Och även om dagens version av faxtekniken uppfanns ungefär samtidigt som e-post, är faxmaskinen en teknik som har gått mot att bli föråldrad mycket snabbare. I många fall har människor glömt eller använder inte längre faxmaskinen regelbundet och behöver därför en påminnelse.

Bemärk att en faxmaskin (eller en skrivare/multifunktionsenhet med fax) behöver en fungerande fast telefonlinje för att fungera.

Användare som försöker använda en faxmaskin utan telefonlinje (och bara, till exempel, med en internetuppkoppling) bör se vår sida om hur man faxar från en dator.

Användare som försöker använda faxmaskinen med en internetbaserad telefonlinje (t.ex. en VoIP-telefonlinje) och inte en vanlig telefonlinje bör se våra sidor om hur man faxar från en dator och varför fungerar inte min faxmaskin på min VoIP-telefonlinje?

Den bästa källan till information om hur man ställer in faxmaskinen finns i bruksanvisningen för den modell som du äger – varje modell kan skilja sig åt i hur den ställs in. Den här sidan är endast en guide eller en inställning av en ”allmän” faxmaskin.

Om din faxmaskin inte fungerar eller inte kan ställas in kan du hitta alternativ till att skicka ett fax på våra sidor om faxning från en dator eller en faxtjänst online.

Innehållsförteckning

 • Vad du behöver
 • Grundläggande om fax
 • Inställning av en faxmaskin
 • Sändning av fax
 • Mottagning av fax
 • Gemensamma funktioner
 • Gemensamma funktioner
 • Gemensamma funktioner. Problem
 • Externt Hur man använder en faxmaskin Resurser
 • Mer resurser för faxmaskiner
 • Mer resurser för hur man använder en faxmaskin

Vad du behöver

För att ställa in och använda en faxmaskin, behöver du följande:

 • En fungerande fast telefonlinje
 • En fungerande faxmaskin
 • En telefonsladd/kabel och faxmaskinens nätsladd
 • Om du skickar ett fax:
  • Faxnummer som du vill skicka ett dokument till
  • Om du ringer internationellt, den internationella koden för det land du försöker nå
  • Ett dokument att faxa med
  • Ett försättsblad (valfritt men rekommenderas)
 • Om du tar emot ett fax:
  • Blankt papper (vanligtvis vanligt skrivarpapper, även om vissa modeller fortfarande använder en termisk pappersrulle)
  • Toner eller bläck för din faxmodell (enheter som använder pappersrullar behöver inte toner eller bläck)

Grunderna för att använda en faxapparat

En faxapparat används för att skicka ett dokument elektroniskt via telefonnätet till en annan faxapparat.

När du lägger ett dokument i en faxmaskin och ringer upp en annan faxmaskin, skriver faxmaskinen du skickar till ut en kopia (faksimil) av dokumentet.

Faxmaskiner fungerar inte direkt över internet – endast på telefonnät (många telefonnät av idag fungerar genom internetbaserade system, men faxöverföringar förblir dock strikt på ”telefon”-sidan av dessa överföringar. Tjänster som gör det möjligt att skicka och ta emot fax via en webbläsare, e-post eller internet använder internet för att ansluta till telefonnätet för att skicka och ta emot överföringar).

Installera och konfigurera en faxmaskin

För att kunna använda din maskin måste du se till att den är korrekt installerad och konfigurerad.

Steg 1 – Se till att du har allt du behöver (särskilt en fast telefonlinje)

Faxmaskiner kräver en fast telefonlinje för att fungera. De fungerar inte med endast en internetanslutning och de fungerar inte via en internetbaserad telefonlinje (t.ex. en VoIP-telefontjänst).

Användare som vill faxa utan telefonlinje bör se vår sida om hur man faxar från en dator.

Användare som vill faxa via en internetbaserad telefonlinje (t.ex. en VoIP-telefonlinje) bör se våra sidor om hur man faxar från en dator och varför fungerar inte min faxmaskin på min VoIP-telefonlinje?

Steg 2 – Koppla in enheten – ström- och telefonanslutning

Nästa steg är att koppla in maskinen till eluttaget i väggen samt till telefonlinjen.

Detta är ett viktigt steg – ett vanligt misstag är att koppla in telefonlinjeanslutningen till den externa linjen, varvid uppringningstonen inte kommer fram till faxmaskinen. Om det finns två portar för en telefonlinje brukar den ena vara för anslutning till vägguttaget, medan den andra är för att lägga till en extern telefon.

