Observera att Gendentsa och/eller dess direktörer i egenskap av inspektionsorgan inte har sista ordet när det gäller de beslut som kan eller inte kan fattas av tillsynsmyndigheten Direktoratet för strålningskontroll. Informationen på denna webbplats är endast avsedd för informationsändamål och är endast avsedd att underlätta för tillståndsinnehavare i frågor som rör efterlevnad. Gendentsa är bunden av de bestämmelser som fastställts av tillsynsmyndigheten och SANAS i dess skyldigheter som inspektionsorgan. Utrustning som inte är licensierad av hälsodepartementet kommer inte att inspekteras förrän utrustningen har licensierats i enlighet med lagen om farliga ämnen från 1973 http://www.doh.gov.za/docs/regulations/1973/reg1332.htm. All information som erhålls av inspektionsorganet är privat och konfidentiell. Se de sekretessförklaringar som undertecknats av all personal. Licensinnehavare får endast ställa frågor om sin egen utrustning som de har licens för. En säkerhetsverifiering måste göras per telefon innan någon information kan lämnas ut

VÄNLIGEN OBS: Gendentsa är ackrediterat för scope

     • 10 Dental
     • 10.1 Dental röntgenutrustning
     • 10.2 Digital dental röntgenutrustning
     • 10.3 Cone Beam CT
     • 1 Rapporteringsmonitorer

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.