Po Meriwetheru Lewisovi a Williamu Clarkovi je indiánská tlumočnice a průvodkyně Sacagawea pravděpodobně nejznámějším členem výpravy. Její přínos ocenili kapitáni; William Clark v roce 1806 napsal manželovi Sacagawey, Toussaintu Charbonneauovi: „naše žena, která vás doprovázela na té dlouhé nebezpečné a únavné cestě k Tichému oceánu a zpět, si za svou pozornost a služby na této cestě zasloužila větší odměnu, než jsme jí mohli dát….“. Když před 200 lety začínal srpen, sbor stále pátral po Sacagaweině kmeni, indiánech kmene Šošonů neboli Hadů, a po koních, které členové výpravy tak nutně potřebovali.

1. srpna 1805
Vyrazili jsme brzy ráno za krásného počasí a pokračovali jsme až do snídaně; pak jsme se kapitán Lewis, já a dva tlumočníci vydali napřed hledat některé z hadích indiánů.

8. srpna
Indiánka poznala bod vysoké planiny po naší pravici, o kterém nás informovala, že není příliš vzdálen od letního útočiště jejího národa na řece za horami, která teče na západ…. ujišťuje nás, že její lid najdeme buď na této řece, nebo na řece bezprostředně západně od jejího pramene….. protože nám nyní záleží na tom, abychom se s těmito lidmi setkali co nejdříve, rozhodl jsem se, že se zítra vydám s malou skupinou k prameni hlavního toku této řeky a přes hory k řece Columbii; a po této řece poplujeme tak dlouho, dokud indiány nenajdu; zkrátka jsem rozhodnut najít je nebo někoho jiného, kdo má koně, i kdyby mi to mělo způsobit měsíční cestu. neboť bez koní budeme nuceni opustit velkou část našich zásob, kterých, jak se mi zdá, máme již dostatečně malé zásoby na délku cesty, která nás čeká.

11. srpna
Po pochodu… asi pět mil jsem objevil indiána na koni vzdáleného asi dvě míle, jak se k nám blíží po pláni…..Přiblížil jsem se asi na 100 kroků, když se náhle otočil, dal mu bič, přeskočil potok a v mžiku zmizel ve vrbovém porostu a s ním se rozplynuly všechny mé naděje na získání koní pro preasent.

13. srpna
Vyrazili jsme velmi brzy….když jsme měli to štěstí, že jsme se setkali se třemi divoškami….. Znameními jsem jim sdělil, že si přeji, aby nás zavedly do jejich tábora, že se chceme seznámit s náčelníky a bojovníky jejich národa.

14. srpna
Dospěl jsem k závěru, že tento den strávím v táboře Šošonů a získám co nejvíce informací o zemi….. Prostředkem, který jsem měl k dispozici pro komunikaci s těmito lidmi, byl Drewyer, který dokonale rozuměl společnému jazyku jesticulation neboli znakům, kterému, jak se zdá, všeobecně rozumějí všechny národy, které jsme dosud viděli…., že tedy zůstaneme nějaký čas mezi nimi a budeme s nimi obchodovat s koňmi a nakonec dohodneme naše budoucí plány, jak se dostat dál k oceánu.

17. srpna
Když jsme v sedm hodin vyrazili na cestu, kapitán Clarke s Chaboneauem a jeho ženou vyšli na břeh, ale neušli ani míli, když kapitán Clarke uviděl Sacajaweu, která byla se svým manželem sto metrů před námi, začala tančit a projevovat všechny známky nejroztodivnější radosti, otáčela se kolem něj a ukazovala na několik indiánů, které nyní viděl postupovat na koních, a přitom si cucala prsty, aby naznačila, že jsou z jejího rodného kmene…. Brzy jsme se přiblížili k táboru, a právě když jsme se k němu blížili, jedna žena se prodrala houfem k Sacajawee a když se poznali, objali se s nejněžnější náklonností. Setkání těchto dvou mladých žen mělo v sobě cosi zvláštně dojemného, a to nejen pro vroucnost, s jakou vyjadřovaly své city, ale i pro skutečný zájem o jejich situaci. V dětství byly společnicemi, ve válce s Minnetaree se obě dostaly do zajetí ve stejné bitvě, sdílely a zmírňovaly útrapy zajetí, dokud jedna z nich od Minnetaree neutekla, s mizivou nadějí, že někdy uvidí svou přítelkyni vysvobozenou z rukou nepřátel….. Poslali pro Sacajaweu; přišla do stanu, posadila se a začala vykládat, když v osobě Cameahwaita poznala svého bratra: okamžitě vyskočila, rozběhla se a objala ho, přehodila přes něj svou přikrývku a vydatně plakala: náčelník byl sám dojat, i když ne v takové míře. Po krátkém rozhovoru mezi nimi se vrátila na své místo a pokusila se nám tlumočit, ale zdálo se, že ji nová situace přemohla, a často ji přerušovaly slzy. Po skončení porady se nešťastná žena dozvěděla, že celá její rodina je mrtvá, kromě dvou bratrů, z nichž jeden je nepřítomen, a syna její nejstarší sestry, malého chlapce, kterého okamžitě adoptovala.

Sedm let po shledání se Šošony se Sacagawea se svým manželem objevila ve Fort Manuel, obchodní stanici poblíž dnešního Bismarku v Severní Dakotě, kde si Toussaint našel práci jako tlumočník u Missourské kožešinové společnosti. Novinář Henry Brackenridge napsal, že Sacagawea byla nemocná „a toužila znovu navštívit svou rodnou zemi“. Nikdy se jí to nepodařilo. Dne 20. prosince 1812 si John Luttig, hlavní úředník pevnosti, zapsal do deníku, že Sacagawea „zemřela na hnisavou horečku, byla to dobrá a nejlepší žena v pevnosti“. Bylo jí asi 25 let. Zanechala po sobě dvě biologické děti: sedmiletého Jeana Baptista a čtyřměsíční Lisette.

Následujícího roku Luttig, pravděpodobně zastupující Williama Clarka (pro kterého pracoval), požádal sirotčí soud v Saint Louis o opatrovnictví Jeana Baptista a Lisette. (V té době byl Toussaint považován za mrtvého, protože ho nikdo šest měsíců neviděl.) Luttigovo jméno bylo nakonec v žádosti přeškrtnuto a nahrazeno jménem Clarka, který přinejmenším platil za Baptistovo vzdělání. (Baptiste později odcestoval do Evropy, kde zůstal šest let. Po návratu do Spojených států pracoval jako traper s Jimem Bridgerem a Kitem Carsonem). Osud Lisette a synovce Sacagawey není znám.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.