Kontrollera med telefonanslutningen att du har uppringningston – om du får uppringningston (ett brummande ljud) när du lyfter upp faxapparatens telefon precis som med en vanlig fast telefon, så har du gjort en lyckad anslutning. Om faxmaskinen du använder inte har en telefon som kan tas upp, prova att ansluta en telefon via det externa telefonuttaget på faxmaskinen för att se om den har uppringningston.

Det är viktigt att notera att faxmaskiner behöver en telefonlinje för att skicka sin signal – du kan inte använda en Ethernet- eller bredbandsinternetanslutning för att skicka eller ta emot faxar. Eftersom faxtekniken fungerar via en telefonlinje och kräver ett telefonnummer för att ringa upp finns det inget sätt att ringa upp via en internetanslutning.

En del personer försöker ansluta sin maskin via en VoIP-leverantör (en telefonleverantör som strömmar telefonförbindelsen via internet). Enligt vår erfarenhet, liksom erfarenheter som vi har fått från läsare, har vi funnit att detta vanligtvis är en viktig orsak till problem. Se vår sida om varför fungerar inte min faxmaskin på min VoIP-telefonlinje för mer information.

Steg 2 – Fyll maskinen med toner (eller bläck) och papper

För att en faxmaskin ska kunna ställas in (och sedan skicka och ta emot fax) krävs två saker: Toner (eller bläck) och papper.

För att fylla maskinen med papper finns det vanligtvis två olika möjligheter – att maskinen är en laser- eller vanlig pappersskrivare (den använder papper som du köper som vanligt skrivarpapper), eller att det är en termisk pappersmaskin (pappret till faxmaskinen kommer i rullar).

Faxapparater med vanligt papper/laserskrivare

För att fylla en vanlig pappers- eller laserfaxmaskin med papper, finns det vanligtvis ett fack där man kan fylla på papper i enheten. Den finns ofta mot baksidan av maskinen. På enheter på företags- eller affärsnivå kan det finnas ett pappersfack som man kan lägga in papper i.

Placera pappret i den slits eller det pappersfack som rymmer pappret.

Så länge pappret är tomt på båda sidor spelar det ingen roll åt vilket håll pappret är riktat när det sätts in. Om den tomma sidan på pappret är viktig för dig (till exempel om du använder återvunnet papper) finns det ofta ingen ikon eller logotyp som talar om åt vilket håll pappret ska vara riktat – det bästa sättet att kontrollera är att skriva ut en testsida och se på vilken sida dokumentet skrivs ut.

Om du regelbundet får problem med att papper klibbar ihop hjälper det ibland att fläkta pappret i förväg för att lossa en del av den statiska elektricitet som det kan ha fått.

Bläck & Toner

Toner (eller bläck) fylls också på i faxapparaten. Termiska (pappersrulle) faxmaskiner använder inte toner och kan hoppa över den här delen.

Både bläck och toner byts ofta ut genom att öppna maskinen, ta bort den gamla patronen och sätta in den nya.

Termiska/pappersrulle-faxmaskiner

Termiska och pappersrulle-faxmaskiner har vanligtvis pappret laddat inne i maskinen. På de flesta maskiner finns det en spak eller knapp som öppnar maskinens insida och pappersrullen sätts in inuti den.

Öppna enheten och sätt in pappersrullen enligt anvisningarna (vanligtvis är dessa tryckta inuti maskinen som hjälp). I de flesta modeller måste du sätta in pappret mellan två metallbitar och sedan dra igenom det för att se till att det är korrekt inställt.

Konsultera maskinens bruksanvisning för mer information. Termiska faxapparater och faxapparater med pappersrulle är äldre modeller och säljs idag inte lika ofta som faxapparater med vanligt papper, men de marknadsförs fortfarande för vissa tillämpningar.

Steg 3 – Konfigurera inställningar (valfritt men rekommenderat)

Varje maskin har olika alternativ och funktioner som kan behöva ställas in.

I de flesta fall finns det tre viktiga inställningar som måste konfigureras för alla faxapparater:

 • Mottag fax manuellt (genom att trycka på en knapp för att ta emot ett fax när linjen ringer) eller automatiskt.
 • Om det ska skrivas ut en bekräftelsesida eller inte.
 • Inställer TSID/CSID-huvudinformation.

Du måste konsultera din användarmanual. Vi har dock beskrivit i detalj vad var och en av dessa funktioner och alternativ är.

Automatiskt eller manuellt mottagningsläge

De flesta faxapparater har antingen manuellt eller automatiskt mottagningsläge. De flesta har standardinställningen ”automatisk”.

