Zespół Otella: Urojenie niewierności współmałżonka lub partnera. Zespół Otella dotyka mężczyzn i rzadziej kobiety. Charakteryzuje się powtarzającymi się oskarżeniami o niewierność, poszukiwaniem dowodów, wielokrotnym przesłuchiwaniem partnera, sprawdzaniem wierności partnera, a czasem prześladowaniem. Zespół ten może występować samodzielnie lub w przebiegu schizofrenii paranoidalnej, alkoholizmu lub uzależnienia od kokainy. Podobnie jak w sztuce Szekspira Otello, zespół ten może być bardzo niebezpieczny i prowadzić do rozpadu małżeństwa, zabójstwa i samobójstwa.

Zespół Otella został nazwany przez angielskiego psychiatrę Johna Todda (1914-1987) w pracy, którą opublikował wraz z K. Dewhurstem zatytułowanej „The Othello Syndrome: a study in the psychopathology of sexual jealousy” (Journal of Nervous and Mental Disorder, 1955, 122: 367). Todd był również pierwszym, który nazwał syndrom Alicji w Krainie Czarów.

Zespół Otella jest również znany jako zazdrość urojona, zespół zazdrości erotycznej, chorobliwa zazdrość, psychoza Otella lub zazdrość seksualna.

CONTINUE SCROLLING OR CLICK HERE FOR RELATED SLIDESHOW

PYTANIE

Śmiech jest dobrym uczuciem, ponieważ… Zobacz odpowiedź

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.