Pariluistelu on nykyään kiistatta teknisesti vaikein laji. Pariluistelijat tekevät samoja hyppyjä ja pyörähdyksiä kuin yksinluistelijat, joskus vähemmillä kierroksilla, mutta ajoitus on paljon kriittisempi, koska heidän on suoritettava liikkeet täydellisessä yhteisymmärryksessä. Hyppyjen ja pyörähdysten lisäksi pariluistelijat suorittavat lajilleen ominaisia nostoja. Aineettomampi, mutta ei vähemmän tärkeä, on tarve parien väliseen ilmeikkääseen ja vakuuttavaan vuorovaikutukseen, kun he tulkitsevat musiikkia.

-Pariluistelun historioitsija James Hines

Pariluistelun vaadittaviin elementteihin kuuluvat parinostot, twist-nostot, heittohypyt, hypyt, pyörähdysyhdistelmät, kuoleman kierteet (death spiraalit), askelsekvenssit ja koreografiset sekvenssit. Pariluistelujoukkueiden esittämien elementtien on oltava ”yhdistetty toisiinsa yhdistävillä, luonteeltaan erilaisilla askeleilla” ja muilla vertailukelpoisilla liikkeillä sekä erilaisilla otteilla ja asennoilla. Joukkueen ei tarvitse suorittaa aina samoja liikkeitä, vaan se voi ajoittain erota toisistaan, mutta sen on ”annettava vaikutelma ohjelman koostumuksen ja luistelun toteutuksen yhtenäisyydestä ja harmoniasta”. Heidän on rajoitettava kahdella jalalla suoritettavia liikkeitä, ja heidän on käytettävä koko jään pintaa täysimääräisesti. ISU toteaa myös siitä, miten pariluistelujoukkueet suorittavat ohjelmat: ”Harmoniset askeleet ja yhdistävät liikkeet musiikin tahdissa on säilytettävä koko ohjelman ajan”. ISU julkaisi tuomareiden käsikirjan, jossa kuvataan, mitä tuomareiden tulee tarkkailla pariluistelukilpailuissa vuonna 1966.

Pariluistelun nostotEdit

Pääartikkeli: Taitoluistelun nostot § Parinostot
Venäläinen parivaljakko Maria Mukhortova ja Maxim Trankov suorittavat parinoston vuoden 2010 EM-kilpailuissa

itäsaksalaiset Mandy Wötzel ja Axel Rauschenbach, 1988

Pariluistelun nostoissa on viisi ryhmää, jotka on luokiteltu vaikeusasteen mukaan kasvavaan järjestykseen ja jotka määräytyvät otteen mukaan sillä hetkellä, kun nainen ohittaa miehen olkapään.

  • Ryhmä yksi: Kainalon pitoasento
  • Ryhmä kaksi: Vyötärön pitoasento
  • Ryhmä kolme: Käsi lantiolle tai säären yläosaan (polven yläpuolelle) -asento
  • Ryhmä neljä: Käsi kädestä käteen -asento (Press Lift -tyyppi)
  • Ryhmä viisi: Kädestä käteen -asento (Lasso-nostotyyppi)

Tuomarit kiinnittävät parinostoja arvioidessaan huomiota seuraaviin seikkoihin: sisään- ja ulostulon nopeus; naisen vapaan jalan hallinta, kun hän poistuu nostosta, tavoitteena pitää jalka korkealla ja pyyhkäisevänä; naisen asento ilmassa; miehen jalkatyö; nopeat ja helpot asennonvaihdokset; ja virtauksen säilyminen koko noston ajan. Tuomarit alkavat laskea, kuinka monta kierrosta parijoukkueet suorittavat siitä hetkestä, kun nainen lähtee jäältä, siihen hetkeen, kun miehen käsivarsi (tai käsivarret) alkaa taipua sen jälkeen, kun hän on tehnyt täyden ojennuksen ja nainen alkaa laskeutua.

