Kynnysarvo 750 euroa vuosina 2021 ja 2020

Tässä on määritelty yksittäisen verovelvollisen omaksi vastuuksi eli kynnysarvo, jolloin vähennys alkaa vaikuttaa. Työmatka- ja matkakulujen omavastuukynnys on 750 euroa vuonna 2021 (ja 2020). Myönnettävän vähennyksen enimmäismäärä on 7 000 euroa. Tämä tarkoittaa, että saat enimmäisvähennyksen, kun olet maksanut vuoden aikana 7 750 euroa matka- tai työmatkakustannuksia (7 750 euroa oli enimmäiskustannus myös vuonna 2019). Sinun on ilmoitettava kaikki kulut: toisin sanoen ne 750 euroa, jotka sinun on katsottava omaksi vastuullesi, on sisällytettävä ilmoittamiisi kuluihin. Älä vähennä sitä.

Jos sinulla on ollut vuoden aikana työttömyysjakso, kynnysarvoa tarkistetaan alaspäin. Jos olet työttömänä, kynnys alenee: jokainen täysi kuukausi, jolloin olet saanut työttömyyspäivärahaa (= 21,5 päivää), alentaa sitä 70 eurolla. Alin mahdollinen kynnysarvo on kuitenkin 140 euroa. Verohallinto laskee työttömille annetut vähennykset: tämä tarkoittaa, että tässäkään tapauksessa et saa vähentää kyseistä summaa kuluista.

Et voi saada koko matka- ja työmatkakulujen summaa itsellesi

Matka- ja työmatkakulut (matkakulut) pienentävät vuoden verotettavaa ansiotuloasi. Näin ne eivät vähennä verojasi. Sen sijaan ne pienentävät tulojasi.

Jos esimerkiksi matkakulusi ovat yhteensä 4 400 euroa, se ei tarkoita, että saisit veronpalautuksena 4 400 euroa. Se tarkoittaa vain sitä, että verotettavaa tuloasi pienentää hyväksytty vähennys. Voit arvioida, kuinka paljon se pienenee kertomalla vähennyksen ennakonpidätykselläsi.

Esimerkki: Markku tienaa 40 000 euroa vuodessa. Jos hänellä ei olisi muita vähennyksiä kuin ne, jotka Verohallinto myöntää automaattisesti kaikille tuloja ansaitseville verovelvollisille, hänen veroprosenttinsa olisi 25 % ja hän maksaisi tuloveroa 25 % × 40 000 € = 10 000 € joka vuosi.
Mutta hänen työmatkakulunsa ovat 4 400 € oikaistuna 750 €:n omavastuuosuudella, jolloin vähennyskelpoisiksi työmatkakuluiksi jää 3 650 €. Hänen verotettava nettotulonsa on 36 350 euroa (40 000 euroa miinus 3 650 euroa). Nyt hänen verokantansa on 21 %, ja hän maksaa 21 % × 40 000 € = 8 400 € tuloveroa.
Markun 4 400 €:n työmatkakulut vähensivät siis hänen tuloveroaan 1 600 € (10 000 € miinus 8 400 €). Jos hän olisi halunnut saada arvion etukäteen, hän olisi voinut kertoa vähennyskelpoiset kulut verokorttiin lisäprosentiksi (lisäprosentti; tilläggsprocent) tulostetulla prosentilla, joka hänen verokortissaan on 42 % (42 % × 3 650 € = 1 533 €).

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.