I manuellt läge måste du, för att ta emot ett meddelande, befinna dig vid maskinen när telefonen ringer och trycka på en knapp för att ”svara” på samtalet. Om ett fax ringer och du inte svarar på faxet kommer det antingen att gå vidare till en telefonsvarare eller helt enkelt inte svara. Detta är ett alternativ som personer som har en telefonlinje som delas för både fax- och röstanvändning vanligtvis väljer.

I det automatiska läget, när du tar emot ett fax, svarar maskinen efter ett visst antal ringsignaler på linjen. Detta är det alternativ som de flesta faxmaskinägare väljer, men för vissa personer som använder en delad linje upptäcker de att ett problem skapas genom att antingen faxmaskinen eller telefonsvararen svarar först och att den andra inte fungerar.

Inställning av en bekräftelsesida

En bekräftelsesida är en sida som skrivs ut när faxmaskinen har tagit emot ett fax.

Avhängigt av vad faxapparaten i första hand används till kan du välja att aktivera eller inaktivera den här funktionen.

Den främsta anledningen till att folk använder bekräftelsesidor är att de har en bit papper som bevisar att dokumentet har tagits emot av den andra faxapparaten. Detta är särskilt viktigt för överföringar som t.ex. dokument som har en juridisk betydelse. I många fall räcker beviset på en bekräftelsesida för att bekräfta att en annan person eller organisation har tagit emot det meddelande du skickat, vilket i vissa juridiska situationer kan vara skillnaden mellan att vinna och förlora ett mål.

Andra personer, som inte behöver bekräftelsesidans funktion stänger av den för att spara på papper.

Inställning av en faxrubrik

Det sista alternativet att ställa in på en faxmaskin (TSID & CSID-information) är rubrikinformationen.

Detta är en textrad som visas överst på faxmaskinen – den innehåller vanligen en rad med uppgift om vem faxet kommer från samt faxnumret som faxet skickats från.

En faxmaskin kan inte automatiskt fastställa denna information genom att koppla in faxlinjen i den. Den måste matas in manuellt.

I många fall flyttas eller säljs en faxmaskin och den nya operatören kopplar in den och börjar använda den med den äldre headerinformationen. Uppdatera alltid huvudinformationen på en faxmaskin när den flyttas eller omlokaliseras (och ta bort den när du säljer en som du äger).

Sätt upp mottagning med dubbla ringar (valfritt, endast för telefonlinjer med dubbla ringar)

Dubbla ringar är en teknik som skapades för att möjliggöra fler än ett telefonnummer till en telefonlinje. Med dual ring kan du ha två olika nummer på samma telefonlinje. När linjen är upptagen är båda numren upptagna, men det är ett sätt att ha ett separat faxnummer och telefonnummer utan att behöva betala extrakostnaden för den extra linjen.

När du har dubbelringning på en telefonlinje ringer ditt primära telefonnummer regelbundet, medan det andra telefonnumret har dubbelringning (eller ett annat ringljud).

Dual Ring anses vara en av de mest besvärliga teknikerna som involverar telefoner och faxar. Det är viktigt att notera en sak med dubbelringning: I vissa fall kommer den inte att fungera. Antingen skickar din telefonleverantör inte en ”andra ringsignal” som faxen kan förstå, det finns någon typ av störning på linjen eller så vill faxen helt enkelt inte ansluta till dual ring.

De flesta faxmodeller gör det möjligt för dig att ”spela in” hur din andra telefonnummerring låter. Låt telefonbolaget koppla in det andra telefonnumret och ring till faxmaskinen för att ställa in funktionen. I de flesta bruksanvisningar finns instruktioner för att ställa in denna funktion.

Det är viktigt att du, när du ställer in dubbelt ringningsläge för en faxmaskin, ställer in maskinen så att den automatiskt tar emot fax vid ett lägre antal ringsignaler än vad din telefonsvarare tar emot. Detta är för att se till att svarsmaskinen inte svarar före faxmaskinen. Dessutom finns det vissa telefoner som spelar upp en ringsignal i stället för en ringning när de ringer – många gånger kommer du inte att kunna urskilja om ringningen är enkel eller dubbel med en fast telefon med en ringsignal.

Steg 4 – Testa

När allt har ställts in är det dags att testa systemet för att se till att allt fungerar.

Här är vår snabba checklista för att se till att allt fungerar med faxen:

1 – Testa om faxen fungerar – Ring faxnumret (om det är på samma telefonlinje som din vanliga telefon, använd en mobiltelefon) – svarar faxen?