Täydelliseen pariluisteluhyppyyn on sisällyttävä nostavan käsivarren tai nostavien käsivarsien täysi ojennus, jos se on vaadittu suoritettavan hissin tyyppiin. Pienet nostot tai nostot, joissa mies ei nosta käsiään hartioita korkeammalle, tai nostot, joissa mies pitää naista jaloista kiinni, ovat myös sallittuja. Miehen on suoritettava vähintään yksi kierros. Nainen voi suorittaa sekä yksinkertaisen nousun että vaikean nousun. Vaikea lentoonlähtö voi sisältää muun muassa seuraavat suoritukset: kuperkeikka, yhden käden lentoonlähtö, Ina Bauer, levennetty kotka, toisen tai molempien parien suorittama spiraali tai tanssinosto, jota seuraa välittömästi parinoston lentoonlähtö. Vaikeisiin laskeutumisiin kuuluvat muun muassa seuraavat: kuperkeikat, yhden käden laskeutumiset, otteiden vaihtelut ja miehen levennetty kotka-asento laskeutumisen aikana. Kantohissit, jotka on määritelty ”yksinkertaiseksi parin kantamiseksi ilman pyörimistä”, ovat sallittuja; niitä ei lasketa yläpuolelle tehtäviksi nostoiksi, mutta niitä pidetään siirtymäelementteinä. Nosto tuomitaan laittomaksi, jos se suoritetaan väärällä otteella.

Pariluisteluparit voivat antaa toisilleen apua nostojen suorittamisessa vain ”kädestä käteen, kädestä käsivarteen, kädestä vartaloon ja kädestä jalan yläosaan (polven yläpuolelle) kohdistuvilla otteilla”. He saavat vaihtaa otetta tai siirtyä otteesta toiseen tai kädestä toiseen yhden käden otteessa nostojen aikana. Joukkueet saavat vähemmän pisteitä, jos naisen asento ja otteen vaihto suoritetaan samanaikaisesti. Ne saavat enemmän pisteitä, jos naisen asennon ja otteenvaihdon toteutus on ”merkittävästi erilainen nostosta toiseen”. Joukkueet voivat lisätä nostojen vaikeutta missä tahansa ryhmässä käyttämällä yhden käden otetta.

Naisen suorittamia asentoja on kolmea eri tyyppiä: pystyasento eli kun hänen ylävartalonsa on pystysuorassa, tähti eli kun hän katsoo sivuttain ylävartalonsa ollessa jään suuntainen ja lautanen eli kun hänen asentonsa on litteä ja hänen ylävartalonsa katsoo ylös- tai alaspäin ylävartalon ollessa jään suuntainen. Nostot päättyvät, kun miehen käsi tai kädet alkavat taipua sen jälkeen, kun hän on suorittanut täyden ojennuksen, ja kun nainen alkaa laskeutua.

Twist-nostotEdit

Pääartikkeli: Taitoluistelun nostot § Twist-nostot
Tong Jian ja Pang Qing Kiinasta suorittavat twist-noston vuoden 2010 olympialaisissa

Skate Canada kutsuu twist-nostoja ”joskus pariluistelun jännittävimmäksi ja jännittävimmäksi komponentiksi”. Ne voivat olla myös vaikein liike suorittaa oikein. Tuomarit kiinnittävät huomiota seuraaviin seikkoihin arvioidessaan twist-nostoja: nopeus sisääntulossa ja ulostulossa; se, tekeekö nainen jakoasennon matkalla twist-noston huipulle; hänen korkeutensa, kun hän on päässyt huipulle; puhtaat pyörähdykset; miehen puhdas kiinniotto (tapahtuu asettamalla molemmat kädet naisen vyötärölle ilman, että mikään naisen ylävartalon osa koskettaa miehen vartaloa); ja molempien kumppaneiden suorittama yhden jalan ulostulo. Parijoukkue voi tehdä kierrosnostoista monimutkaisempia, kun nainen suorittaa ennen pyörimistä jaetun asennon (kumpikin jalka on vähintään 45°:n kulmassa vartalon akseliin nähden ja jalat ovat suorat tai lähes suorat). He voivat myös saada enemmän pisteitä, kun miehen kädet ovat sivuttain ja suorat tai lähes suorat sen jälkeen, kun hän vapauttaa naisen. Vaikeisiin lentoonlähtöihin kuuluu käännöksiä, askeleita, liikkeitä ja pieniä nostoja, jotka suoritetaan ennen lentoonlähtöä ja jatkuvalla virtauksella. Parijoukkueet menettävät pisteitä, jos he eivät tee tarpeeksi kierroksia, puoli kierrosta tai enemmän.

