Vetenskapsmän säger att plutonium kan vara den värsta av alla klyvningsbiprodukter som kan hamna i miljön till följd av kärnkraftskatastrofen i Fukushima. Det är därför MOX-bränslestavar som staplas upp i bassänger för använt kärnbränsle nära reaktorn i enhet 3, och som består av en blandning av plutonium- och uranisotoper, har blivit det främsta orosmomentet för arbetarna vid kärnkraftverket.

Plutonium-239, den isotop som finns i det förbrukade MOX-bränslet, är mycket mer radioaktiv än det utarmade uran-238 i bränslet.

Plutonium avger alfastrålning, en starkt joniserande form av strålning, snarare än beta- eller gammastrålning. Extern exponering för alfapartiklar utgör inte någon större hälsorisk eftersom de har ett lågt penetrationsdjup och vanligtvis stoppas av huden. När alfastrålarna kommer in i cellerna är de däremot extremt farliga. Alfastrålar som skickas ut inifrån cellerna orsakar någonstans mellan 10 och 1 000 gånger mer kromosomskador än beta- eller gammastrålar.

Enligt Environmental Protection Agency kommer plutonium in i blodomloppet via lungorna och rör sig sedan genom hela kroppen och in i ben, lever och andra organ. Det stannar i allmänhet på dessa ställen i årtionden och utsätter omgivande organ och vävnader för ett kontinuerligt bombardemang av alfastrålning och ökar kraftigt risken för cancer, särskilt lungcancer, levercancer och bensarkom.

Det finns dokumenterade fall där arbetare vid kärnvapenanläggningar har dött inom några dagar efter att ha utsatts för en kort oavsiktlig exponering för plutonium, enligt Hazardous Substances Data Bank.

För övrigt kommer plutoniumet bland alla de dåliga saker som kommer ut från Fukushima att stanna kvar i miljön längst. En isotop av plutonium, Pu-239, har en halveringstid på 24 100 år; det är den tid det tar för hälften av ämnet att radioaktivt sönderfalla. Radioaktiva föroreningar är farliga under 10 till 20 gånger så lång tid som deras halveringstid, vilket innebär att farligt plutonium som släpps ut i miljön i dag kommer att finnas kvar under den kommande halvmiljonen år.

  • Vad är MOX?
  • Hur påverkar strålning människokroppen?
  • Timeline of Events at Japan’s Fukushima Nuclear Reactors

Renoverade nyheter

{{ articleName }}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.