Vezměte prosím na vědomí, že Gendentsa a nebo její ředitelé jako kontrolní orgán nemají konečné slovo, pokud jde o rozhodnutí, která mohou nebo nemusí být učiněna regulačním orgánem Ředitelstvím pro kontrolu záření. Informace obsažené na těchto webových stránkách mají pouze informativní charakter a slouží pouze k usnadnění držitelům povolení v otázkách dodržování předpisů. Gendentsa je vázána předpisy stanovenými regulačním orgánem a SANAS v rámci svých povinností inspekčního orgánu. Jakékoli zařízení, které není licencováno ministerstvem zdravotnictví, nebude kontrolováno, dokud takové zařízení nebude licencováno v souladu se zákonem o nebezpečných látkách z roku 1973 http://www.doh.gov.za/docs/regulations/1973/reg1332.htm. Veškeré informace získané inspekčním orgánem jsou soukromé a důvěrné. Viz prohlášení o důvěrnosti podepsané všemi pracovníky. Držitelé licence se mohou dotazovat pouze na své vlastní zařízení, na které mají licenci. Před zveřejněním jakýchkoli informací bude nutné provést telefonické ověření bezpečnosti

PŘIPOMÍNKA: Společnost Gendentsa je akreditována pro obory

    • 10 Zubní
    • 10.1 Zubní rentgenové zařízení
    • 10.2 Digitální zubní rentgenové zařízení
    • 10.3 Cone Beam CT
    • 1 Reportážní monitory

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.