Miasteczko Nuevo San Juan Parangaricutiro znajduje się w zachodniej części meksykańskiego stanu Michoacán; jego nazwa odnosi się do zniszczenia pierwotnego San Juan Parangaricutiro podczas erupcji wulkanu Parícutin w 1943 roku. Od 1982 roku lokalni członkowie społeczności Purépecha są zaangażowani w zrównoważone pozyskiwanie i przetwarzanie drewna i drewna niedrzewnego z lokalnych lasów sosnowych w mieście. W 1991 roku, przełomowa rezolucja krajowa doprowadziła do prawnego przeniesienia własności 18.138 hektarów ziemi gminnej na rzecz 1.229 comuneros zaangażowanych w projekt; w 1999 roku projekt uzyskał certyfikat FSC dla swoich praktyk pozyskiwania drewna.

Do dnia dzisiejszego przeszkolono ponad 450 lokalnych mieszkańców w zakresie technicznych aspektów zrównoważonej gospodarki leśnej; przedsiębiorstwo jest obecnie aktywne w ponad dwudziestu obszarach produkcji, z których większość obejmuje niedrzewne produkty leśne, i generuje średnio 900 stałych i 300 tymczasowych miejsc pracy każdego roku.

Kluczowe fakty

Zwycięzca Nagrodyquatora: 2004

Założone: 1982

Lokalizacja: Stan Michoacán, Meksyk

Beneficjenci: 7500 członków społeczności tubylczej

Różnorodność biologiczna: zrównoważone zarządzanie lasami

Studium przypadku

Download angielski

Download hiszpański

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.