Rozvodům by se dalo předcházet mnohem častěji, než si společnost myslí, že je možné. Podle zprávy, která byla zveřejněna 21. října ve Washingtonu během akce pořádané dvěma celostátně známými výzkumnými centry pro veřejnou politiku, Brookings Institution a Heritage Foundation, navíc z kroků podniknutých k usmíření neprofitují pouze problémové páry, ale i jejich nezletilé děti a společnost samotná.

S názvem „Druhá šance: Spoluautory zprávy jsou William J. Doherty a Leah Ward Searsová, dva přední američtí komentátoři v oblasti manželství a rodiny. Doherty, který často píše a přednáší o manželství a dětech, je profesorem sociálních věd o rodině na Minnesotské univerzitě. Searsová, penzionovaná předsedkyně Nejvyššího soudu v Georgii, často hovoří o obnově kultury manželství v Americe.

Její zpráva zkoumá dva populární, ale „mylné“ předpoklady o párech, které uvažují o rozvodu. Prvním předpokladem je, že k většině rozvodů dochází až po dlouhém procesu vysokého počtu konfliktů a utrpení páru.

Ale možná nejpřekvapivějším zjištěním jejich zprávy je, že Doherty a Sears poukazují na výzkumy z posledních deseti let, které ukazují, „že k většině rozvodů (od 50 do 66 procent, v závislosti na studii) dochází u párů, které byly v letech před rozvodem průměrně šťastné a měly nízkou úroveň konfliktů“. (Další skupina, 33 až 50 procent rozvádějících se párů, vykazovala „vzorec vysoké konfliktnosti, odcizení a někdy i zneužívání.“)

Není divu, že se autoři domnívají, že mnoho párů pohybujících se na cestě k rozvodu by bylo schopno s pomocí zvrátit směr.

Druhým mylným předpokladem je, že jakmile páry podají žádost o rozvod, nebudou se zabývat možností usmíření. Zde však zpráva poukazuje na nový výzkum, který naznačuje, že přibližně 40 % párů „již v pokročilé fázi rozvodového procesu říká, že se jeden z nich nebo oba zajímají o možnost usmíření.“

Zpráva spekuluje, že „podíl párů otevřených usmíření může být ještě vyšší na počátku rozvodového procesu – předtím, než samotný proces vyvolá další spory.“

Ve světle důkazů, které jsou v rozporu s těmito dvěma oblíbenými předpoklady, nabízejí autoři následující podnětné shrnutí:

„Zajímavý a stále rostoucí počet výzkumů naznačuje, že většina párů, které se rozvádějí, má problémy, které se příliš neliší od těch, které zůstávají v manželství, že v nešťastných manželstvích může dojít k obratu a že i v pokročilé fázi procesu má významná menšina rozvádějících se zájem prozkoumat možnost usmíření.“

Děti a rozvod

Doherty-Searsova zpráva neobhajuje „udržování destruktivních manželství pohromadě“ a vyjadřuje obavy z dětí žijících s „chronickou vysokou mírou konfliktů a nepřátelství mezi rodiči“ nebo zneužívání.

Autoři však tyto děti odlišují od dětí „v průměrných manželstvích, která se rozpadají“. Autoři komentují, že „více než polovina amerických rozvodů se dnes zřejmě odehrává v málo konfliktních rodinách, v nichž by nejlepším výsledkem pro děti bylo pravděpodobně pokračování manželství.“

Děti v průměrných rozpadajících se manželstvích „nechápou, proč se jejich rodiče rozešli. Mohou obviňovat samy sebe. A jsou vyhnány z relativně stabilního rodinného života do porozvodového světa, který jim nabízí jen málo úlevy a přináší mnoho problémů,“ uvádějí Doherty a Sears.

Výzkumy ukazují, dodávají, „že rozvedení otcové a matky mají méně pravděpodobně kvalitní vztahy se svými dětmi“. A děti „s rozvedenými nebo nesezdanými rodiči jsou častěji chudé“ a mají řadu neuspokojivých vzdělávacích a sociálních výsledků.

Jedním z důvodů, proč by společnost měla brát vážně možnost záchrany manželství, je podle zprávy skutečnost, že sociální a ekonomické důsledky rozvodů stojí daňové poplatníky „miliardy dolarů ročně“. Zpráva uvádí, že „mírné snížení rozvodovosti by přineslo významné“ úspory daňových poplatníků.

Je tedy „moudré … pomáhat párům v nesnázích, pokud je to možné, aby se vyhnuly rozvodu“.

Státní legislativní návrhy

Zpráva doporučuje, aby státy „přijaly čekací lhůtu v délce nejméně jednoho roku od podání žádosti o rozvod, než se rozvod stane pravomocným“. Například v případech domácího násilí by se od tohoto požadavku mohlo upustit.

V deseti státech USA se nyní nevyžaduje žádná čekací doba před rozvodem a 29 států má čekací dobu kratší než šest měsíců, uvádí zpráva.

Doherty a Sears se domnívají, že hodnota čekací doby se stane jasnou, když si uvědomíme, že „lidé, kteří se rozhodují o rozvodu, jsou často v jednom z nejintenzivnějších emocionálních období svého života“. Autoři se navíc obávají, že „zákon posouvá páry směrem k rozvodu rychleji, než možná zamýšlely.“

Možnost, aby se páry „naučily novým dovednostem a spojily se se zdroji ve své komunitě, aby zlepšily své manželství“, však Dohertyho a Searse také velmi zajímá, stejně jako potřeba, aby se rozvádějící rodiče vzdělávali pro své role.

Autoři ve skutečnosti naléhají na státy, aby vyžadovaly „čtyřhodinový vzdělávací kurz pro rodiče předtím, než jeden z manželů podá žádost o rozvod“, přičemž tento kurz by měl být absolvován buď v učebně, nebo online.

Název zprávy „Druhá šance“ slouží také jako název pro právní předpisy, k jejichž přijetí zpráva státy vyzývá. Navrhovaná legislativa by zavedla čekací dobu na rozvod v délce nejméně jednoho roku. Absolvování kurzu pro rodiče nezletilých dětí je dalším z požadavků legislativy.

Takový kurz představuje pro páry „oboustranně výhodnou situaci“, tvrdí Doherty a Sears. Jednu „výhru“ přináší nabídka „informací a povzbuzení v oblasti manželského usmíření“.

Další výhru přináší čas, který třída věnuje „dovednostem v oblasti komunikace a zvládání konfliktů souvisejících se společným rodičovstvím“. Páry, které se rozhodnou nesmiřovat, jsou tak připraveny přistupovat k rozvodu méně kontradiktorním způsobem.

O autorovi
David Gibson působil 37 let v redakci Catholic News Service, kde byl zakladatelem a dlouholetým redaktorem časopisu Origins, dokumentárního servisu CNS. David získal bakalářský titul na Univerzitě svatého Jana v Minnesotě a magisterský titul v oboru náboženské výchovy na The Catholic University of America. Je 38 let ženatý, s manželkou mají tři dospělé dcery a šest vnoučat.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.