Aktiviteter med rimmande ord på dagis

När det gäller att lära ut rimmande ord i klassrummet är det viktigt att hålla inlärningen rolig, glad och ge eleverna en mängd olika aktiviteter att lära sig med. Ju fler möjligheter de har att arbeta med rimord, desto bättre. Aktiviteter som är praktiska och som innehåller olika ord och rimmande bilder är viktiga för att hålla engagemanget högt.

#1: Rimmatchning

En av de mest grundläggande och effektiva rimaktiviteterna för dagis är rimmatchning! Allt du behöver för den här aktiviteten är bildkort och/eller ordkort. Du kan rita enkla bilder på anteckningskort om du inte har bildkort i klassrummet och spara dem till framtida aktiviteter!

Det finns ett par olika sätt att spela den här leken på. Det första alternativet är att låta eleverna matcha bilder utifrån om de rimmar. De kan matcha par av bilder eller göra en hel hög med bilder som rimmar.

Det andra alternativet är att låta eleverna matcha bildkortet med ett kort med rimmande ord. Detta ger dem lite mer övning i avkodning av CVC-ord. Det här alternativet är lite mer avancerat eftersom de kommer att använda sina foniska färdigheter samt sina färdigheter i fonemisk medvetenhet.

#2: Passa rimmen

Passa rimmen är en rolig cirkelaktivitet för eleverna och kräver inga material eller förberedelser! Den första personen säger ett ord högt. Nästa person säger ett ord som rimmar på det ordet. Spelet fortsätter i en cirkel tills alla elever i cirkeln har sagt ett ord som rimmar.

Detta är en rolig aktivitet för eleverna och är ett bra sätt att utsätta dem för fler ord och ge dem gott om tillfällen att öva på att lyssna på samma slutljud.

#3: Rimmattor

För en praktisk rimaktivitet för dagis är rimmattor perfekta! Med de här rimmattorna tittar eleverna på mattan, säger namnet på en bild och täcker den med ett bildkort med rim. Sedan registrerar de de rimmande orden på sitt inspelningsark, vilket ger dem en möjlighet att öva på att skriva och stava orden.

Dessa mattor innehåller 4 olika uppsättningar: Dessa mattor innehåller olika uppsättningar: CVC-ord, CVCe-ord, ord med kort vokal och ord med lång vokal.

#4: Rimmande ordstegar

Ordstegar är en fantastisk rimaktivitet för dagis. Den här aktiviteten kan göras som en aktivitet för hela gruppen, i små grupper eller under läs- och skrivcenter. Första gången du använder den här aktiviteten rekommenderar jag att du gör den som en helgruppsaktivitet på lärarens stora whiteboard.

För att börja skriver du ett ord längst ner på whiteboarden. Be eleverna komma på ett ord som rimmar och skriva det ordet ovanför. När de väl har fått grepp om aktiviteten kan du låta eleverna skriva ordet på tavlan och gå runt i rummet tills alla elever har fått en tur och stegen är klar!

Den här aktiviteten kan lätt utvidgas till att arbeta med fonemersättning med rimmande ord. Om du vill använda aktiviteten på detta sätt uppmanar du eleverna att byta ut det första ljudet i ordet för att skapa ett nytt ord. Detta hjälper dem att förstå att även om begynnelseljudet ändras, förblir slutljudet detsamma.

För att ändra ordet från ”fladdermus” till ”katt” kan du till exempel använda ett språk som ”ändra /b/-ljudet till /c/-ljudet”.

#5: Rimning med klisterlappar

Den här DIY-aktiviteten för att rimmas är superlätt att förbereda och kräver bara klisterlappar och antingen en whiteboard eller ett kartotekspapper! Gör helt enkelt kolumner på whiteboardtavlan eller diagrampappret med ett ord överst på varje.

Du kan göra 5 kolumner och välja ett annat vokalljud för varje kolumn eller så kan du differentiera och välja så många kolumner som du vill och vilka ordfamiljer du vill. Du kan också rita en enkel bild bredvid fokusordet i varje kolumn som ett extra visuellt hjälpmedel för eleverna.

Nästan skriver du ord som rimmar på varje ord på klisterlappar. Återigen kan du skriva så många eller så få ord som du vill, beroende på om du använder detta som en liten eller helgruppsaktivitet.

Du kan antingen dela ut lapparna till eleverna eller låta dem dra en lapp från en hög. Låt dem sedan komma fram och placera sin klisterlapp under rätt kolumn och matcha sitt rimord med ordet på tavlan eller pappret.

#6: Rymdcenter

Om du vill ha massor av praktisk, differentierad rimövning är det rimcenter som är bäst! Det finns 8 olika rimcenter med låg förberedelse som täcker olika kunskapsnivåer. Detta gör att du kan differentiera för att möta elevernas behov. Vissa elever kanske arbetar med att matcha rim med ”iRhyme” medan andra producerar rim med ”Make a Rhyme.”

#7: Hitta rim

Denna rimaktivitet för dagis omfattar även finmotorik, vilket är en aktivitet med dubbla funktioner! I en stor behållare med ris, flingor, nudlar eller ett annat sensoriskt material efter eget val gömmer du rimmande bildkort eller rimmande ordkort. Eleverna använder en jumbopincett för att dra ut korten och försöker hitta två kort som rimmar.

#8: Bygg en rim

Denna rimaktivitet för dagis är super mångsidig och praktisk. Allt du behöver för den här aktiviteten är magnetiska bokstäver eller ett annat bokstavsmanipulerat material som du väljer. Det finns många sätt att leka på.

  • Lägg ut ett bildkort och låt eleverna bygga ett ord som rimmar på det.
  • Säg ett ord och låt eleverna bygga ett ord som rimmar på det.
  • Låt eleverna bygga två ord som rimmar.
  • Giv eleverna en ordfamilj och låt dem bygga så många ord de kan med sina manipulatorer.
  • Bygg de rimmande ord som de hör i en rimmande högläsning

#9: Rimma rummet

Behövs det att få eleverna att resa sig från sina stolar och lära sig aktivt? Rhyme the room är ett effektivt sätt att hålla eleverna engagerade och öva rimmande ord på samma gång! Det finns 13 olika aktiviteter i det här aktivitetspaketet. De kan användas runt om i rummet eller i en liten grupp eller i ett läs- och skrivcenter.

Elverna ska söka för att hitta den rimmande bilden runt om i rummet som matchar bilden på deras inspelningsblad. De ska skriva ordet på bildkortet bredvid den rimmande bilden på sitt ark. Det finns alternativ för CVC-ord, CVCe-ord och ord med kort vokal.

#10: Högläsning av rim

När det gäller att lära ut rim är högläsning ett av de bästa sätten att hjälpa eleverna att komma igång med denna färdighet! Det finns bara något så kraftfullt med högläsning, inte bara för att utveckla en kärlek till läsning, utan också för att lära ut färdigheter som rim!

Högläsning, barnvisor och andra böcker med rim är det perfekta sättet för eleverna att lyssna efter segmenten i orden.

När du läser, gör en paus och prata om de rimmande orden som de hör i berättelsen. Det är också roligt för eleverna när läraren pausar under läsningen för att låta dem säga det rimmande ordet som kommer härnäst! Dessutom säkerställer detta att de är på plats och uppmärksammar berättelsen!

Allmänna rimaktiviteter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.