K léčbě PSH se používají různé metody. Léky se používají k ukončení epizod nebo k prevenci jejich výskytu. Zkouší se také hyperbarická oxygenoterapie. Byly použity i další léčebné postupy, ale jejich úspěšnost se posuzuje případ od případu. Úspěšné léčebné postupy s kvalitními výsledky nebo účinností pro širší okruh pacientů nebyly vyvinuty.

LéčbaEdit

Dva nejčastější léky používané při léčbě paroxyzmální sympatické hyperaktivity jsou morfin sulfát a beta-blokátory. Morfin je užitečný při pomoci zastavit epizody, které se začaly objevovat. Beta-blokátory jsou užitečné při prevenci výskytu „sympatických bouří“. Dalšími léky, které byly použity a v některých případech byly užitečné, jsou agonisté dopaminu, další různé opiáty, benzodiazepiny, klonidin a baklofen. Chlorpromazin a haloperidol, oba antagonisté dopaminu, v některých případech zhoršily příznaky PSH. Tyto léky se v současné době používají k léčbě; přesné cesty nejsou známy a rozsáhlá užitečnost je spekulativní.

MorfinUpravit

Bylo zjištěno, že morfin je účinný při přerušení epizod; někdy je to jediný lék, který dokáže bojovat proti sympatické reakci. Morfin pomáhá snižovat dechovou frekvenci a hypertenzi. Podává se v dávkách od dvou miligramů do osmi miligramů, ale lze ho podat až dvacet miligramů. Častými nežádoucími účinky jsou nevolnost a zvracení. U pacientů se někdy objevuje abstinenční příznaky.

Beta-blokátoryEdit

Neselektivní beta-blokátory jsou nejúčinnější při snižování frekvence a závažnosti epizod PSH. Pomáhají snižovat účinek cirkulujících katecholaminů a snižují rychlost metabolismu, která je u pacientů během epizod PSH vysoká. Beta-blokátory také pomáhají snižovat horečku, diaforézu a v některých případech dystonii. Propanolol je běžně podávaným beta-blokátorem díky tomu, že poměrně dobře proniká hematoencefalickou bariérou. Obvykle se při léčbě PSH podává v dávkách dvacet miligramů až šedesát miligramů každé čtyři až šest hodin.

OstatníUpravit

Klonidin je agonista alfa receptorů, který pomáhá snižovat sympatickou aktivitu opouštějící hypotalamus a snižuje množství cirkulujících katecholaminů. Je užitečný při snižování krevního tlaku a srdeční frekvence, ale nevykazuje velký účinek na ostatní příznaky. Může také zvýšit inhibici sympatiku v mozkovém kmeni. Bromokriptin je agonista dopaminu, který pomáhá snižovat krevní tlak. Jeho účinky jsou mírné, ale nejsou dobře známy. Baklofen je agonista GABA, který pomáhá kontrolovat svalové křeče, což se ukázalo jako užitečné při léčbě dystonie. Benzodiazepiny se vážou na GABA receptory a působí jako svalová relaxancia. Benzodiazepiny také bojují proti vysokému krevnímu tlaku a dechové frekvenci; jsou však spojovány s glaukomem, což je poměrně závažný vedlejší účinek. Gabapentin inhibuje uvolňování neurotransmiterů v dorzálním rohu míchy a různých oblastech centrálního nervového systému. Pomáhá léčit mírné příznaky a ve srovnání s jinou farmakologickou léčbou může být tolerován po delší dobu. Dantrolen pomáhá v boji proti dystonii a horečce tím, že ovlivňuje cykly svalové kontrakce a relaxace. Brání uvolňování vápníku ze sarkoplazmatického retikula, čímž inhibuje svalovou kontrakci. Způsobuje snížení dýchání, ale může být velmi nebezpečný pro játra. Opět platí, že tyto léčebné postupy se posuzují případ od případu a dobře léčí příznaky. Neléčí syndrom jako celek ani preventivně. Účinnost se liší pacient od pacienta, stejně jako se liší symptomy.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.