Întrebare: „Cine a fost Corneliu în Biblie?”
Răspuns: Corneliu în Biblie a fost un centurion, un comandant în regimentul italian al armatei romane. El a locuit în Cezareea. Povestea lui din Faptele Apostolilor 10 este importantă, deoarece în casa lui Corneliu, Dumnezeu a deschis în mod public ușile bisericii către lumea neamurilor. Apostolul Petru a fost prezent pentru a asista la acest lucru, așa cum fusese martor la deschiderea ușilor către samariteni (Fapte 8) și către iudei (Fapte 2).
În ciuda faptului că era roman, Corneliu era un adorator al lui Dumnezeu, un proselit evreu cunoscut și respectat de comunitatea evreiască (Fapte 10:22). Corneliu era un om evlavios care se ruga în mod regulat și dădea în scopuri caritabile (versetul 2). Într-o după-amiază, în timp ce Corneliu se ruga, a avut o viziune cu un înger al lui Dumnezeu, care i-a spus că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunile (Fapte 10:30-31). Îngerul i-a spus lui Corneliu să îl găsească pe Petru, care stătea în Iope, în casa lui Simon, un tăbăcar (versetul 32). Corneliu a trimis imediat doi dintre slujitorii săi și un soldat devotat la Iope pentru a-l găsi pe Petru și a-l aduce înapoi.
Între timp, Dumnezeu îi pregătea inima lui Petru pentru a sluji vizitatorilor neamuri care urmau să vină. Dumnezeu i-a dat lui Petru o viziune cu un sortiment de animale, atât curate cât și necurate (Fapte 10:11-12). Petru a auzit o voce care îi spunea: „Ridică-te, Petru. Ucide și mănâncă” (versetul 13). Petru s-a împotrivit acestei porunci, pentru că nu mai mâncase niciodată mâncare necosher (versetul 14), dar vocea i-a răspuns: „Nu numi necurat nimic din ceea ce Dumnezeu a făcut curat” (versetul 15). Această viziune s-a repetat de trei ori, iar apoi Petru a auzit Duhul spunând că trei bărbați îl căutau și că trebuie să meargă cu ei fără ezitare (versetele 19-20). Petru i-a găsit pe cei doi servitori ai lui Corneliu și pe soldat, iar aceștia i-au povestit lui Petru despre vizita lui Corneliu de către un înger și i-au cerut să vină și să vorbească cu Corneliu (versetul 22). Petru i-a invitat pe bărbați să rămână peste noapte, iar a doua zi Petru i-a urmat înapoi în Cezareea (versetul 23).
Când Petru a intrat în casa lui Corneliu, centurionul a căzut la picioarele lui Petru în semn de reverență, dar Petru l-a ridicat, spunându-i: „Ridică-te… . Eu însumi sunt doar un om” (Faptele Apostolilor 10:25-26). Petru i-a amintit apoi lui Corneliu că era împotriva legii iudaice ca Petru să se asocieze cu neamurile. Cu toate acestea, a explicat Petru, Dumnezeu îi arătase într-o viziune să nu numească nicio persoană comună sau necurată. Petru a înțeles că animalele din viziunea sa erau un simbol al neamurilor, cărora Dumnezeu se pregătea să le dea Evanghelia (Faptele Apostolilor 10:28-29). Corneliu i-a povestit apoi lui Petru despre îngerul care îi spusese să îl caute pe Petru. Atât Petru, cât și Corneliu au văzut că Dumnezeu acționase pentru a-i aduce împreună.
Petru a spus apoi: „Acum îmi dau seama cât de adevărat este că Dumnezeu nu face favoritisme, ci îl acceptă din fiecare națiune pe cel care se teme de El și face ceea ce este drept” (Faptele Apostolilor 10:34-35), iar apoi a predicat Evanghelia tuturor celor adunați în casa lui Corneliu. În timp ce Petru vorbea, neamurile au primit Duhul Sfânt, după cum reiese din vorbirea în limbi, și au fost botezate cu apă (Fapte 10:44-48). Petru și evreii care erau cu el au văzut începutul a ceva nou pe care Dumnezeu îl făcea: „Ei au primit Duhul Sfânt așa cum am primit și noi” (versetul 47). „Mini-Pentecostul” din casa lui Corneliu a fost o dovadă pozitivă că Evanghelia era pentru toți oamenii, nu doar pentru evrei (vezi Luca 2:10; Matei 28:19)
Considerând povestea lui Corneliu din Biblie, este important să observăm că a fi religios nu este suficient pentru a salva o persoană. Corneliu era cât se poate de evlavios și se închina singurului Dumnezeu adevărat. Cu toate acestea, el avea totuși nevoie să audă Evanghelia și să răspundă pozitiv la ea. De aceea, Dumnezeu l-a trimis pe Petru, pentru ca Corneliu să audă despre moartea și învierea lui Hristos, pe care Petru le-a propovăduit în mod clar (Fapte 10:39-40, 43). Abia după ce Corneliu și familia sa au primit mesajul despre Isus, au primit Duhul Sfânt și au fost născuți din nou. Povestea lui Corneliu nu numai că arată necesitatea Evangheliei, dar indică faptul că Dumnezeu va mișca cerul și pământul pentru a aduce Evanghelia la cei care sunt gata să o primească.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.