Zasmějte se 17 opravdu vtipným inženýrským vtipům. Snažili jsme se vám přinést jen ty nejlepší vtipy o inženýrech.

1 Elektroinženýr a mluvící žába

Elektroinženýr přechází silnici, když na něj zavolá žába: „Když mě políbíš, proměním se v krásnou princeznu.“

Skloní se, zvedne žábu a strčí si ji do kapsy. Žába se znovu ozve a říká: „Když mě políbíš a proměníš mě zpátky v krásnou princeznu, zůstanu s tebou jeden týden.“ „Ahoj!“ ptá se žába. Inženýr vytáhne žábu z kapsy, usměje se na ni a vrátí ji do kapsy.

Žába pak vykřikne: „Když mě políbíš a proměníš mě zpátky, udělám všechno, co řekneš!“ Inženýr se usměje na žábu a vrátí ji do kapsy. Inženýr žábu opět vytáhne, usměje se na ni a vrátí ji do kapsy.

Nakonec se žába zeptá: „Co se děje? Řekla jsem ti, že jsem krásná princezna, zůstanu u tebe měsíc a udělám, co řekneš. Co ještě chceš?“
Inženýr říká: „Podívej, já jsem inženýr. Na přítelkyni nemám čas, ale mluvící žába, tak to je super!“

2 Inženýr se zácpou

Slyšeli jste o inženýrovi se zácpou? Vyřešil to tužkou. Byl to přirozený kmen.

3 Vtip o inženýrovi, statistikovi a fyzikovi

Inženýr, statistik a fyzik jsou na lovu. Spatří jelena a každý z nich se střídavě snaží ho ulovit.

Fyzik jde první. Vytáhne svůj laboratorní sešit a rychle vypočítá trajektorii střely za předpokladu, že se jedná o dokonalou kouli ve vakuu. Kulka dopadne 20 m od jelena.

Inženýr jde jako druhý. Vytáhne svůj inženýrský blok a knihu předpokladů střely. Po několika minutách je připraven, zamíří a vystřelí. Střela dopadne 20 m za jelena.

Statik vyskočí do vzduchu a vykřikne: „Máme to!“

4 Student elektrotechniky a jeho kamarád

Jedno odpoledne jel student elektrotechniky po kampusu na nablýskaném novém kole. Potkal svého kamaráda, také studenta elektrotechniky, který mu řekl: „Páni, to je ale skvělé kolo. Kde jsi k němu přišel?“

„No, stala se ta nejdivnější věc,“ řekl první student elektrotechniky. „Přijela ke mně holka, slezla z kola, shodila ze sebe všechno oblečení a řekla, že si můžu vzít, co chci.“

„Páni,“ poznamenal jeho kamarád. „To je skvělé. Dobrý tah. Její oblečení by ti stejně asi nesedělo.“

5 Muž v horkovzdušném balónu

Muž v horkovzdušném balónu si uvědomil, že se ztratil. Snížil výšku a spatřil pod sebou ženu. Sestoupil ještě o něco níž a vykřikl: „Promiňte, můžete mi pomoci? Před hodinou jsem slíbil příteli, že se s ním setkám, ale nevím, kde jsem.“

Žena dole odpověděla: „Jste v horkovzdušném balónu, který se vznáší přibližně 30 stop nad zemí. Nacházíte se mezi 59 a 60 stupni severní šířky a mezi 107 a 108 stupni západní délky.“

„Vy musíte být inženýr,“ řekl balonář.

„To jsem,“ odpověděla žena, „jak to víte?“

„No,“ odpověděl balonář, „všechno, co jste mi řekla, je technicky správně, ale netuším, co si mám o vašich informacích myslet, a faktem je, že jsem stále ztracený. Upřímně řečeno, vůbec jste mi
nepomohl. Když už nic jiného, tak jste mou cestu oddálil.“

Žena dole odpověděla: „Vy musíte být v managementu.“

„Jsem,“ odpověděl balonář, „ale jak jste to věděl?“

„No,“ řekla žena, „nevíte, kde jste a kam jdete. Na místo, kde jste, jste se vznesl díky velkému množství horkého vzduchu. Dal jsi slib, který nemáš ponětí, jak splnit, a očekáváš, že tvé problémy vyřeší lidé pod tebou. Faktem je, že jste v úplně stejné pozici, v jaké jste byl před naším setkáním, ale teď je to jaksi moje vina.“

6 Cesta softwarového inženýra vidí řešení

Softwarový inženýr, hardwarový inženýr a vedoucí oddělení byli na cestě na schůzku. Jeli po strmé horské silnici, když najednou jejich autu selhaly brzdy.

