Az Ohm-törvény segítségével kiszámíthatja a feszültséget, áramot, ellenállást vagy teljesítményt egy elektromos áramkörben. Adjon meg két tetszőleges ismert értéket, hogy megtalálja a másik kettőt. Adja meg például a feszültséget és a teljesítményt az áram és az ellenállás kiszámításához.

Mi az Ohm-törvény?

Ohm törvénye meghatározza az elektromos áram, az ellenállás és a feszültség közötti kapcsolatot. Pontosabban azt mondja ki, hogy egy áramköri elemen áthaladó áram egyenesen arányos az arra alkalmazott potenciálkülönbséggel és fordítottan arányos az ellenállással.

Ohm törvénye lehetővé teszi a feszültség, az áram, a teljesítmény és az ellenállás kiszámítását, ha az értékek közül legalább kettő ismert.

Például, ha a feszültség és az ellenállás ismert, a számológép meg fogja találni a teljesítményt és az áramot. Alternatívaként a számológép meg tudja oldani a teljesítményt és az ellenállást, ha a feszültség és az áram ismert.

Ohm törvényének képlete

Az Ohm-törvény képlete I = E/R, ahol I a vezetőn átfolyó áram amperben mérve, E a vezetőn átfolyó potenciálkülönbség voltban mérve, R pedig a vezető ellenállása ohmban mérve.

I = ER

A képlet tehát azt mondja ki, hogy az I áram egyenlő az E feszültség osztva az R ellenállással.

Ohm-törvény háromszöge

Az Ohm-törvény háromszöge szemlélteti, hogyan találjuk meg a voltot, az ampert vagy az ohmot. Használatához fedd le a kiszámítani kívánt mértékegységet, hogy felfedd a megoldási képletet.

Ohm törvényének háromszöge, ahol E a feszültséget, I az áramot, R pedig az ellenállást jelöli.

A volt megoldásához például fedd le az E-t a hüvelykujjaddal, így kiderül, hogy a feszültség egyenlő I × R.

Mit jelentenek a betűk az Ohm-törvény képletében?

Az Ohm-törvény képletében az E az elektromotoros erőt, vagyis a feszültséget, az I az intenzitást, vagyis az áramot, az R pedig az ellenállást jelenti.

Georg Simon Ohm 1827-ben publikált tanulmányában alkotta meg Ohm törvényét, jóval azelőtt, hogy a feszültség, az áram és az ellenállás mértékegységeit definiálták volna.

A Volt, az Amper és az Ohm csak 1881-ben került meghatározásra, több mint 50 évvel Ohm törvényének publikálása után. Ez magyarázza, hogy a betűk miért nem kapcsolódnak a képletben használt mai mértékegységekhez.

A Watt-törvény és a teljesítményképlet

A Watt-törvény kimondja, hogy a wattban mért elektromos teljesítmény egyenlő az áramkör áramának és a feszültségnek a szorzatával. Ez a képlet nagyon hasonlít Ohm törvényéhez, és segíthet a teljesítmény vagy a wattmennyiség megoldásában.

A teljesítményképletet gyakran használjuk Ohm törvényével együtt az elektromos tulajdonságok megoldására, amikor az áramkör teljesítménye ismert.

P = I × E

A teljesítményképlet tehát azt mondja ki, hogy a P teljesítmény egyenlő az I áram és az E feszültség szorzatával.

Teljesítményháromszög

A teljesítményháromszög a watt, a volt vagy az amper kiszámítására szolgáló képletet szemlélteti. A többi háromszöghöz hasonlóan fedd le a megoldani kívánt egységet, hogy felfedd a megoldási képletet.

Az amperek megoldásához például fedd le az I-et a hüvelykujjaddal, így kiderül, hogy az áram egyenlő P/E-vel.

Teljesítményképlet, ahol a P a teljesítményt, az I az áramot, az E pedig a feszültséget jelöli.

A wattból amperbe számológépünk ezt a képletet használja például az elektromos áramkörökben a teljesítmény és az áram közötti átváltáshoz.

Ohm törvénykerék

Az Ohm-törvényt használhatjuk a volt, watt, amper vagy ohm kiszámításához, feltéve, hogy legalább két mérés ismert. A képlet segítségével levezethetjük az egyenleteket bármely mérés kiszámításához, ha két másik ismert értéket adunk meg.

Az Ohm-törvény kereke megmutatja az összes képletet, amelyet a volt, a watt, az amper vagy az ohm kiszámításához használhatunk. Az összes származtatott képletet lásd alább.

Az Ohm-törvény kereke az összes olyan képletet mutatja, amelyekkel kiszámítható a volt, az amper, az ohm vagy a watt.

Feszültség képletek

Megoldja a feszültséget ezekkel a képletekkel:

Feszültség = Áram × Ellenállás

Feszültség = Teljesítmény ÷ Áram

Feszültség = Teljesítmény × Ellenállás

Watt képletek

Megoldjuk a teljesítményt az alábbi képletek segítségével:

Teljesítmény = Feszültség × Áram

Teljesítmény = Feszültség2 ÷ Ellenállás

Teljesítmény = Áram2 × Ellenállás

Amp Képletek

Megoldani az áramot ezekkel a képletekkel:

Áram = Feszültség ÷ Ellenállás

Áram = Teljesítmény ÷ Feszültség

Áram = Teljesítmény ÷ Ellenállás

Ohm képletek

Megoldani az ellenállást ezekkel a képletekkel:

ellenállás = feszültség ÷ áram

ellenállás = feszültség2 ÷ teljesítmény

ellenállás = teljesítmény ÷ áram2

Ohm törvényét sok mindenre használjuk, például a mikrohullámú sütő maximális méretének vagy a lámpatestek maximális számának meghatározására, amelyet egy áramkör biztonságosan elbír anélkül, hogy tűzveszélyt okozna.

Világítási költségkalkulátorunk segít megtalálni a világítás energiafelhasználását, villamosenergia-költségkalkulátorunk pedig segít megtalálni az elektromos készülékek áramellátásának költségeit.

Az Ohm-törvényt használhatja egy elektromos áramkör méretezéséhez vagy annak megállapításához, hogy mekkora fűtőtestet lehet biztonságosan használni egy normál konnektoron. A feszültségesés-kalkulátorunk segítségével meghatározhatja a feszültségesést, a minimálisan szükséges vezetékméretet és a maximális vezetékhosszúságot a következő elektromos projektjéhez.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.