je začátek: co budete dělat dál a jak pomůžete, závisí na tom, co vám řekne. Náprava může být jednoduchá nebo složitá, ale vše začíná otevřenou, upřímnou a přímou komunikací.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.