Definition:

Vad innebär företagsstrategi?

Vad är definitionen av företagsstrategi? En företagsstrategi innebär en tydligt definierad, långsiktig vision som organisationer fastställer och som syftar till att skapa företagsvärde och motivera personalen att genomföra rätt åtgärder för att uppnå kundtillfredsställelse. Dessutom är företagsstrategi en kontinuerlig process som kräver en ständig ansträngning för att engagera investerare att anförtro företaget sina pengar och därigenom öka företagets eget kapital. Organisationer som lyckas leverera kundvärde ofelbart är de som regelbundet ser över sin företagsstrategi för att förbättra områden som kanske inte ger de eftersträvade resultaten.

Låt oss titta på ett exempel.

Exempel

Företagsstrategier kan avse olika aspekter av ett företag, men de strategier som de flesta organisationer använder sig av är kostnadsledarskap och produktdifferentiering.

Kostnadsledarskap är en strategi som organisationer tillämpar genom att tillhandahålla sina produkter och tjänster så lågt som konsumenterna är villiga att betala, för att på så sätt vara konkurrenskraftiga och realisera en försäljningsvolym som gör det möjligt för dem att vara ledande inom branschen. Typiska exempel på kostnadsledare är Wal-Mart inom detaljhandeln, McDonalds inom restaurangbranschen och Ikea, möbelåterförsäljaren som erbjuder hemutrustning till låga priser men med god kvalitet genom att köpa sina produkter på tillväxtmarknader och därigenom ha en hög vinstmarginal.

Produktdifferentiering avser organisationers ansträngningar för att erbjuda ett unikt värdeerbjudande till konsumenterna. Typiskt sett får företag som lyckas differentiera sina produkter från konkurrenterna en konkurrensfördel och därmed högre vinster. Ofta använder konkurrenterna kostnadsledarskap för att direkt konkurrera med dessa företag, men kundtillfredsställelse och kundlojalitet är ändå de faktorer som i slutändan gör eller bryter en strategi.

Andra exempel på företagsstrategier är den horisontella integrationen, den vertikala integrationen och den globala produktstrategin, dvs.Dvs. när multinationella företag säljer en homogen produkt över hela världen.

Företagsstrategier är alltid tillväxtorienterade och syftar till att behålla ett företags befintliga kundbas samtidigt som man försöker locka till sig nya kunder.

Sammanfattande definition

Definiera företagsstrategier: Med företagsstrategi menas ett företags vision och taktik för att överträffa konkurrenterna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.