1: Louis Joliet (psáno také Jolliet) se narodil v kanadském Quebecu někdy před 21. zářím 1645, což byl den jeho křtu.

2: Byl synem povozníka Jeana Jolieta a jeho ženy Marie D’abancourt.

3: Ve věku 10 let byl Louis Joliet poslán do jezuitské koleje v Quebecu, kde se vzdělával až do svého odchodu v roce 1667.

4: Ve věku 23 let se stal obchodníkem s kožešinami a obchodoval s domorodými indiány.

5: 4. června 1671 Simon Daumont de Saint-Lusson, vojenský důstojník z Nové Francie, nárokoval pro Francii území v oblasti Velkých jezer. Slavnosti v Sault Ste. Marie se zúčastnilo mnoho místních indiánských národů a Louis Jolliet byl jedním ze signatářů deklarace.

6: Louis de Buade Frontenac, francouzský guvernér Quebecu, pověřil Louise Jolieta, aby s jezuitským knězem otcem Jacquesem Marquettem prozkoumal řeku Mississippi.

7: V říjnu 1672 Louis Joliet, otec Jacques Marquette a pět dalších mužů opustili Quebec a vydali se do misie svatého Ignáce v Michiganu. Dorazili tam v prosinci a začali se připravovat na výpravu.

8: 17. května 1673 Louis Joliet a jeho skupina opustili St Ignace na dvou kánoích z březové kůry. Zamířili do Green Bay na Michiganském jezeře, poté cestovali po řece Fox a po portáži (přenášení vodních plavidel po souši) dorazili k řece Wisconsin. Louis Joliet nakonec v červnu 1673 dosáhl řeky Mississippi.

9: V domnění, že se řeka vlévá do Pacifiku, Louis Joliet a otec Jacques Marquette prozkoumali Mississippi a cestou si psali poznámky a kreslili mapy. Poté, co dorazili do indiánské vesnice poblíž dnešního Arkansasu, mohl Louis Joliet dojít k závěru, že Mississippi se bude vlévat spíše do Mexického zálivu než do Pacifiku.

10: Přátelští indiáni v této vesnici varovali Louise Jolieta a jeho skupinu před nebezpečím ze strany nepřátelských indiánů dále po řece. S ohledem na toto varování a nebezpečí, že u Mexického zálivu narazí na Španěly, se rozhodli otočit a vrátit se do Quebecu.

11: Louis Joliet se vracel přes řeku Illinois a Green Bay, kde se ho v roce 1674 otec Jacques Marquette rozhodl opustit a zůstat v misii svatého Františka Xaverského.

12: Při cestě přes Lachinské peřeje na řece svatého Vavřince se jeho kánoe převrhla a on ztratil všechny své mapy a deníky. Byl zachráněn rybáři a pokračoval do Quebecu, kam po ujetí 2500 mil dorazil v roce 1674.

13:Louis Joliet podal zprávu o svých objevech francouzskému guvernérovi Louisi de Buade Frontenacovi a pokračoval v přepisování některých svých deníků zpaměti. Na zápisky psané mým Marquettem se však spoléhalo jako na přesnější zdroj.

14: 7. října 1675 se Louis Joliet oženil s Kanaďankou Claire-Francoise Bissotovou a měli spolu jedno dítě, Jeana-Baptista. V roce 1676 se vrátil k obchodování s kožešinami.

15: V roce 1679 se ukázalo, že přítomnost Angličanů v oblasti Hudsonova zálivu dělá francouzské kolonii starosti, a tak byl Louis Joliet vyslán, aby zhodnotil situaci. Spolu s dalšími sedmi lidmi vyrazil 7. dubna 1679 a cestoval přes Saguenay, jezero svatého Jana, jezero Mistassini a řeku Rupert do James Bay. Angličané ho vyzvali, aby se k nim připojil, on však odmítl a vrátil se zpět do Quebecu. Sdělil, že anglická kontrola nad Hudsonovým zálivem ohrožuje kanadský obchod, protože tato oblast je nejbohatším zdrojem kožešin v zemi.

16: V březnu 1680 francouzský král Ludvík XIV. udělil Ludvíku Jolietovi ostrov Anticosti v ústí řeky Svatého Vavřince.

17: V roce 1681 postavil na ostrově pevnost a usadil se tam. V zimě roku 1690 byla pevnost krátce dobyta a obsazena Angličany.

18: Louis Joliet podnikl výpravu sponzorovanou obchodníkem Françoisem Viennay-Pachotem, aby prozkoumal labradorské pobřeží. Na jaře roku 1694 se vydal na plavbu přes úžinu Belle Isle a Eskymáckou zátoku do Zoaru. Vedl si deník a dělal si poznámky a náčrtky lidí, které potkal.

19: 13. dubna 1697 byl jmenován profesorem hydrografie na Quebecké koleji.

20: Louis Joliet zemřel v roce 1700 někdy mezi květnem a říjnem. Přesné místo jeho smrti je nejasné, i když se obecně předpokládá, že to bylo na ostrově Anticosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.