Paul dodaje siódme i ostatnie „jeden”, aby uzupełnić swoją listę rozpoczętą w wersecie 4. Wszyscy chrześcijanie są zbawieni dzięki łasce tego samego Boga, jednoznacznie określonego i zidentyfikowanego w Starym i Nowym Testamencie. W przeciwieństwie do współczesnych wyobrażeń, że chrześcijanie czczą tego samego Boga, co inne religie, chrześcijanie czczą unikalnego Boga Ojca, Syna i Ducha. Prawowite chrześcijaństwo akceptuje Jezusa jako boskiego Syna Bożego, a także jako Pana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.