De fleste mennesker har en tendens til at tænke på Venus som fuldstændig ubeboelig, da dens overfladetemperatur svæver omkring 900 grader Fahrenheit (480 grader Celsius), hvilket ikke virker særlig indbydende.

Men jeg har længe været fortaler for tanken om, at der kunne eksistere liv i de tykke skydække, der omslutter planeten. I min bog Venus Revealed fra 1997 påpegede jeg, at vores dengang nye billede af Venus fra radarorbiteren Magellan viste, at vores nabo til solsystemet havde en geologisk aktiv overflade, der må interagere kemisk med de kølige skyer ovenover, og muligvis endda biogeokemiske strømme, der kunne fremme og nære organismer i højden.

Det har ikke været et populært synspunkt.

I 1960’erne var atmosfærekemiker James Lovelock konsulent for NASA i forbindelse med udformningen af instrumenter til påvisning af liv på Mars. Han konkluderede, at den bedste måde at søge på var simpelthen at undersøge dens atmosfære med spektrometre og lede efter de uligevægtsgasser, som liv må producere. NASA ignorerede ham og sendte den milliarddyre Viking Lander, som i 1976 lykkedes med at lande på Mars og sende afslørende fotografier af overfladen, afgørende atmosfæriske målinger og forvirrende og tvetydige biologiske resultater tilbage, der viser, at det er svært at søge efter liv uden at gå ud fra meget specifikke og noget jordcentrerede definitioner af livets kvaliteter og behov.

Men revolutionen omkring exoplaneter har genoplivet fokus på fjerndetektion af biosignaturer – de afslørende indikatorer for liv. Dette forudsætter intet andet om rumvæsenernes stofskifte end at de ville udveksle gasser med deres omgivelser og ændre deres entropitilstand – med andre ord, at de ville være levende, som vi bedst kan definere det. En kommende generation af rumteleskoper skulle give os mulighed for at bestemme sammensætningen af mange exoplaneters atmosfærer.

Der er blevet arbejdet meget med at undersøge, hvilke gasser der sandsynligvis er mest karakteristiske for liv – de åbenlyse kandidater er ilt og metan – og også de mulige falske positive tegn, der kan narre os. Strimler af metan på Mars kan ses som en mulig biosignatur, selv om der også er blevet foreslået geologiske kilder. En anden gas øverst på listen er fosfin, et fosforatom, der er bundet til tre hydrogener. På Jorden er det næsten udelukkende et produkt af biologi. Det forventes og ses også på brintrige planeter som Jupiter som et resultat af uorganiske kemiske processer – men for stenplaneter som vores ses det ofte som et sikkert tegn på liv.

Nu har Greaves, et al. rapporteret om påvisning af fosfin på den planet i universet, der er tættest på vores. Uanset hvad, vil rapporten om fundet af denne stinkende, giftige, måske biogene gas på vores nabo Venus bringe videnskaben om detektion af biosignaturer i atmosfæren videre. Hvis det ikke er fosfin, vil vi lære noget om vanskeligheden ved denne form for observation og om behovet for at gå forsigtigt til værks. Hvis der virkelig findes fosfin på Venus i den mængde, der er rapporteret (koncentrationer på op til 20 dele pr. milliard), vil vi lære noget mere dybtgående. Kloge kemikere vil nu forsøge at finde frem til alternative, ikke-biologiske kilder, der producerer fosfin i tilstrækkelige mængder. Hvis det lykkes dem, vil vi lære noget nyt, måske noget vigtigt, om Venus og andre planeter. Og vi lærer om begrænsningerne ved at bruge atmosfæriske biosignaturer til at udlede liv.

Hvis de fejler, giver det ikke bevis for liv, men øger vores allerede høje motivation for at tage til Venus og studere dens atmosfære in situ med instrumenter fra det 21. århundrede (den sidste sonde, som USA opsendte, var i 1978).

Måske er der virkelig skabninger, der bor i skyerne. En bekræftelse af dette ville helt sikkert være en af de mest gennemgribende opdagelser, der nogensinde er gjort. Hvad ville ellers øjeblikkeligt afsløre lige så meget om livets, universets og altings natur?

Dette er tidlige dage, hvor vi lever med denne meddelelse, og mulighederne er vidt åbne. Det kunne være en falsk alarm – men det er en alarm. Mens menneskeheden fortsætter med at søge efter selskab, enten på naboplaneten eller på planeter ude blandt stjernerne, vil spørgsmålet om atmosfæriske biosignaturer ikke forsvinde. Og med Venus kan vi, i modsætning til eksoplaneter, der er ti, hundrede eller tusindvis af lysår væk, søge en sammenhæng. Vi kan tage af sted og kigge på den med en rejse, der varer måneder i stedet for århundreder.

Som digteren e e cummings skrev: “lyt: der er et helvede af et godt univers ved siden af; lad os tage af sted.”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.