2 – Kontrollera dubbla ringsignaler (om du använder det) – Ring ditt vanliga telefonnummer – svarar faxen inte (som den ska)?

3 – Skicka ett testfax – antingen skickar du ett fax till en vän och ber dem faxa tillbaka till dig (för att testa både sändning och mottagning) eller så använder du en faxtesttjänst (t.ex. HP:s faxtesttjänst)

När du har testat faxlinjen och skickat och tagit emot fax är du klar!

Skicka fax

Att skicka ett fax med en faxapparat är en relativt enkel uppgift, så länge den är korrekt konfigurerad.

För att skicka ett fax med de flesta faxapparater följer du de här stegen:

 1. Säkerställ att faxen är korrekt konfigurerad och påslagen.
 2. Tag dokumentet som du vill faxa och lägg det i dokumentmataren med rätt riktning (det brukar finnas en liten ikon som visar åt vilket håll papperets framsida ska vara riktad – se ”faxa med framsidan uppåt eller nedåt?” för mer information). Du ska inte placera dokumentet i samma fack som redan har det tomma pappret i.
 3. Välj hela numret som du vill faxa till. Ett faxnummer ringas på samma sätt som ett vanligt telefonnummer – inkludera eventuella fjärrnummer/områdeskoder samt företagsnummer (t.ex. genom att slå ”7” eller ”9” för ett externt nummer)
 4. Dryck på knappen ”Skicka” (vanligtvis en grön knapp).
 5. Vänta på att faxet ska sändas.
 6. När faxet är färdigt kommer faxmaskinen att antingen visa ”meddelande mottaget” och/eller skriva ut en bekräftelsesida för att visa att överföringen var framgångsrik. Om meddelandet inte gick igenom kommer den att visa och/eller skriva ut ett felmeddelande.
 7. Om du får ett felmeddelande ska du försöka skicka faxet igen (det vanligaste felmeddelandet är att faxmaskinen i andra änden är upptagen)
 8. Ta med dig dokumentet när du är klar.

Då processen kan skilja sig åt beroende på vilken typ av faxmaskin du har, se alltid i bruksanvisningen om du är osäker på vad du ska göra.

Ta emot ett fax

För att ta emot ett fax med en faxmaskin följer du de här stegen:

 1. Säkerställ att faxmaskinen är konfigurerad och i drift
 2. Säkerställ att maskinen har tillräckligt med papper och toner/bläck för att kunna skriva ut det fax du ska ta emot
 3. Om maskinen är inställd på att automatiskt besvara telefonlinjen kommer den automatiskt att ta emot faxet och skriva ut det när faxet ringer.
 4. Om maskinen inte är inställd på att automatiskt svara på telefonlinjen måste du när faxet ringer antingen trycka på ”start” eller ”mottagning” (vanligtvis en grön knapp) för att ta emot faxet och skriva ut det.

När du tar emot ett fax ska du inte svara på att det ringer på en annan telefon – det gör att den avsändande faxmaskinen tror att den inte har ringt upp en faxlinje, och den brukar lägga på.

Vanliga funktioner

Utskrift/skanning/kopiering

Många av dagens faxapparater har också funktioner för utskrift, skanning eller kopiering.

Också många skrivare, skannrar och kopieringsapparater har en faxfunktion – det är en del av den förskjutning mot multifunktionsenheter som har skett på marknaden.

Förmedla fax till e-post

En del faxapparater har möjlighet att vidarebefordra en kopia av ett fax till en e-postadress (eller bara vidarebefordra ett fax direkt till en e-postadress utan att skriva ut det).

Den här funktionen är vanligast i faxapparater på företagsnivå, även om den också har tagit sig in i viss utrustning på konsumentnivå.

Denna funktion skiljer sig från e-postfax eller onlinefax.

Trådlös (Wifi & Bluetooth)

En del faxapparater kan fungera via ett trådlöst nätverk (wifi) – mycket likt en skrivare eller multifunktionsenhet – eller anslutas till en dator (eller smartphone) via en Bluetooth-anslutning.

Det bör noteras att en faxmaskin med WiFi eller Bluetooth endast kan använda anslutningen för att ansluta från en dator till en faxmaskin – den kan inte använda en WiFi- eller Bluetooth-anslutning för att ansluta från faxmaskinen till telefonnätet.