Auto se téměř neovladatelně řítilo po silnici, odráželo se od svodidel, až se jako zázrakem zastavilo a škrábalo se po svahu hory. Otřesení, ale nezranění pasažéři vozu teď měli problém: uvízli v autě bez brzd v polovině hory. Co měli dělat?“

„Já vím,“ řekl vedoucí oddělení, „uděláme schůzku, navrhneme vizi, zformulujeme poslání, definujeme nějaké cíle a procesem neustálého zlepšování najdeme řešení kritických problémů a můžeme vyrazit.“

„Ne, ne,“ řekl hardwarový inženýr, „to by trvalo příliš dlouho a kromě toho tato metoda ještě nikdy nefungovala. Mám s sebou svůj švýcarský armádní nůž a během chvilky dokážu rozebrat brzdový systém auta, izolovat závadu, opravit ji a můžeme pokračovat v cestě.“

„No,“ řekl softwarový inženýr, „než něco uděláme, myslím, že bychom měli auto vytlačit zpátky na silnici a zjistit, jestli se to stane znovu.“

7 Inženýrský vtip o skotských ovcích

Matematik, inženýr a fyzik cestovali Skotskem, když vtom uviděli z okna vlaku černou ovci.

„Aha,“ říká inženýr, „vidím, že skotské ovce jsou černé.“

„Hmm“, říká fyzik, „Chcete říct, že některé skotské ovce jsou černé.“

„Ne“, říká matematik, „Víme jen, že ve Skotsku je alespoň jedna ovce a že alespoň jedna strana té jedné ovce je černá!“

8 Optimista, pesimista a inženýr

Pro optimistu je sklenice z poloviny plná.

Pro pesimistu je sklenice z poloviny prázdná.

Pro inženýra je sklenice dvakrát větší, než by měla být.

9 Smrt elektrotechnikou

Tři chlápci jedou jednou večer do Vegas, opijí se a probudí se ve vězení. Zjistí, že mají být za své zločiny popraveni, ale nikdo z nich si nepamatuje, co udělali.

První z nich je připoután na elektrické křeslo a je dotázán, zda má nějaká poslední slova. Odpovídá: „Jsem kněz a věřím ve všemohoucnost Boha, který zasahuje ve prospěch nevinných.“ Odpovídá: „Jsem kněz a věřím ve všemohoucnost Boha, který zasahuje ve prospěch nevinných.“ Hodí vypínačem a nic se nestane, tak si řeknou, že Bůh asi nechce, aby ten člověk zemřel, a nechají ho jít.

Druhý je připoután a pronese svá poslední slova. „Jsem právník a věřím ve věčnou moc Spravedlnosti zasáhnout na straně nevinného.“ „Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Vypínač je přehozen a opět se nic neděje. v domnění, že právo je na straně tohoto muže, ho nechají jít.

Poslední je připoután a říká: „Jsem elektroinženýr a hned vám řeknu, že nikoho nezabijete elektrickým proudem, když ty dva dráty nespojíte.“

10 Inženýr, chemik a matematik uvízli ve starém motelu

Inženýr, chemik a matematik se ubytují ve třech sousedících pokojích starého motelu. Nejprve se vznítí inženýrův kávovar. Ucítí kouř, probudí se, odpojí kávovar, vyhodí ho z okna a jde znovu spát.

Později v noci ucítí kouř i chemik. Probudí se a vidí, že nedopalek cigarety zapálil odpadkový koš. Říká si: „Hmm, jak se hasí oheň? Lze snížit teplotu paliva pod bod vzplanutí, izolovat hořící materiál od kyslíku nebo obojí. Toho lze dosáhnout použitím vody.“ A tak vezme popelnici, postaví ji do sprchového koutu, pustí vodu, a když oheň uhasí, jde zase spát.

Matematik to všechno samozřejmě sledoval z okna. Když tedy později zjistí, že popel z jeho dýmky zapálil prostěradlo, ani v nejmenším ho to nezaskočí. Řekne si: „Aha! Řešení existuje!“ a jde zase spát.

11 Vtip o právníkovi a inženýrovi v Karibiku

Jeden právník a inženýr rybařili v Karibiku. Právník řekl: „Jsem tady, protože mi vyhořel dům a všechno, co jsem vlastnil, zničil požár. Pojišťovna všechno zaplatila.

„To je docela náhoda,“ řekl inženýr. „Jsem tady, protože můj dům a všechen můj majetek zničila povodeň a pojišťovna také všechno zaplatila.“

Právník vypadal poněkud zmateně. „Jak začíná povodeň?“ zeptal se.“

12 Inženýr se uchází o místo generálního ředitele

Inženýr, fyzik a účetní byli pozváni na pohovor na místo generálního ředitele velké společnosti.

