Ovidius

Ovidius byl populární velký římský básník, žijící za vlády císaře Augusta, současník Vergilia a Horacia. Nejznámější jsou jeho Metamorfózy, patnáctisvazkové souvislé mytologické vyprávění psané v metru eposu, a sbírky milostné poezie v elegických kupletech, zejména Amores (Milostné záležitosti) a Ars Amatoria (Umění milovat). Jeho poezie byla v pozdní antice a středověku hojně napodobována a výrazně ovlivnila západní umění a literaturu.
Prohlédněte si všechny básně a texty vydané o Ovidiovi

Ovidiova plodná poezie zahrnuje Heroidy, sbírku veršovaných epištol psaných jakoby mytologickými hrdinkami milencům, kteří je opustili, Fasti, neúplnou šestisvazkovou studii o římském náboženství s kalendářní strukturou, a Tristie a Epistulae ex Ponto, dvě sbírky elegií ve formě stížných dopisů z exilu.

Ovidiovy básně

 • Zklamání
 • Duplicita
 • Buď byla bláznem
 • Elegie V
 • V letním žáru
 • Láska a válka
 • Láska odpoledne
 • Magie
 • Metamorfózy:
 • O věrnosti
 • Pygmalion a socha
 • Salmacis a Hermafrodit
 • Vidět, že jsi krásná
 • Umění milovat: Kniha druhá
 • Své milence

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.