Ensimmäisen nelinkertaisen kierrosnoston kansainvälisessä kilpailussa suoritti venäläinen parijoukkue Marina Cherkasova ja Sergei Shakhrai Euroopan mestaruuskilpailuissa vuonna 1977.

Soolohypyt ja heittohypytEdit

SoolohypytEdit

Parijoukkueiden, sekä junioreiden että senioreiden, on suoritettava yksi soolohyppy lyhytohjelmansa aikana; se voi sisältää kaksoisflipin tai kaksoisaxelin junioreilla tai minkä tahansa kaksois- tai kolmoishypyn senioreilla. Vapaaohjelmassa sekä junioreiden että senioreiden on tehtävä vain yksi soolohyppy ja vain yksi hyppy-yhdistelmä tai sarja. Hyppysekvenssi koostuu kahdesta hypystä, eikä hyppyjen kierrosmäärää ole rajoitettu. Se alkaa millä tahansa hypyllä, jota seuraa välittömästi Axel-tyyppinen hyppy. Hyppy-yhdistelmän aikana luistelijan on varmistettava, että hän laskeutuu samalle jalalle, jolla hän lähti liikkeelle, ja että hän tekee hyppyjen välillä täyden kierroksen jäällä. He voivat kuitenkin suorittaa Euler-hypyn kahden hypyn välissä. Kun Euler suoritetaan erikseen, sitä pidetään luetteloimattomana hyppynä. Junioriparit eivät saa lyhytohjelmissaan pisteitä soolohypystä, jos he suorittavat eri hypyn kuin mitä vaaditaan. Sekä juniori- että senioriparit eivät saa pisteitä, jos ne vapaaohjelmansa aikana toistavat hypyn, jossa on yli kaksi kierrosta.

Kaikki hypyt otetaan huomioon siinä järjestyksessä, jossa ne on suoritettu. Jos parit eivät suorita samaa määrää kierroksia soolohypyn tai hyppysarjan tai yhdistelmän (joka voi koostua kahdesta tai kolmesta hypystä) osan aikana, vain se hyppy, jolla on vähemmän kierroksia, lasketaan heidän pisteisiinsä. Kaksoisakselin ja kaikkien kolmois- ja neloishyppyjen, joissa on enemmän kuin kaksi kierrosta, on oltava erilaisia, vaikka hyppyjaksot ja yhdistelmät voivat sisältää samoja kahta hyppyä. Ylimääräisiä hyppyjä, jotka eivät täytä vaatimuksia, ei lasketa joukkueen pistemäärään. Joukkueet saavat kuitenkin suorittaa samat kaksi hyppyä hyppy-yhdistelmän tai hyppysarjan aikana. Jos joukkue suorittaa jommankumman tai molemmat hypyt väärin, vain väärin tehtyä hyppyä ei lasketa mukaan, eikä sitä pidetä hyppysarjana tai -yhdistelmänä. Molemmat partnerit voivat suorittaa kaksi soolohyppyä lyhytohjelman aikana, mutta toinen hyppy on vähemmän pisteiden arvoinen kuin ensimmäinen.

Hyppyyritys, jossa toinen tai molemmat partnerit suorittavat selkeän valmistautumisen lähtöön, mutta astuvat tuloreunaan tai asettavat luistimensa varvaskärjen jäähän ja lähtevät jään päältä käännöksellä tai kääntymällä tai ilman, lasketaan yhdeksi hyppyelementiksi. Jos parit suorittavat eri määrän kierroksia soolohypyn aikana tai osana hyppy-yhdistelmää tai -sekvenssiä, lasketaan se hyppy, jonka kierrosluku on pienempi. He eivät saa pisteitä, jos he suorittavat erityyppisiä hyppyjä. Pientä hyppyä tai hyppyä, jossa on enintään puoli kierrosta (jota pidetään ”koristeena”), ei merkitä hypyksi, vaan sitä kutsutaan sen sijaan ”siirtymäksi”. Luetteloimattomia hyppyjä ei myöskään lasketa hypyiksi, mutta niitä voidaan myös kutsua siirtymäksi ja niitä voidaan käyttää ”erityisenä sisäänkäyntinä hyppyyn”. Jos parit suorittavat pyörähdyksen ja hypyn peräkkäin tai päinvastoin, niitä pidetään erillisinä elementteinä, ja joukkue saa enemmän pisteitä vaikean nousun tai sisääntulon suorittamisesta. He menettävät pisteitä, jos parit putoavat tai astuvat ulos hypystä hyppysekvenssin tai yhdistelmän aikana.

