Raudanpuutetta voidaan välttää valitsemalla kasvuolosuhteisiin sopiva maaperä (esim. välttämällä happoa rakastavien kasvien kasvattamista kalkkipitoisella maaperällä) tai lisäämällä hyvin maatunutta lantaa tai kompostia. Jos epäillään rautavajeen aiheuttamaa kloroosia, tarkistetaan maaperän pH-arvo asianmukaisella testipakkauksella tai -laitteella. Ota maanäyte maan pinnalta ja syvyydestä. Jos pH-arvo on yli seitsemän, on harkittava maaperän kunnostusta, jolla pH-arvo lasketaan kohti 6,5-7:ää. Kunnostukseen kuuluu: i) kompostin, lannan, turpeen tai vastaavan orgaanisen aineksen lisääminen (varoitus. Joidenkin lannan ja kompostin vähittäismyyntisekoitusten pH on 7-8, koska niihin on lisätty kalkkia. Lue käyttöturvallisuustiedote, jos sellainen on saatavilla.) ii) ammoniumsulfaatin levittäminen typpilannoitteena (happamoittava lannoite, koska ammoniumioni hajoaa nitraatiksi maaperässä ja juuristovyöhykkeessä) iii) alkuainerikin levittäminen maaperään (hapettuu kuukausien kuluessa sulfaatiksi/sulfiitiksi ja laskee pH:ta). Huomautus: hapon, esim. rikki-/kloorivetyhapon/sitruunahapon, lisääminen suoraan on vaarallista, koska maaperässä saattaa mobilisoitua myrkyllisiä ja muuten sitoutuneita metalli-ioneja. Rauta voidaan saattaa välittömästi kasvin käyttöön käyttämällä rautasulfaattia tai rautakelaattiyhdisteitä. Kaksi yleistä rautakelaattia ovat Fe EDTA ja Fe EDDHA. Rautasulfaatti (Rauta(II)_sulfaatti) ja rauta-EDTA ovat käyttökelpoisia vain maaperässä, jonka PH-arvo on enintään 7,1, mutta niitä voidaan käyttää lehtiruiskuna (Foliar_feeding). Rauta-EDDHA on käyttökelpoinen PH 9:ään asti (erittäin emäksinen), mutta se on levitettävä maahan ja iltaisin, jotta vältetään valohajoaminen. Maaperässä oleva EDTA voi mobilisoida lyijyä, EDDHA ei näytä mobilisoivan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.