Q: Kdo vlastní Vineyards Country Club?

A: Vineyards Country Club, Inc., Delaware for-profit corporation („Vlastník“), podnikající jako Klub, bude vlastnit a provozovat zařízení Klubu.

Q: Kolik členství bude v Klubu nabízeno?

A: Celkový počet všech členství v Klubu je omezen celkovým počtem bytových jednotek ve Společenství. Celkový počet plných členství je 600 a celkový počet lifestylových členství je 250. Ačkoli je celkový počet Plných a Životních členství omezen, celkový počet Sportovních a Společenských členství je omezen pouze celkovým limitem celkového počtu členství.

V: Nabízíte Jednotlivé členství?

A: Všechna naše členství jsou členstvími pro jednotlivce, zahrnujeme manžela/manželku a nesezdané děti mladší 24 let, které žijí doma, studují na vysoké škole nebo slouží v armádě, do členských práv, aniž by museli platit další členské příspěvky.

Q: Mohu do klubu pozvat hosty?

A: Ano. Členové mohou přivést své hosty v doprovodu, aby využívali zařízení klubu v souladu s výsadami udělenými kategorií členství člena a v souladu s pravidly a předpisy klubu. Člen může také sponzorovat hosta s průkazem hosta, který mu umožní využívat zařízení bez doprovodu.

Q: Mohu své členství převést?

A: Ano. Členství lze převést s poplatkem na dospělé dítě nebo vnuka v souladu s pravidly a předpisy klubu.

Q: Mohou být členům vyměřeny poplatky na úhradu provozních deficitů nebo kapitálových vylepšení?

A: Ne. Na členy se nevztahuje žádná odpovědnost za kapitálové nebo provozní poplatky za náklady a výdaje spojené s vlastnictvím nebo provozem klubu nebo klubových zařízení. Vlastník bude hradit veškeré provozní deficity vzniklé při provozu klubových zařízení a ponechá si veškeré provozní příjmy plynoucí z provozu klubových zařízení.

Q: Budu moci financovat své členství?

A: Ano. O možnostech financování se informujte u ředitele pro členství.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.