Inženýr byl pozván jako první a byl mu položen dlouhý seznam otázek, který končil: „Kolik je dvě plus dvě?“ Inženýr se omluvil a provedl řadu měření a výpočtů, než se vrátil do zasedací místnosti a oznámil: „Čtyři.“

Jako další byl na pohovor pozván fyzik, kterému byly položeny stejné otázky. Než odpověděl na poslední otázku, omluvil se, zamířil do knihovny a hodně pátral. Po konzultaci s Úřadem pro normalizaci Spojených států a mnoha výpočtech rovněž oznámil: „Čtyři.“

Účetní byl vyslýchán jako poslední a byly mu položeny stejné otázky. Na konci pohovoru, než odpověděl na poslední otázku, zatáhl všechna stínítka v místnosti, podíval se za dveře, jestli tam někdo není, zkontroloval telefon, jestli není odposlouchávací zařízení, a zeptal se: „Kolik chcete, aby to bylo?“

13 Mladý inženýr na pracovním pohovoru

Koncem pracovního pohovoru se vedoucí lidských zdrojů zeptal mladého inženýra, který čerstvě vystudoval vysokou školu: „A jaký jste chtěl nástupní plat?“
Inženýr odpověděl: „Kolem 100 000 dolarů ročně, v závislosti na balíčku benefitů.“

Manažer lidských zdrojů řekl: „No, co byste řekl na balíček 200 000 dolarů ročně, 5 týdnů dovolené, 14 placených svátků, plnou zdravotní a zubní péči, penzijní fond společnosti odpovídající 50 % platu a firemní auto na leasing každé 2 roky – řekněme červený mercedes?“

Inženýr se posadil zpříma a řekl: „Páni!!!! Děláte si legraci?“

A personalista řekl: „Samozřejmě, …ale začal jste s tím vy.“

14 Síla domněnky

Chemik, fyzik a chemický inženýr sjíždějí řeku na raftu. Zřítí se s vorem na břeh. Mají zásobu konzerv, ale nemají otvírák na konzervy.

Chemik se pokusí rozebrat konzervu. To se mu ale nedaří.

Fyzik použije brýle, aby zaostřil sluneční světlo a vypálil do konzervy díru. Ani to nefunguje.

Chemický inženýr se postaví a prohlásí:

„Co se děje? „Mám to! Předpokládejme, že plechovka je otevřená!“

15 Strojní inženýři versus stavební inženýři

Jaký je rozdíl mezi strojními a stavebními inženýry? Strojní inženýři vyrábějí zbraně. Stavební inženýři staví cíle.

16 Inženýr zjistil objem červené koule

Matematik, vědec a inženýr dostali za úkol zjistit objem červené koule.

Matematik odvodil vzorec pro objem koule daného poloměru.

Vědec ponořil kouli do vody v odměrném válci a změřil vytlačený objem.

Inženýr jen vyhledal číslo modelu koule v příručce Červená koule a odečetl objem ze stránky.

17 Inženýr se spřátelí se Satanem

Inženýr zemřel a ohlásil se u Perlové brány. Anděl stážista, který zaskakoval za svatého Petra, zkontroloval jeho spis a zachmuřeně řekl: „Aha, vy jste inženýr. Jste na špatném místě.“

Inženýr byl tedy svržen k pekelné bráně a vpuštěn dovnitř. Poměrně brzy se inženýr začal vážně nespokojovat s úrovní komfortu v pekle a začal navrhovat a budovat vylepšení. Za nějaký čas měla podzemní říše klimatizaci, splachovací záchody a eskalátory a inženýr se mezi démony stával docela oblíbeným chlapíkem.

Jednoho dne si Bůh zavolal telefonem Satana a s úšklebkem se zeptal: „Tak jak to tam dole v pekle jde?“

Satan se zasmál a odpověděl: „Hele, jde to skvěle. Máme klimatizaci, splachovací záchody a eskalátory a neví se, co ten inženýr vymyslí příště.“

Bohu se zamračil obličej a vybuchl: „Cože? Ty máš inženýra? To je omyl. Nikdy ho tam neměli posílat. Pošli ho sem nahoru.“

Satan zavrtěl hlavou: „V žádném případě. Jsem rád, že mám ve štábu inženýra, a nechám si ho.“

Bůh byl naštvaný jako nikdy předtím: „Takhle to nemá fungovat a ty to víš. Pošli ho zpátky sem nahoru, nebo tě zažaluji.“

Satan se bouřlivě zasmál: „Jo, jasně. A kde jenom seženeš právníka?“


Líbí se ti tyhle inženýrské vtipy? Tak proč se o ně nepodělit se svými přáteli? Určitě by vám za sdílení těchto úžasných inženýrských vtipů poděkovali.

Chcete další vtipné věci?

Podívejte se na 25 opravdu vtipných buranských vtipů nebo na tuto obrovskou sbírku vtipných urážek. Můžete se také podívat na to nejlepší z vtipných zkratek. Ať tak či onak, určitě se u našich vtipů k popukání zasmějete.

Související odkazy, které se vám mohou líbit:1. LinkedIn: 10 vtipů, které pochopí jen inženýři2. Inženýrský humor: Vtipy pro inženýry3. Reddit: Inženýrské inženýrství v České republice: Oblíbené inženýrské vtipy4. Quora: Inženýrský článek o inženýrství: Inženýrský článek o inženýrství: Dobré vtipy z elektrotechniky5. Pinterest: Inženýrský humor

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.