HeittohypytEdit

Rena Inoue ja John Baldwin, Jr. vuonna 2004

Heittohypyt ovat ”kumppanin avustamia hyppyjä, joissa mies heittää naisen ilmaan lentoonlähdössä ja laskeutuu ilman kumppanin apua takaperin ulkosyrjälle”. Skate Canada sanoo, että ”miespuolinen kumppani avustaa naista lentoon”. Monet pariluistelijat pitävät heittohyppyä ”pikemminkin hyppynä kuin heittona”. Heittohyppyä pidetään myös avustettuna hyppynä, jonka nainen suorittaa. Mies tukee naista, aloittaa hänen pyörähdyksensä ja avustaa häntä korkeudessa, ajoituksessa ja suunnassa.

Heittohyppytyyppejä ovat muun muassa: heitto-Axel, heitto-salchow, heittovarvaslooppi, heittosilmukka, heittoflip ja heittolutz. Joukkueen heittohyppyyn tulon nopeus ja suoritettujen pyörähdysten määrä lisäävät sen vaikeutta sekä niiden tuottamaa korkeutta ja/tai matkaa. Parijoukkueiden on suoritettava yksi heittohyppy lyhytohjelmansa aikana; vanhemmat joukkueet voivat suorittaa minkä tahansa kaksois- tai kolmoisheittohypyn, ja juniorijoukkueiden on suoritettava kaksois- tai kolmoislooppi. Jos heittohyppy ei täytä ISU:n kuvaamia vaatimuksia, mukaan lukien jos siinä on väärä määrä kierroksia, se ei saa arvoa.

Ensimmäisen heittokolmois-axel-hypyn suoritti kilpailussa yhdysvaltalainen parijoukkue Rena Inoue ja John Baldwin, Jr. vuoden 2006 Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa. He suorittivat sen myös Neljän maanosan mestaruuskilpailuissa 2006 ja talviolympialaisissa 2006. Heitto triple Axel on vaikea heitto suorittaa, koska naisen on suoritettava kolme ja puoli kierrosta sen jälkeen, kun mies on heittänyt hänet, eli puoli kierrosta enemmän kuin muissa kolmoishypyissä, ja koska se vaatii lentoonlähtöä eteenpäin.

KierroksetMuokkaa

Pääartikkeli: Taitoluistelun pyörähdykset § Pariluistelu ja jäätanssi
Itä-Saksan pariluistelijat Sabine Baeß ja Tassilo Thierbach suorittavat paripyörähdyksen, 1979

Venäjän Tatjana Volosozhar ja Stanislav Morozov suorittavat paripyörähdyksen, 2007

SoolokierrosyhdistelmätEdit

Soolokierrosyhdistelmä on suoritettava kerran pariluistelukilpailujen lyhytohjelman aikana, vähintään kaksi kierrosta kahdessa perusasennossa. Molempien parien on suoritettava kaikki kolme perusasentoa saadakseen täydet mahdolliset pisteet. Kummallakin jalalla on tehtävä vähintään viisi kierrosta. Kierrokset voidaan aloittaa hypyillä, ja niissä on oltava vähintään kaksi eri perusasentoa, ja molempien parien on tehtävä kaksi kierrosta kummassakin asennossa. Soolopyörähdysyhdistelmässä molempien kumppaneiden on suoritettava kaikki kolme perusasentoa (kamelipyörähdys, istumapyörähdys ja pystyasento) milloin tahansa pyörähdyksen aikana saadakseen täydet pisteet, ja molempien kumppaneiden on suoritettava kaikki kolme perusasentoa saadakseen täydet pisteet elementistä. Alle kolme kierrosta sisältävää pyörähdystä ei lasketa pyörähdykseksi, vaan se katsotaan luisteluliikkeeksi. Jos luistelija siirtyy muuhun kuin perusasentoon, sitä ei pidetä asennonvaihtona. Kierrosten määrä muissa kuin perusasennoissa, joita voidaan pitää vaikeina variaatioina, lasketaan joukkueen kokonaiskierrosmäärään. Kumppaneiden on suoritettava samanaikaisesti vain asennot, olivatpa ne sitten perusasentoja tai ei-perusasentoja.

