Gdy patrzymy na obiekty na nocnym niebie, często nie wiemy, jak daleko one się znajdują. Na przykład, chociaż gwiazdy wyglądają tak, jakby znajdowały się wewnątrz kuli o bardzo dużym promieniu, która otacza Ziemię, wszystkie one znajdują się w bardzo różnych odległościach od naszego Układu Słonecznego. To sprawia, że trudno jest ocenić rzeczywiste rozmiary obiektów niebieskich.

Średnica kątowa obiektu jest kątem, jaki obiekt tworzy (subtends), jak widzi go obserwator. Jest to pokazane na poniższym rysunku, gdzie średnica kątowa obiektu wydaje się większa dla obserwatora w punkcie A (bliżej obiektu) niż dla obserwatora w punkcie B. Średnica kątowa może również odnosić się do odległości pomiędzy dwoma obiektami, mierzonej na sferze niebieskiej.

Średnica kątowa tego obiektu wydaje się większa dla obserwatora w punkcie A niż w punkcie B.

Dla obserwatora na Ziemi średnica kątowa Księżyca i Słońca jest dość podobna ( ~ 0,5o = 30 arcmin). W rzeczywistości fizyczna średnica Słońca jest 400 razy większa od Księżyca, podczas gdy Księżyc znajduje się ~ 400 razy bliżej Ziemi.

Faktyczne rozmiary Słońca i Księżyca: średnica Słońca jest 400 razy większa od średnicy Księżyca.

Średnice kątowe Słońca i Księżyca są prawie takie same, widziane przez obserwatora na Ziemi.


.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.