S cílem prozkoumat interpersonální význam sexuální promiskuity byly zkoumány vztahy mezi různými sexuálními aktivitami a interpersonálním okruhem (IPC). Dvě stě deset účastníků (105 žen a 105 mužů; průměrný věk = 24,88 let) uvedlo počet osob, se kterými se účastnili různých sexuálních aktivit (např. orální manipulace s genitáliemi, pohlavní styk atd.). Interpersonální styly těchto účastníků byly rovněž hodnoceny pomocí základních dimenzí IPC: dominance a vřelosti. Jak se předpokládalo, u mužů i žen byl zjištěn pozitivní lineární vztah mezi interpersonální dominancí a počtem partnerů, které daná osoba měla pro každý typ sexuální aktivity. Kromě toho byl u mužů i žen zjištěn křivočarý vztah mezi interpersonální vřelostí a počtem partnerů, které osoba měla pro každý typ sexuální aktivity. Konkrétně účastníci, kteří byli buď extrémně vřelí, nebo extrémně chladní, měli tendenci mít více sexuálních partnerů než osoby, které byly mírně vřelé. Tato zjištění rozšiřují dřívější výzkumy spojující rysy extraverze a souhlasnosti v rámci pětifaktorového modelu se sexuální promiskuitou a také pomáhají ilustrovat dvojí interpersonální význam sexuálních zkušeností.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.