Definice oprávnění NTFS (Windows NT) v Síťové encyklopedii. Sada oprávnění používaná v systému Microsoft Windows NT k zabezpečení složek a souborů na oddílu souborového systému NTFS

Co jsou oprávnění NTFS v systému Windows NT

Oprávnění NTFS je sada oprávnění používaná v systému Microsoft Windows NT k zabezpečení složek a souborů na oddílu souborového systému NTFS. Oprávnění NTFS zajišťují zabezpečení místního i síťového přístupu k souborovému systému.

Jsou odlišná od oprávnění ke sdíleným složkám, která lze použít pouze pro složky a která zabezpečují systém souborů pouze pro síťový přístup, nikoli pro místní přístup.

Oprávnění NTFS v systému Windows NT

Jak to funguje

Oprávnění NTFS v systému Windows NT se liší podle toho, zda jsou aplikována na soubory nebo na složky. Čtyři standardní oprávnění pro soubory a sedm standardních oprávnění pro složky jsou uvedeny v následujících tabulkách. Tato standardní oprávnění k souborům a složkám se ve skutečnosti skládají z různých seskupení šesti speciálních oprávnění NTFS:

 • čtení (R)
 • zápis (W)
 • vykonání (X)
 • odstranění (D)
 • změna oprávnění (P)
 • převzetí vlastnictví (O)

Další informace o těchto zvláštních oprávněních naleznete v položce Zvláštní oprávnění NTFS (Windows NT).

Standardní oprávnění souborů NTFS v systému Windows NT

.

Oprávnění souborů Speciální oprávnění
plné řízení RWXDPO
změna RWXD
čtení RX
žádný přístup žádný

Standardní NTFS oprávnění složek ve Windows NT

Oprávnění složky Speciální oprávnění pro složky Speciální oprávnění pro soubory ve složce
plné ovládání RWXDPO RWXDPO
změna RWXD RWXD
add & read RWX RX
add WX Unspecified
čtení RX RX
seznam RX Neurčeno
bez přístupu žádný žádný

Chcete-li použít tato standardní oprávnění k zabezpečení souboru nebo složky, musíte být vlastníkem objektu, mít plnou kontrolu nad objektem nebo být členem systémové skupiny Administrators. Aby bylo oprávnění uděleno, musíte souboru nebo složce výslovně přiřadit oprávnění. Pokud není pro daného uživatele nebo skupinu zadáno žádné oprávnění, nemá uživatel nebo skupina k souboru nebo složce přístup.

Při vytvoření souboru nebo složky na oddílu souborového systému NTFS zdědí soubor nebo složka oprávnění své nadřazené složky nebo oddílu. Když přiřadíte oprávnění nadřazené složce nebo oddílu, máte možnost toto oprávnění rozšířit na všechny její podřízené složky a soubory.

Při přiřazování oprávnění pro soubory a složky na svazcích souborového systému NTFS platí následující pravidla:

 • Pokud uživatel patří do dvou nebo více skupin a tyto skupiny mají v dané složce různá oprávnění, efektivním oprávněním uživatele je nejméně omezující (nejpřísnější) z oprávnění. Například pokud má uživatel oprávnění ke čtení souboru a skupina, do které uživatel patří, má oprávnění ke změně, efektivním oprávněním je oprávnění ke změně, které je nejméně omezující z obou oprávnění.
 • Oprávnění zákazu přístupu je nadřazeno všem ostatním oprávněním. Například pokud má uživatel oprávnění ke čtení souboru a skupina, do které uživatel patří, má oprávnění k žádnému přístupu, uživatel nemůže soubor otevřít a číst.
 • Oprávnění k souboru má přednost před podobným oprávněním ke složce, která soubor obsahuje. Pokud má například uživatel oprávnění ke změně souboru a oprávnění ke čtení složky obsahující soubor, může soubor otevřít, číst, upravovat a ukládat změny.

POZNÁMKA

Popis rozdílů mezi standardními oprávněními NTFS pro systém Windows 2000 a pro systém Windows NT naleznete v položce Oprávnění NTFS (Windows 2000).

TIP

Ve většině případů jsou standardní oprávnění NTFS pro řízení přístupu k souboru nebo složce dostatečná. Pokud standardní oprávnění nejsou pro vaše účely dostatečně podrobná, můžete použít zvláštní oprávnění NTFS.

Viz také

 • Oprávnění NTFS (Windows 2000)
 • Speciální oprávnění NTFS (Windows 2000)
 • Speciální oprávnění NTFS (Windows NT)

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.