Trådlös (mobil) (även kallad GSM-fax)

Det finns vissa modeller av bärbara faxapparater som är byggda för att fungera på ett mobilt telefonnät. Även om det mesta av denna funktionalitet har ersatts av faxtjänster på nätet är det ett alternativ som fortfarande finns tillgängligt.

Dual Ring Mode

Dual Ring Mode är en teknik som gör att du kan ha två olika telefonnummer på samma telefonlinje. Det är en funktion som ställs in via telefonleverantören och kan förstås av vissa faxapparater.

Minnet

Minnet på en faxapparat används för att lagra mottagna fax.

De flesta faxapparater med minne kan behålla fax i minnet om tonern eller pappret tar slut – i stället för att faxapparaten avvisar överföringen lagrar den den i faxens minne för att kunna skriva ut den vid ett senare tillfälle.

Sänd till flera faxnummer

En vanlig funktion i en faxmaskin är möjligheten att skicka samma fax till flera nummer – antingen genom att välja ett antal snabbnummer eller genom att ringa in varje nummer separat. Detta är en tidsbesparande funktion.

Att skicka samma fax till flera nummer innebär fortfarande att man måste vänta på att varje fax sänds separat. Eftersom varje faxöverföring är som ett telefonsamtal är det med den här funktionen som om faxmaskinen ringer upp varje nummer separat och har ett telefonsamtal med varje maskin. Det sparar dock den tid som det innebär att stå och vänta på varje sändning.

Kapacitet för snabbuppringning

Vissa faxapparater har fler nummer som kan lagras i minnet för snabbuppringning än andra.

Sladdtelefon

Vissa faxapparater levereras med en sladdtelefon. Den hjälper till att minska det extra utrymmet som en separat telefon kan ta upp, eller låter dig kontrollera att faxmaskinen har uppringningston.

Många pappersstorlekar

De vanligaste pappersstorlekarna är Letter och Legal (storlekar som används i Nordamerika) och A4 (används ofta utanför Nordamerika). Även om vissa faxapparater har kapacitet för olika pappersstorlekar är det sällsynt att skicka ett fax med en annan pappersstorlek än dessa tre.

Olika överföringshastigheter

I takt med att faxtekniken utvecklats under årtiondenas lopp har metoder utvecklats för att möjliggöra högre överföringshastigheter för fax.

För att en ”nyare” överföringshastighet ska kunna fungera med full hastighet måste båda faxapparaterna ha samma standard. Om båda faxmaskinerna inte har den ”snabbaste” överföringshastigheten kommer de när de kommunicerar att komma överens om en hastighet som är den snabbaste som de båda förstår.

Vanliga problem

Det finns vanliga problem som uppstår vid användning av faxapparater.

I de flesta fall är de enkla att åtgärda, i andra fall är det ett problem som är helt förnuftigt, och som borde vara lätt att åtgärda, men som av en eller annan anledning inte fungerar.

Linje som visas ner på sidan

I många faxapparater visas ibland en linje i mitten av sidan, antingen för mottagna eller skickade fax.

Om du har den tillfälliga linjen nere på sidan på mottagna fax, och linjen är ofta på olika ställen, är det troligt att några av de personer som skickar fax till dig har en liten bit smuts eller damm på sin maskin.

Om samma linje dyker upp på fax som du skickar, ska du dock leta i bruksanvisningen om hur du ska rengöra din faxmaskin. I många fall är det en enkel uppgift att torka av bildområdet med en mjuk och skonsam trasa, men detta kan alltid variera beroende på fabrikat och modell av din enhet. Titta alltid i bruksanvisningen innan du försöker rengöra faxapparaten, och om du har ett serviceavtal med en leverantör kan du ringa dem för att få deras tekniker att rengöra apparaten åt dig.

Anslutning av telefonlinjen i det extra telefonuttaget

Ett vanligt problem för personer som upplever att det inte finns någon uppringningston är att faxlinjen är ansluten till fel telefonuttag på faxapparaten.

Det finns vanligtvis två linjer på en faxmaskin – en för den externa linjen in, den andra för att lägga till en extra telefon eller linje genom faxmaskinen.

Kontrollera att linjen är inkopplad i rätt port.

Användning av faxmaskinen tillsammans med en VoIP-leverantör

En vanlig utmaning som faxmaskinsanvändare har är möjligheten att använda faxmaskinen tillsammans med en Voice over IP Provider (VoIP). Vanligtvis handlar det om en person som har valt att byta till en tjänst som Vonage, Skype, Magic Jack eller en liknande leverantör för sin telefonlinje och som nu har försökt använda sitt fax på samma linje.