Jos luistelija putoaa aloittaessaan pyörähdyksen, hän voi suorittaa toisen pyörähdyksen tai pyörähdysliikkeen heti putoamisen jälkeen täyttääkseen putoamisesta aiheutuneen ajanhukan, mutta sitä ei lasketa soolopyörähdysyhdistelmäksi. Jalanvaihto hyppy- tai yliaskeleen muodossa on sallittu, ja asennonvaihto ja jalanvaihto voidaan suorittaa erikseen tai samanaikaisesti. Parijoukkueilta vaaditaan ”huomattavaa voimaa, taitoa ja hallintaa” perusasennosta toiseen perusasentoon siirtymisen suorittamiseksi ilman, että ne suorittavat ensin muuta kuin perusasentoa. Heidän on myös suoritettava yhtäjaksoinen liike koko vaihdon ajan ilman hyppyjä sen suorittamiseksi, ja heidän on pidettävä perusasento kaksi kierrosta ennen ja jälkeen vaihdon. Ne menettävät pisteitä, jos niillä kestää kauan päästä tarvittavaan perusasentoon.

Parijoukkueet saavat enemmän pisteitä vaikeiden sisään- ja ulostulojen suorittamisesta. Sisääntulo määritellään ”pyörähdystä välittömästi edeltäväksi valmistautumiseksi”, mukaan lukien toisen tai molempien parien suorittama lentävä sisääntulo; siihen voi sisältyä pyörähdyksen aloitusvaihe. Kaikilla sisääntuloilla on oltava ”merkittävä vaikutus” pyörähdyksen suoritukseen, tasapainoon ja hallintaan, ja ne on suoritettava ensimmäisellä pyörähdysjalalla. Suunniteltu pyörähdysasento on saavutettava joukkueen kahden ensimmäisen kierroksen aikana, ja se voi olla muu kuin perusasento vain pyörähdysyhdistelmissä. Poistuminen määritellään ”pyörähdyksen viimeiseksi vaiheeksi”; se voi sisältää välittömästi pyörähdystä seuraavan vaiheen. Kuten sisääntulolla, myös ulostulolla on oltava ”merkittävä vaikutus” kierroksen suorittamiseen, tasapainoon ja hallintaan. Vaikeita soolopyörähdysvaihtoehtoja on 11 kategoriaa.

PyörähdysyhdistelmätEdit

Juniori- ja seniori-parijoukkueiden on esitettävä yksi paripyörähdysyhdistelmä, joka voi alkaa lentopyörähdyksellä, vapaaohjelmansa aikana. Parikierroskombinaatioissa on oltava vähintään kahdeksan kierrosta, jotka on laskettava ”kierroksen aloittamisesta sen lopettamiseen”. Jos spinnit tehdään alle kahdella kierroksella, parit saavat nolla pistettä; jos kierroksia on alle kolme, ne katsotaan luisteluliikkeeksi, ei spinniksi. Parijoukkueet eivät voi pysähtyä pyörähdyksen aikana, lukuun ottamatta lyhyttä askelta suunnanvaihdon yhteydessä. Pyörähdyksissä on oltava vähintään kaksi eri perusasentoa, ja molempien parien on suoritettava kaksi kierrosta kummassakin asennossa missä tahansa pyörähdyksen aikana; täydet pisteet parin pyörähdysyhdistelmistä annetaan vain, jos molemmat parit suorittavat kaikki kolme perusasentoa. Sekä myötä- että vastapäivään suoritettu pyörähdys katsotaan yhdeksi pyörähdykseksi. Kun joukkue suorittaa samanaikaisesti pyöräytyksiä molempiin suuntiin, jotka seuraavat välittömästi toisiaan, se saa enemmän pisteitä, mutta sen on suoritettava vähintään kolme kierrosta kumpaankin suuntaan ilman asennonvaihtoja.

