Svatý Denis, Denis psaný také Denys, latinsky Dionysius, (narozen, Řím? – zemřel 258?, Paříž; svátek: (svátek: západní církev 9. října, východní církev 3. října), údajně první pařížský biskup, mučedník a patron Francie. Svatý Denis je také uctíván jako jeden ze 14 svatých pomocníků, což je soubor světců, kteří byli ve středověku obzvláště oblíbení pro svou přímluvnou moc.

Podle spisu svatého Řehoře z Tours Historia Francorum ze 6. století byl Denis jedním ze sedmi biskupů, kteří byli za vlády římského císaře Decia vysláni do Galie, aby obrátili lid. O jeho životě je známo jen málo; předpokládá se, že byl umučen během pronásledování křesťanů římským císařem Deciem v roce 251 nebo Valeriánem v roce 258.

V 7. století byly jeho ostatky, které krátce předtím založil merovejský král Dagobert I., přeneseny do opatství Saint Denis nedaleko Paříže. V 9. století přeložil Hilduin, opat ze Saint Denis, mystické spisy Pseudo-Dionýsia, které byzantský císař Michael II. poslal císaři Ludvíku I. Pobožnému. Opat ztotožnil pařížského Denise s Pseudo-Dionýsiem, který byl považován za athénského žáka svatého apoštola Pavla, ale s největší pravděpodobností byl syrským mnichem z 5. nebo 6. století. Ve 12. století byl Petr Abelard nucen uprchnout z kláštera i ze samotné Francie, když se snažil dokázat, že pařížský Denis a athénský Denis nejsou jedna a tatáž osoba.

Legenda zaznamenaná v 9. století vypráví, že Denis byl sťat na Montmartru a že jeho sťatá hlava byla odnesena do oblasti severovýchodně od Paříže, kde bylo založeno benediktinské opatství svatého Denise. Denis je v umění často zobrazován jako dekapitovaná (i když zřejmě živá) postava.

Získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Předplaťte si nyní

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.