Takhle vypadá společnost v raném stádiu kolapsu: pandemické nemoci, degradace životního prostředí, zánik politických norem, odcizení od zahraničních spojenců, rostoucí ekonomická nerovnost, neschopnost poskytnout mládeži vzdělání adekvátní budoucím výzvám.

Není vám to nepříjemně blízké? Možná to považujete za příliš pesimistické. Jistě není dobré utápět se v obavách: Lepší je zapálit svíčku než proklínat tmu, říká moudré čínské přísloví.

Ano, oceňme nabádání k boji za lepší dny (častá úloha této rubriky). Ale uvědomme si také, v jakém nebezpečí se nacházíme a co nás sem přivedlo.

Pochopme tedy, co se děje v Americe Donalda Trumpa.

Po dva večery po sobě se tento týden školské rady v Schenectady a Albany zabývaly tím, co se stane, pokud se státní podpora školství sníží o 20 procent. To je to, co nás čeká, pokud federální vláda neposkytne větší pomoc státním a místním samosprávám těžce postiženým propadem příjmů způsobeným pandemií – což prezident rázně vyloučil.

Dva městské obvody předpokládají škrty v celkové výši více než 50 milionů dolarů, což by si vynutilo zrušení více než 400 pracovních míst ve školách ve Schenectady a 222 v Albany. Podle superintendenta Kaweeda Adamse by dopad na albánské školy byl „zničující“. Reportérka Times Union Rachel Silbersteinová viděla členy školské rady, jak „slzí, protože vědí, že děti budou trpět“, napsala na Twitteru.

Každý školský obvod v zemi čelí škrtům, ale daň bude nejtěžší v chudších městských a venkovských obvodech – oblastech, které vždy podkopával politický systém, který je rovnostářský spíše z principu než v praxi, ať už v těchto dnech slyšíte jakoukoli rétoriku o rasové spravedlnosti.

Trump označil žádost o pomoc ve výši 1 bilionu dolarů pro státní a místní samosprávy za „záchranné peníze“. Jakou záchranu navrhuje pro děti, jejichž školy už nebudou nabízet umělecké programy a programy připravenosti na práci? Je nepravděpodobné, že by je zachránil tím, že zruší bilionovou záchranu bohatých prostřednictvím svého daňového zákona z roku 2017, díky němuž Američané z pracující třídy platí vyšší daňovou sazbu než miliardáři.

Aby bylo jasno, Donald Trump nemůže za to, že naši zemi postihl nový koronavirus. To je globální krize. Trump ji však nejprve označil za „hoax“, pak prohlásil, že „jako zázrakem zmizí“, a pak se celé měsíce vyhýbal odpovědnosti statečně se jí postavit, jako by se mu v páteři vytvořily kostní ostruhy. Takže máme více případů COVID-19 než kterákoli jiná země – vlastně více případů než celá Evropská unie plus Británie. V bohaté zemi s nízkou hustotou obyvatelstva a silnou zdravotnickou sítí to nemuselo být tak zlé. Ano, je to Trumpova vina.

Jakkoli je COVID-19 špatný, naše dlouhodobé vyhlídky jsou více ohroženy kvůli změně klimatu – podle Trumpa dalšímu „podvodu“. Bill Gates, který věnoval miliardy dolarů na potřeby globálního zdravotnictví, nedávno poznamenal, že již za 40 let bude změna klimatu pravděpodobně stejně toxická jako nyní koronavirus a do roku 2100 může být pětkrát smrtelnější. Přesto prezident soustavně omezuje ochranu životního prostředí v této zemi a upouští od účasti USA na mezinárodním úsilí v oblasti klimatu. Tato rozhodnutí zabijí některá z našich vnoučat.

Naši tradiční spojenci jsou zjevně zděšeni americkou abdikací na vedoucí postavení, protože do prázdna nastupuje Čína a Rusko prosazuje další Trumpovo funkční období. Vzhledem k tomu, že náš vůdce napodobuje taktiku a rétoriku nejhorších světových autokratů – útočí na svobodu projevu a ignoruje porušování lidských práv – naše globální morální postavení nikdy nebylo nižší.

Možná se to všechno prostě stává, když společnosti dospívají. Civilizace netrvají věčně. Luke Kemp, výzkumník z Cambridgeské univerzity, vypočítal, že průměrná životnost civilizace je 336 let. Počítáme-li za založení té naší americkou nezávislost v roce 1776, zbývá nám, statisticky vzato, asi devět desetiletí; začínáme-li osídlením Jamestownu v roce 1607, je náš zánik přede dveřmi.

Kemp, který stojí v čele pozoruhodně pojmenovaného Centra pro studium existenciálních rizik, uvádí klíčové ukazatele, podle nichž historie měří ohrožení civilizace: klimatické změny, zhoršování životního prostředí, nerovnost a složitost, spolu s vnějšími otřesy (válka, hladomor a mor) a prostou smůlou (například výbuch sopky).

„Velké civilizace se nevraždí,“ napsal Kemp loni. „Místo toho si berou život samy.“ A dodal: „Jejich sebezničení je obvykle asistováno.“

Ilustrační foto: Jeff Boyer / Times Union

Jistě, pro Ameriku je ještě čas. Těžko se však ubránit obavám, že pokud se ještě nehroutíme, pak se přinejlepším nacházíme v inflexním bodě, kdy je v sázce naše přežití jako společnosti.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.