Někteří jedinci trpící bulimií jsou schopni stimulovat zvracení bez použití rukou.

Russellovo znamení je termín používaný k popisu zjizvení a mozolů, které často vznikají na dolních kloubech prstů bulimických jedinců při vkládání prstů do úst za účelem stimulace zvracení. Termín je pojmenován po britském psychiatrovi, který bulimii poprvé popsal v lékařské publikaci v 70. letech 20. století. Je důležité si uvědomit, že ne u každého bulimického jedince se Russellovo znamení objeví a že poškození kůže kolem kloubů nemusí vždy znamenat bulimii. Z toho vyplývá, že samotná přítomnost nebo nepřítomnost Russellova příznaku nemůže být použita k určení, zda jedinec trpí bulimií.

Někdo s Russellovým příznakem je pravděpodobně bulimička.

Termín Russellovo znamení označuje poškození kůže, jako jsou jizvy a mozoly, které vznikají na dolních kloubech rukou bulimického jedince a v jejich okolí. K tomuto poškození dochází při vkládání prstů do úst za účelem vyvolání zvracení. Protože se prsty používají ke stimulaci dávicího reflexu v zadní části krku, klouby často narážejí na horní zuby. V závislosti na délce doby, po kterou jedinec trpí bulimií, a na tom, zda se v současné době věnuje očistě, mohou klouby vykazovat směs starých jizev a čerstvých škrábanců nebo řezných ran.

Bulimie může mít vážné fyzické i emocionální následky.

V roce 1979 britský psychiatr Gerald Russell jako první lékař publikoval odbornou zprávu o bulimii. Jeho zpráva zaznamenala řadu příznaků, které tento stav často doprovázejí. Mezi těmito příznaky bylo i poškození kůže v okolí dolních kloubů. Podle Russellovy zprávy bylo toto poškození kůže související s bulimií označeno jako Russellovo znamení.

Russellovo znamení svědčí o zjizvení a mozolech na dolních kloubech ruky.

Je důležité poznamenat, že výskyt nebo absence Russellova příznaku se nepovažuje za dostatečný důkaz k prokázání nebo vyvrácení případu bulimie. Je tomu tak proto, že někteří jedinci trpící bulimií jsou schopni stimulovat zvracení bez použití rukou a v důsledku toho nedochází k poškození jejich kloubů. Dále může být poškození rukou často způsobeno jiným zdrojem. V tomto případě může falešná domněnka, že jedinec trpí bulimií, vést ke zraněným citům a poškozeným vztahům. Ačkoli Russellovo znamení může být indikátorem bulimie, tento stav lze diagnostikovat až poté, co lékař dotyčnou osobu vyšetří a zjistí, že se zbavuje potravy zvracením, nadměrným cvičením nebo jiným způsobem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.