Extensor carpi radialis longus jest mięśniem, który pomaga poruszać ręką. Ułatwia on również ruchy w nadgarstku. Jest on zaangażowany w rozszerzanie i przywodzenie ręki w stawie nadgarstkowym. Mięsień ten odgrywa również rolę w zginaniu stawu łokciowego. Jest częścią grupy mięśniowej wraz z extensor carpi radialis brevis, który znajduje się w jego sąsiedztwie. Mięsień extensor carpi radialis longus jest dłuższy i cieńszy niż jego odpowiednik brevis.

Mięsień ten rozpoczyna się wzdłuż bocznego nadkłykcia kości ramiennej. Jego przyczep znajduje się na tylnej podstawie drugiej kości śródręcza. W obrębie dłoni jest to kość połączona z paliczkami palca wskazującego. Nerw promieniowy kontroluje ruch tego mięśnia. Tętnica promieniowa i żyła promieniowa wspomagają krążenie krwi do tej grupy mięśni. Jednym z najczęstszych urazów związanych z mięśniem extensor carpi radialis longus jest zapalenie nadkłykcia bocznego, czyli „łokieć tenisisty”. Ta bolesna dolegliwość pojawia się, gdy ścięgna w łokciu są nadmiernie eksploatowane. Jest to często spowodowane powtarzającymi się ruchami przedramienia lub ręki.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.