În urma analizei concluziei prezentate, sunt de acord că stabilirea politicii de amortizare/capitalizare conform legislației contabile din SK a fost o eroare în aplicarea US GAAP.
Nu sunt de acord, totuși, că o taxă de depreciere este o corecție adecvată a acestei erori.
În ceea ce privește problema specifică a îmbunătățirii proprietății imobiliare. Conform înțelegerii mele a faptelor, durata inițială a contractului de leasing, deși a fost stabilită în mod explicit la 2 ani, era, de fapt, prelungibilă.
ASC 840-10-35-6 prevede (sublinierea adăugată): Îmbunătățirile aduse proprietății locative în contractele de leasing operațional care sunt puse în funcțiune în mod semnificativ după și care nu sunt prevăzute la începutul sau aproape de începutul duratei contractului de leasing trebuie amortizate pe cea mai scurtă dintre următoarele perioade:
a. Durata de viață utilă a activelor
b. Un termen care include perioadele de leasing necesare și reînnoirile care sunt considerate a fi asigurate în mod rezonabil (așa cum se utilizează în contextul definiției termenului de leasing) la data la care sunt achiziționate îmbunătățirile aduse prin leasing.
Aceasta implică faptul că îmbunătățirea capitalizată inițial ar fi trebuit să fie amortizată pe un termen mai mare de doi ani.
Această apreciere este susținută de faptele ulterioare, deoarece contractul de leasing a fost, de fapt, prelungit.
În mod similar, tratarea contractului de leasing inițial din 2002 și a renegocierii ulterioare, care a fost inițiată în 2010 și finalizată în 2012, ca două evenimente economice distincte și separate ar fi o interpretare eronată a faptelor și o interpretare excesiv de formalistă a orientărilor GAAP din SUA.
Acest lucru nu implică faptul că sunt de acord cu perioada de amortizare inițială de 20 de ani utilizată pentru prima îmbunătățire. Deoarece a fost stabilită în conformitate cu legislația locală și nu este susținută de fapte, nu este justificabilă din perspectiva GAAP din SUA.
Cu alte cuvinte, având în vedere faptele, îmbunătățirea inițială ar fi trebuit să fie amortizată pe o perioadă de aproximativ 10 ani, după care o îmbunătățire ulterioară a fost necesară pentru a menține funcționalitatea generală a contractului de închiriere.
Aceasta nu sugerează însă că deprecierea îmbunătățirii agregate (atât a sumelor capitalizate inițial, cât și a celor capitalizate ulterior) este adecvată.
În schimb, aceasta sugerează că:
1. eroarea comisă făcută în 2002 ar trebui să fie corectată.
Perioada de amortizare ar trebui să fie schimbată de la 20 de ani (perioada prevăzută de legislația SK) la durata de viață utilă reală (care pare a fi de 10 ani), iar perioada efectuată să fie retratată.
2. contractul inițial și cel revizuit, având în vedere că ambele se referă exact la aceeași locațiune fizică, ar trebui să fie tratate ca un singur contract plus modificarea.
Cu alte cuvinte, având în vedere că Republica Slovacă nu este o țară de common law și nici contractele încheiate acolo nu sunt în concordanță cu Codul Comercial Uniform al SUA, o anumită marjă de manevră în interpretarea literei acestor contracte este, atunci când se aplică orientările GAAP din SUA, adecvată.
3. Să se determine atât durata de viață utilă a celei de-a doua îmbunătățiri, cât și să se estimeze durata pentru care va fi deținut efectiv contractul de leasing (presupunând prelungiri suplimentare).
4. Amortizați cea de-a doua îmbunătățire pe durata de sortare a celor două.
În opinia mea, încercarea de a acoperi eroarea inițială (și de a evita efectuarea retratărilor necesare) prin luarea unei taxe unice de depreciere riscă să transforme o eroare în două erori și ar trebui evitată.
În cele din urmă, având în vedere că problema perioadelor de amortizare / depreciere necorespunzătoare, precum și a trecerii la cheltuieli a activelor pe baza unei cuantificări legiferate este endemică în Europa Centrală, aș sugera cu tărie revizuirea tuturor politicilor de cheltuieli de capital / depreciere ale entității, pentru a mă asigura că acestea nu au fost de fapt subordonate cerințelor locale.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.