Effektivitet og sikkerhed af fluticasonfuroat næsespray, administreret ved hjælp af en unik sideaktiveret anordning, blev evalueret hos patienter > eller =12 år med sæsonbestemt allergisk rhinitis for at bestemme den optimale dosis. Der blev udført en randomiseret, dobbeltblind, parallelgruppe, placebokontrolleret undersøgelse med dosisdifferentiering på 641 patienter, som fik placebo (n=128) eller fluticasonfuroat, 55 mikrog (n=127), 110 mikrog (n=127), 220 mikrog (n=129) eller 440 mikrog (n=130), en gang dagligt i 2 uger. Fluticasonfuroat var signifikant mere effektivt end placebo med hensyn til gennemsnitlige ændringer fra baseline i løbet af 2-ugers behandlingsperioden i daglig reflekteret total nasal symptomscore (primær endepunkt; p < 0,001 hver dosis vs. placebo), øjeblikkelig total nasal symptomscore om morgenen før dosis (p < 0,001 hver dosis vs. placebo), øjeblikkelig total nasal symptomscore om morgenen (p < 0.001 hver dosis i forhold til placebo), daglig reflekteret total okulær symptomscore (p < eller = 0,013 hver dosis i forhold til placebo) og øjeblikkelig øjeblikkelig total okulær symptomscore om morgenen før dosis (p < eller = 0,019 for tre højeste doser i forhold til placebo). Virkningsdebut for fluticasonfuroat næsespray versus placebo blev observeret 8 timer efter den første. dosis af studiemedicin i behandlingsgrupperne 110 og 440 mikrog (p < eller = 0,032). Forekomsten af bivirkninger, resultaterne af kliniske laboratorieundersøgelser og ændringer i 24-timers urinkortisolværdierne var ens mellem de aktive behandlingsgrupper og placebo. Den foreløbige profil af fluticasonfuroat er en hurtigt effektiv behandling, der giver 24-timers effekt for både nasale og okulære symptomer med dosering én gang dagligt. Dosis på 110 mikrogram blev valgt til fase III-udvikling, fordi den opnåede statistisk signifikante og klinisk betydningsfulde resultater for alle effektmål og gav det optimale forhold mellem risiko og gavn.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.