Korkeimman ammatillisen tason saavuttaminen

Toimintaterapian tohtori (OTD) on ammatillinen (tai kliininen) tohtorintutkinto – korkein akateemisen valmistelun taso, jonka toimintaterapeutti voi saada.

Tohtorin tutkintoon johtavan tason valmistautuminen ylittää huomattavasti maisterin tutkintoon johtavan tason valmistautumisen. OTD-opiskelijat suorittavat lisävalmennuksen johtajuuden, politiikan analysoinnin, edunvalvonnan, teorian ja tutkimuksen aloilla sekä lisäksi mentoroidun edistyneen tohtorikokemuksen.

OTD-tutkinnon suorittaneena sinulla on paremmat valmiudet vastata nykypäivän monimutkaisten ja jatkuvasti muuttuvien terveydenhuolto- ja koulutusympäristöjen haasteisiin.

Amerikkalaisen toimintaterapiayhdistyksen (American Occupational Therapy Association, AOTA) kannanotto toimintaterapeutin lähtötason tutkinnosta

Terveydenhuollossa, korkea-asteen koulutuksessa ja itse toimintaterapia-ammatissa tapahtuneet muutokset ovat johtaneet koko ammattikunnan laajuiseen vuoropuheluun toimintaterapeuttien lähtötason koulutuksesta. American Occupational Therapy Association antoi 30. huhtikuuta 2014 kannanoton toimintaterapeuttien lähtötason tutkinnosta. AOTA:n kanta on, että ammattikunnan olisi ”ryhdyttävä toimiin siirtymiseksi kohti tohtoritason tutkintoa, joka on toimintaterapeuttien ainoa aloituspaikka ja jonka tavoiteajankohta on 2025”. Lue koko kannanotto ja perustelut.

Shape the Future of Occupational Therapy

Amerikkalainen toimintaterapiayhdistys (American Occupational Therapy Association) on esittänyt satavuotisjuhlavuoden vision, jossa todetaan,

”Visioimme, että vuoteen 2017 mennessä toimintaterapia on voimakas, laajalti tunnustettu tieteeseen pohjautuva ja näyttöön perustuva ammattikunta, jolla on maailmanlaajuisesti verkottunut ja monipuolinen työvoima, joka vastaa yhteiskunnan ammatillisiin tarpeisiin.” (www.aota.org)

Tämän vision toteuttamiseksi ammatin on rekrytoitava tulevia johtajia, jotka pystyvät vaikuttamaan parhaisiin käytäntöihin tutkimusnäyttöä hyödyntäen ja tarjoamaan myötätuntoista, yhteisöllistä hoitoa. Lisäksi MGH-instituutti on sitoutunut kouluttamaan kliinikkoja, jotka arvostavat moniammatillista yhteistyötä, tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia oppia muiden terveydenhuollon alojen opiskelijoiden ja kliinikkojen kanssa ja heiltä.

Opinto-ohjelmamme on suunniteltu niille, jotka haluavat edistää tätä visiota, jotka arvostavat mahdollisuutta moniammatilliseen koulutukseen ja joilla on tarmoa vaikuttaa toimintaterapiaan ja yhteiskuntaan.

Tulotason OTD-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden siirtyä suoraan ammattiin tohtoritasolla ja aloittaa sinut ammatillisella urallasi.

Tiedustele lisätietoja MGH-instituutin tulotason OTD-ohjelmasta.

Tiedustele lisää MGH-instituutin tulotason OTD-ohjelmasta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.