Kummankin parin on suoritettava vähintään yksi asennonvaihto ja yksi jalanvaihto (ei kuitenkaan välttämättä samanaikaisesti); jos näin ei tapahdu, elementillä ei ole arvoa. Kuten soolopyörähdysyhdistelmässä, myös pyörähdysyhdistelmässä on kolme perusasentoa: kamelipyörähdys, istumapyörähdys ja pystypyörähdys. Samoin kuin soolopyörähdysyhdistelmässä, muutokset muihin kuin perusasentoihin lasketaan joukkueen kierrosten kokonaismäärään, eikä niitä pidetä asennonvaihtona. Jalanvaihdossa on oltava vähintään kolme kierrosta ennen ja jälkeen vaihdon, ja se voi olla mikä tahansa perusasento tai muu kuin perusasento, jotta elementti lasketaan mukaan. Nainen saa nousta jäältä pyörähdyksen aikana, mutta hänen parinsa on pysyttävä yhdellä jalalla, ja kierrokset, jotka he tekevät ilmassa ollessaan, lasketaan mukaan kierrosten kokonaismäärään. ISU toteaa, että tämä ei lisää yhdistelmäkierroksen vaikeutta, mutta mahdollistaa luovuuden.

Nopeuden vaihtelut ja pään, käsien tai vapaan jalan asennon vaihtelut ovat sallittuja. Yhdistetyn parikierroksen vaikeissa variaatioissa on oltava vähintään kaksi kierrosta. Ne saavat enemmän pisteitä, jos pyöräytyksessä on kolme vaikeaa variaatiota, joista kaksi voi olla muita kuin perusasentoja, vaikka kummallakin parilla on oltava vähintään yksi vaikea variaatio. Vaikeisiin sisääntuloihin parikierrosten yhdistelmissä sovelletaan samoja sääntöjä kuin soolokierrosten yhdistelmissä, paitsi että molempien parien on suoritettava ne, jotta elementti voidaan laskea heidän lopulliseen pistemääräänsä. Vaikea poistuminen, jossa luistelijat poistuvat pyörähdyksestä nosto- tai pyörähdysliikkeellä, määritellään ”innovatiiviseksi liikkeeksi, joka tekee poistumisesta huomattavasti vaikeamman”; kuten soolopyörähdysyhdistelmässä, myös poistumisella on oltava ”merkittävä vaikutus tasapainoon, hallintaan ja pyörähdyksen suorittamiseen”. Jos toinen tai molemmat partnerit putoavat spiniin tullessaan, he voivat suorittaa spinin tai spinning-liikkeen täyttääkseen putoamisen aikana menetetyn ajan.

Kuoleman spiraalitEdit

Pääartikkeli: Kuolemanspiraaleja on neljää eri tyyppiä: kuolemanspiraali eteenpäin sisäpuolelta, kuolemanspiraali taaksepäin sisäpuolelta, kuolemanspiraali taaksepäin ulkopuolelta ja kuolemanspiraali eteenpäin ulkopuolelta. Skate Canadan mukaan eteenpäin sisäpuolinen kuolemanspiraali on helpoin suorittaa ja eteenpäin ulkopuolinen kuolemanspiraali on vaikein.

Kautena 2019-2020 sekä juniori- että seniori-parijoukkueiden on suoritettava taaksepäin sisäpuolinen kuolemanspiraali, ja senioritasolla lyhytohjelmassa suoritettavan kuolemanspiraalin on oltava erilainen kuin vapaaluisteluohjelman aikana suoritettava kuolemanspiraali. Kaudella 2020-2021 sekä junioreiden että senioreiden oli suoritettava forward inside death spiral. Jos suoritetaan muu kuin määrätty kuolemanspiraali, siitä ei saa pisteitä. Junioreilta ja senioreilta vaaditaan yksi kuoleman kierre vapaaohjelmassa. Mies ei saa tehdä vastakkaista kädestä pitoa joukkueen tullessa kuolemanspiraaliin lyhytohjelman aikana, vaikka se on sallittua vapaaluistelun aikana. Nainen voi kuitenkin käyttää vastakkaista kädenpitoa molempien ohjelmien aikana. Molemmat partnerit voivat myös suorittaa vaihtokäsiotteen molemmissa ohjelmissa.