Vårt snabba svar på hur man löser det här problemet är att det är bäst att kontakta VoIP-leverantören för att försöka lösa problemet. I många fall är det helt enkelt inte möjligt att få faxmaskinen att fungera med VoIP-telefonlinjen, och vårt bästa förslag är att skaffa ett separat onlinefaxnummer – vi har beskrivit tekniken i detalj på vår sida om onlinefax.

Detta är ett vanligt problem som ofta dyker upp när man integrerar ”gammal teknik” och ”ny teknik” – den ”nya tekniken” har blivit större, bättre, snabbare och starkare, men för att uppnå detta måste några saker offras.

Om du någon gång har pratat (eller pratat med någon) på en VoIP-linje är det något annorlunda med hur det låter – det finns nästan en krasslighet, eller ett robotljud, eller avstånd till den som ringer. Detta beror på att med den flesta VoIP-tekniker digitaliseras din röst (omvandlas till 1:or och 0:or) för att färdas över internet. Eftersom mängden bandbredd är begränsad för signalen (och leverantörerna alltid försöker spara bandbredd), offrar leverantörerna kvaliteten för att få fram signalen.

Då faxapparater också överför en digital signal, innebär detta att om inte VoIP-överföringen är av nästan perfekt kvalitet, kan den digitala signalen från faxapparaten korrumperas av den digitala signalen från VoIP-leverantören.

I vissa fall är detta problem lätt att lösa. Vi brukar dock rekommendera att man tittar på de funktioner som kan komma från en onlinefaxtjänst som är skild från VoIP-telefonlinjen. I vissa fall kan dessa tjänster kombineras med varandra.

Aktivering av både automatiskt svar och röstbrevlåda (eller en telefonsvarare) på samma linje

Det finns många människor som skulle vilja att deras faxmaskin både svarar automatiskt och även har en telefonsvarare på samma linje.

För majoriteten av faxmaskinerna är detta helt enkelt inte möjligt. Både faxen och telefonsvararen vet inte om samtalet är ett röst- eller faxsamtal som kommer fram förrän det besvaras, och då finns det ingen teknik som kan överlämna signalen från den ena till den andra.

För de flesta användare som vill åstadkomma detta rekommenderar vi att man går över till antingen en fax med dubbla ringsignaler eller en online-faxtjänst, eftersom detta kan lösa de flesta av dessa problem.

Ytterligare resurser om hur man ställer in och använder en faxmaskin:

 • eHow – How to Use a Fax Machine & How to Send a Fax from a Fax Machine
 • How Stuff Works – How Fax Machines Work & How Fax Machines Work
 • Youtube – How To Use a Fax Machine
 • Svar.com – Hur man använder en faxmaskin steg för steg
 • gHowTo.com – Hur man använder en faxmaskin
 • HP – Anslut telefonlinjerna och konfigurera faxinställningarna
 • AZCentral – Hur man ställer in en Brother faxmaskin
 • Houston Chronicle – Hur man ställer in en konventionell faxmaskin
 • eHow – Hur man ställer in en faxmaskin
 • Youtube – Grunderna i datormateriel: How to Set Up a Fax Machine

Mer information om faxapparater:

 • Hur man använder en faxapparat
 • Hur en faxapparat fungerar – från början till slut
 • Hur man åtgärdar pappersstopp i en faxapparat
 • Hur man åtgärdar pappersstopp i en faxapparat
 • Vad är en faxapparat? Definition och användning?

Mer information om hur man faxar:

 • Hur man faxar från en dator – Instruktioner och anvisningar för faxning från en dator
 • Windows 7 Fax – Hur man konfigurerar och använder fax i Windows 7
 • Windows XP Fax – Hur man konfigurerar och använder fax i Windows XP
 • Hur man åtgärdar pappersstopp i en faxmaskin – Hur man åtgärdar pappersstopp i en faxmaskin –
 • Hur man åtgärdar pappersstopp i en faxmaskin –
 • Förebyggande och underhåll av pappersstopp
 • Hur man faxar internationellt – Internationella nummerkoder och samtalsmetoder
 • Hur man får ett faxnummer – Hitta faxnummer för lokala och avgiftsfria tjänster
 • Hur man skickar ett fax – Metoder för faxning, från online- och internetfax till faxapparater och datorfax
 • Hur man använder en faxapparat – inklusive konfiguration, sändning, mottagning och felsökning
 • Hur kan jag skicka ett fax? – Hur man hittar platser och metoder som kan skicka fax

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.