Har du den högsta nivån av professionell förberedelse

Doktorn i arbetsterapi (OTD) är en professionell (eller klinisk) doktorsexamen – den högsta nivån av akademisk förberedelse som en arbetsterapeut på nybörjarnivå kan få.

Förberedelsen på doktorandnivå går långt utöver vad som krävs för en magisterexamen. OTD-studenter genomför ytterligare förberedelser inom ledarskap, politisk analys, påverkansarbete, teori och forskning, samt ytterligare en handledd avancerad doktoranderfarenhet.

Med en OTD är du bättre förberedd för att ta itu med utmaningarna i dagens komplexa och ständigt föränderliga hälso- och sjukvårds- och utbildningsmiljöer.

The American Occupational Therapy Association (AOTA) Position Statement on Entry-Level Degree for the Occupational Therapist

Förändringar inom hälso- och sjukvården, den högre utbildningen och arbetsterapeutyrket i sig har lett till en dialog inom hela yrket om utbildning på grundnivå för arbetsterapeuter. Den 30 april 2014 utfärdade American Occupational Therapy Association ett ställningstagande om ingångsutbildning för arbetsterapeuter. Det är AOTA:s ståndpunkt att yrket bör ”vidta åtgärder för att övergå till en övergång till en enda ingångsnivå på doktorandnivå för arbetsterapeuter med ett måldatum 2025”. Läs hela ställningstagandet och motiveringen.

Shape the Future of Occupational Therapy

American Occupational Therapy Association har lagt fram en Centennial Vision där det står,

”Vi föreställer oss att arbetsterapi år 2017 är ett kraftfullt, allmänt erkänt vetenskapligt drivet och evidensbaserat yrke med en globalt ansluten och mångsidig arbetsstyrka som möter samhällets yrkesmässiga behov”. (www.aota.org)

För att förverkliga denna vision behöver yrket rekrytera framtida ledare som kan påverka bästa praxis genom forskningsevidens och leverera medmänsklig, samarbetsinriktad vård. Dessutom har MGH Institute åtagit sig att utbilda kliniker som värdesätter interprofessionellt samarbete, vilket ger studenterna möjligheter att lära sig med och från studenter och kliniker inom andra sjukvårdsdiscipliner.

Vårt program är utformat för dem som vill bidra till denna vision, som värdesätter möjligheten till interprofessionell utbildning och som har drivkraften att göra en skillnad inom arbetsterapi och i samhället.

Ordontologiprogrammet på ingångsnivå ger en möjlighet att gå direkt in i yrket på doktorandnivå, vilket startar dig på din professionella karriärsbana.

Begär information för att få veta mer om OTD-programmet på ingångsnivå vid MGH-institutet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.