AskelsekvenssitEdit

Pääartikkeli: Askelsekvenssi

Askelsekvenssit pariluistelussa tulisi suorittaa ”yhdessä tai lähellä toisiaan”. Askelsekvenssien tulee olla osa lyhytohjelmaa, mutta niitä ei vaadita vapaaluisteluohjelmassa. Kuviota ei vaadita, mutta parijoukkueiden on hyödynnettävä jääpinta kokonaan. Askelsarjan on oltava ”näkyvä ja tunnistettava”, minkä tahansa muotoinen (soikea, ympyrä, suora viiva tai serpentiini). Joukkueen on luisteltava korkeintaan kolme metriä toistensa läheisyydessä suorittaessaan askelsarjan ylitysosuuden. He eivät saa erota toisistaan ilman taukoja vähintään puoleen jakson ajasta. Pidonvaihdokset, joihin voi sisältyä ”lyhyt hetki”, jolloin parit eivät kosketa, ovat sallittuja askelsekvenssin aikana.

Parien välisen työmäärän on oltava tasainen, jotta he saavat enemmän pisteitä. Joukkueet saavat enemmän pisteitä, kun ne vaihtavat paikkoja tai otteita tai kun ne suorittavat yhdessä vaikeita luisteluliikkeitä. Molempien parien on suoritettava vaikeiden liikkeiden yhdistelmät samanaikaisesti ja selkeällä rytmillä ja jatkuvalla virtauksella. Kumppanit voivat suorittaa vaikeiden kierrosten yhdistelmien aikana rokkareita, countereita, sulkuja, silmukoita ja twizzlejä. Kolme käännöstä, reunanvaihtoja, hyppyjä ja/tai hyppyjä ja jalkojenvaihtoja ei sallita, ja ”vähintään yhden käännöksen yhdistelmässä on oltava erityyppinen kuin muut”. Kaksi vaikeiden käännösten yhdistelmää on sama, jos ne koostuvat samoista käännöksistä, jotka suoritetaan samassa järjestyksessä, samalla jalalla ja samoilla reunoilla.

Koreografiset sekvenssitEdit

Pääartikkeli: Koreografinen sekvenssi
Aljona Savchenko ja Robin Szolkowy (2005) Saksasta esittävät spiraalin

Pariottelujoukkueiden on esitettävä yksi koreografinen sekvenssi vapaaohjelman aikana. ISU:n mukaan koreografinen sekvenssi ”koostuu kaikenlaisista liikkeistä, kuten askeleista, käännöksistä, spiraaleista, arabeskeista, levitetyistä kotkista, Ina Bauersista, hydrobladingista, mistä tahansa hyppyistä, joissa on enintään kaksi kierrosta, pyörähdyksistä, pienistä nostoista jne.”. Se alkaa ensimmäisestä luisteluliikkeestä ja päättyy, kun joukkue alkaa valmistautua seuraavan elementin suorittamiseen, ellei jakso ole ohjelman viimeinen elementti. Tuomarit eivät arvioi koreografisen osuuden yksittäisiä elementtejä, vaan toteavat, että se on suoritettu. Liikkeiden järjestystä ei ole rajoitettu, mutta järjestyksen on oltava ”selvästi nähtävissä”. Saadakseen mahdollisimman paljon pisteitä pariluistelijoiden on sisällytettävä koreografisiin sekvensseihinsä seuraavat seikat: niiden on oltava omaperäisiä ja luovia, sekvenssin on vastattava musiikkia ja heijastettava ohjelman konseptia ja luonnetta, ja niiden on osoitettava elementin vaivattomuus sekvenssinä. Heidän on myös täytettävä seuraavat vaatimukset: ”hyvä jään peittävyys” tai mielenkiintoisen kuvion esittäminen; parien välisen hyvän yhteisymmärryksen osoittaminen; ja ”erinomaisen sitoutumisen” ja koko kehon hallinnan osoittaminen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.