Coenzym Q10 (CoQ10) är ett av de mest sålda kosttillskotten, med en global försäljning som beräknas nå 849 miljoner dollar år 2020, enligt en nyligen genomförd studie. Forskare rapporterar att CoQ10 kan ha betydande fördelar för personer med kardiovaskulär sjukdom (CVD), från att minska risken för upprepade hjärtinfarkter och förbättra resultaten hos patienter med hjärtsvikt till att sänka blodtrycket och hjälpa till att bekämpa biverkningar av kolesterolsänkande statiner.

Det finns också belägg för att CoQ10 kan ha ”betydande kardiovaskulära skyddseffekter” som skulle kunna bidra till att förebygga CVD, världens vanligaste dödsorsak, rapporterar en färsk studie publicerad i Cardiovascular Pharmacology: Open Access.

Det är spännande resultat, men budskapet till patienterna om CoQ10, särskilt i de populära medierna, är ofta förvirrande, vilket leder till mindre optimala resultat och dåliga val av kosttillskott. Här är en guide till de senaste upptäckterna om CoQ10:s fördelar för hjärthälsan och hur man gör smarta val när man väljer kosttillskott.

Vad är Coenzym Q10?

CoQ10, som finns i nästan alla kroppens celler, är ett fettlösligt, vitaminliknande ämne som hjälper till att omvandla mat till energi. CoQ10 är en kraftfull antioxidant som skyddar mot skador från giftiga fria radikaler.CoQ10 produceras av kroppen och finns också i många livsmedel, med högre halter i organkött, t.ex. lever eller njurar; samt sardiner, makrill, kyckling, blomkål, broccoli och sparris.

Vad är de olika formerna av CoQ10?

Det finns två former av CoQ10: ubiquinon och ubiquinol. Ubikinol, den aktiva antioxidativa formen av CoQ10, tillverkas i kroppen av ubikinon. När vi åldras sjunker nivåerna av båda formerna. Redan vid 20 års ålder börjar mängden ubikinon som våra kroppar producerar att sjunka. För att förvärra problemet förlorar kroppen också sin förmåga att tillverka ubiquinol från ubiquinon. De flesta kosttillskott innehåller ubikinon och är relativt kostnadseffektiva, medan tillskott av ubikinol, som kan vara till störst nytta när vi åldras, kan vara svårare att hitta och dyrare.

Det finns ett enkelt blodprov för att mäta CoQ10-nivåerna. Brist på denna antioxidant kan leda till oxidativ stress, vilket ökar risken för en rad sjukdomar, inklusive CVD. Ny forskning kopplar samman låga blodnivåer av CoQ10 med låga nivåer av det hjärtskyddande ”goda” kolesterolet, vilket i sin tur kan öka risken för hjärtsjukdomar ytterligare. Kolesterolsänkande statiner kan också minska blodnivåerna av CoQ10.

Hur påverkar CoQ10 hjärthälsan?

Nyligen genomförda studier tyder på att CoQ10, antingen ensamt eller i kombination med andra behandlingar, kan vara fördelaktigt vid följande tillstånd. Men som med alla kosttillskott bör patienter rådgöra med sin läkare innan de tar CoQ10 för att kontrollera om det är lämpligt för dem.

  • Kardiovaskulär sjukdom (CVD). Nya studier visar att CoQ10-tillskott kan öka HDL-C- och ApoA1-nivåerna avsevärt, även hos personer som tar statiner, och kan bidra till att minska risken för CVD. CoQ10-tillskott sänker också nivåerna av inflammatoriska biomarkörer som visat sig vara riskfaktorer för CVD, t.ex. högkänsligt C-reaktivt protein. Slutligen har låga CoQ10-nivåer förknippats med större vävnadsskador i hjärtat vid en hjärtattack och i hjärnan vid en stroke.
  • Statinrelaterade muskelsymtom. Även om statinbehandling kan minska risken för hjärtinfarkt och stroke avsevärt, avbryter upp till 25 procent av patienterna behandlingen inom sex månader på grund av biverkningar, t.ex. muskelvärk och svaghet. I en randomiserad klinisk studie från 2014 som publicerades i Medical Science Monitor rapporterade 75 procent av statinanvändarna med muskelsymtom minskad smärta efter att ha tagit CoQ10 två gånger om dagen i 30 dagar, jämfört med noll förbättring i placebogruppen. Forskarna drog slutsatsen att en kombination av statinbehandling med CoQ10-tillskott skulle kunna leda till högre följsamhet till behandlingen.
  • Hjärtsvikt (HF). CoQ10 hyllades som ”det första nya läkemedlet som förbättrar dödligheten i hjärtsvikt på över ett decennium” efter att en randomiserad multicenterstudie med 420 patienter visade att om man tog CoQ10 minskade dödligheten hos patienter med svår HF med hälften, jämfört med en kontrollgrupp. Forskarna följde patienterna i två år. Studien presenterades vid kongressen Heart Failure 2013 i Lissabon och publicerades senare i Journal of the American College of Cardiology Heart Failure.
  • Efter en hjärtattack. I en randomiserad klinisk studie hade patienter som fick CoQ10 strax efter en hjärtinfarkt en mycket lägre frekvens av efterföljande hjärthändelser under det följande året än en kontrollgrupp (24,6 procent jämfört med 45 procent). Ungefär hälften av patienterna i båda grupperna tog också statinmedicin, vilket fick forskarna att rapportera att ”behandling med CoQ10 hos patienter med nyligen insjuknade kan vara fördelaktigt hos patienter med hög risk för aterotrombos, trots optimal lipidsänkande behandling.”
  • Högt blodtryck. I en analys av 12 kliniska studier rapporterade forskare att CoQ10 har potential att sänka det systoliska blodtrycket (den högsta siffran i en blodtrycksmätning) med upp till 17 mm Hg och det diastoliska trycket med 10 mm Hg utan betydande biverkningar.

Fem viktiga saker att komma ihåg om CoQ10

  1. Ta CoQ10 tillsammans med en måltid. CoQ10 är fettlösligt och absorberas bäst när det tas med mat.
  2. Alla CoQ10-tillskott är inte skapade lika. Yngre personer kan ha mer nytta av ubikinon medan äldre personer kan ha mer nytta av ubikinol (den aktiva formen).
  3. Testa CoQ10-nivåerna. Att mäta CoQ10 i blodet är det enda sättet att avgöra om du behöver CoQ10-tillskott.
  4. Kontrollera nivåerna av ”gott kolesterol”. Om CoQ10-nivåerna är låga kan ApoA1- och/eller HDL-C-nivåerna också vara låga. På samma sätt kan CoQ10-nivåerna vara låga om ApoA1- och/eller HDL-C-nivåerna är låga.
  5. Följsamhet är nyckeln. CoQ10-tillskott kan förbättra följsamheten om du står på statinbehandling och upplever muskelsmärta och svaghet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.