Soli hliníku se používají jako účinná antiperspirační látka v podpažní kosmetice, ale účinky rozšířeného, dlouhodobého a stále častějšího používání zůstávají neznámé, zejména ve vztahu k prsu, který je lokální oblastí aplikace. Klinické studie ukazující neúměrně vysoký výskyt rakoviny prsu v horním vnějším kvadrantu prsu spolu se zprávami o genomické nestabilitě ve vnějších kvadrantech prsu poskytují podpůrné důkazy pro roli lokálně aplikovaných kosmetických chemických látek při vzniku rakoviny prsu. Je známo, že hliník má genotoxický profil, který je schopen způsobit jak změny DNA, tak epigenetické účinky, což by odpovídalo potenciální úloze při vzniku rakoviny prsu, pokud by k těmto účinkům došlo v buňkách prsu. Estrogen je dobře známý vliv na rakovinu prsu a jeho působení, závislé na intracelulárních receptorech, které fungují jako ligandem aktivované transkripční faktory zinkových prstů, naznačuje jeden z možných bodů zásahu hliníku. Zde uváděné výsledky ukazují, že hliník ve formě chloridu hlinitého nebo chlorhydrátu hlinitého může interferovat s funkcí estrogenových receptorů lidských buněk karcinomu prsu MCF7 jak z hlediska vazby ligandu, tak z hlediska exprese estrogenem regulovaného reportérového genu. Tím se hliník přidává na rozšiřující se seznam kovů schopných interferovat s působením estrogenů a označovaných jako metaloestrogeny. Nyní je třeba provést další studie, aby bylo možné určit molekulární podstatu tohoto působení, dlouhodobé účinky expozice hliníku a to, zda hliník může způsobit aberace jiných signálních drah v buňkách prsu. Vzhledem k široké expozici lidské populace antiperspirantům bude důležité zjistit dermální absorpci v lokální oblasti prsu a to, zda by dlouhodobá nízká absorpce mohla hrát roli při zvyšujícím se výskytu rakoviny prsu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.