Bakgrundskontext: Övergångstillstånd av kotorna vid den lumbosakrala korsningen är förknippade med ländryggssmärta. Lumbarisering kan uppträda som partiell (ofullständig separation av S1-S2-kropparna och deras neuralbågar) eller fullständig separation av S1 från S2-segmentet i ett sacrum. Separationen av S1 medför en förändring av anatomin vid den lumbosakrala korsningen som påverkar belastningen i området.

Syfte: Att 1) identifiera karakteristiska strukturella drag i sacra som är förknippade med lumbarisering av S1-sakralelementet, 2) jämföra linjära dimensioner och ytor i sådana sacra med de normala proverna, 3) beräkna de relativa bidragen av olika dimensioner i de avvikande sakrala korpusarna genom att utarbeta index, och 4) analysera lastbäringen vid dessa sacra mot bakgrund av deras förändrade morfologi.

Studiens utformning: Trehundratrettiotvå torkade mänskliga sacra mättes med avseende på specifika dimensioner och ytor. De undersöktes med avseende på partiell eller fullständig lumbarization av S1-segmentet.

Resultatmått: Alla parametrar och index för det lumbarized exemplaret jämfördes med dem i de normala sacra.

Metoder: Sju linjära dimensioner och fem ytor mättes i 332 sacra. Nio index formulerades utifrån dem. Sacra med partiell eller fullständig lumbarisering av S1 analyserades för alla parametrar och utvärderades med avseende på deras morfologiska variationer och egenskaper.

Resultat: Totalt 3,9 % av sacra uppvisade lumbarisering, sju (2,1 %) med partiell och sex (1,8 %) med fullständig separation av S1. Sacrum med partiell lumbarization uppvisade parametrar som liknade den normala sorten. Aurikulära ytor i dessa sacra låg lägre än normalt med försumbart bidrag från S1-segmenten. Parametrarna i sakrala prover som uppvisar fullständig separation av S1 (med återstående S2-S5-segment) var mindre än de normala dimensionerna med undantag för några. Dessa ”baslinje” (S2-S5) sacra överförde belastning till sacroiliacalederna via S2- och S3-elementen. Fyra av sex av dessa prover uppvisade unilaterala eller bilaterala accessoriska facetter mellan de tvärgående elementen i det fria S1-segmentet och ala av det återstående korsbenet (som bildas av S2). Betydande belastning passerade genom de accessoriska ledarna som anknöt nära de sakroiliakala lederna. Ett stort antal av dessa sacra uppvisade kraftigt försvagade laminae och uppvisade ibland ofullständig fusion vid ryggraden (spina bifida).

Slutsatser: Lumbarization innebar distinkta anatomiska förändringar vid S1-S2-knutpunkterna. Delvis lumbaliserade prover uppvisade 1) gap (medelvärde 1,43 mm) mellan S1- och S2-kropparna; 2) ofullständig separation mellan S1- och S2-nervbågselementen med S1-bågarna som liknade lumbala laminae; 3) välutvecklade ”baslinje”-segment (S2-S5); och 4) ”lågt placerade” (placerade vid S2-S3) aurikulära ytor. Fullständig separation av S1 innebar 1) mindre totala dimensioner med minskat facettdjup, sakralhöjd och facettyta vid S1, 2) aurikulära ytor som är jämförbara med de normala och större än de som återfinns i det delvis lumbarized exemplaret; 3) stora sacra på ”baslinjen” (S2-S5) med ”höga” aurikulära ytor (placerade vid S2-S3), 4) enstaka S1-S2-tillbehörsartikulationer, och 5) små zygapofysala leder och försvagade sakrala lameller med höga sakrala hiatus som ibland kan förknippas med ”ryggmärgsbråck”.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.