Kritická esej se může týkat knihy, uměleckého díla, filmu nebo jiného tématu. Smyslem těchto esejů je vyzkoušet vaši schopnost něco analyzovat a předložit dobře prozkoumané důkazy.

Tady je návod, jak napsat kritickou esej krok za krokem:

Krok 1 – Prozkoumejte předmět eseje

Píšete-li esej o knize, divadelní hře nebo básni, alespoň jednou si ji přečtěte. Pokud píšete o filmu, podívejte se na něj několikrát. Při čtení nebo sledování si dělejte poznámky:

 • Hlavní téma (témata) – o čem toto dílo pojednává
 • Rysy, kterými se odlišuje od jiných děl nebo se jim podobá
 • Stylistické postřehy – je reprezentativní pro moderní nebo postmoderní psaní? Je součástí neorealistického filmového hnutí?
 • Jaké otázky vás napadají při jeho sledování/čtení? Zapište si je do poznámek.

Krok 2 – Proveďte výzkum

Najděte si důvěryhodné zdroje od akademických odborníků. Při pročítání zdrojů si dělejte podrobné poznámky. Zahrňte širokou škálu myšlenek a názorů na danou práci. Později můžete zúžit, co zahrnout a co vynechat. Je lepší mít více informací než málo.

Chcete ušetřit čas?
Krytickou esej napíšeme za vás
Koupit kritickou esej

Krok 3 – Rozvíjejte tezi

Tezí by měl být silný názor, který se otevírá oponentuře. Například: „Jeho adaptace původní hry tak, aby vyhovovala filmovému zpracování, spolu s mistrovsky ztvárněnými scénami činí z Macbetha Orsona Wellese nejlepší filmovou verzi Shakespearovy hry“. Proti tomuto tvrzení by mohl někdo vznést silné námitky, což z něj činí dobrou tezi. Všimněte si, že tvrzení je silné v celém rozsahu. Pokud použijete slovo „pravděpodobně nejlepší film…“, ubírá mu to na síle.

Krok 4 – Rozhodněte, které důkazy použijete

Může existovat několik přesvědčivých důkazů, ale máte omezený prostor a nemůžete je uvést všechny. Jak se rozhodnout:

 • Které z nich nejlépe podpoří vaši tezi?
 • Které pocházejí od nejuznávanějších autorit v dané oblasti?
 • Které mají více autorů, kteří podporují stejnou myšlenku?

Krok 5 – Zahrňte antitezi

Je důležité zabývat se protistranou argumentu z několika důvodů:

 • Protiargument poskytuje čtenáři důkladnější popis tématu
 • Jím se zabýváte, čímž se etablujete jako autorita v dané oblasti; prostudovali jste různé strany problému

Krok 6 – Napište osnovu

Udělejte si hrubý nástin všech bodů, které chcete zahrnout. Vaše esej by měla mít:

 • Úvod – Jak chcete své téma představit? Citátem, anekdotou, statistikou nebo jinou technikou? Nezapomeňte, že poslední věta úvodního odstavce je obvykle tezí.
 • Podpůrné odstavce – Která témata jste si vybrali na podporu své teze.
 • Antiteze – Jaký problém předložíte jako protipól své teze.
 • Závěr – Shrnete na závěr své hlavní body? Nebo zmíníte další díla, která vaše téma ovlivnila?

Krok 7 – Napište esej

Pokud jste si vytvořili osnovu, je čas konkretizovat témata. Zde je několik tipů:

 • Pro dobré akademické psaní – Seznamte se s termíny, které se týkají vašeho tématu. Pokud například píšete o obrazu Jacksona Pollocka, měli byste používat slova jako „abstraktní expresionismus“ a „styl kapkové malby“
 • Pro srozumitelnost – Používejte přechodníky, jako jsou „Za prvé“, „Kromě toho“, „Nicméně“, „Proto“, „Navíc“. Slouží čtenáři jako vodítka, která mu pomohou sledovat vaši logiku

Krok 8 – Úprava

Nechte si čas na úpravu textu. Zde je několik užitečných tipů pro úpravu:

 • Vytiskněte si ho a přečtěte si ho nahlas.
 • Poproste kamaráda nebo rodiče, aby si ho přečetli.
 • Pomocí editačního nástroje ho upravte z hlediska gramatiky, pravopisu a dalších problémů.

Při úpravách hledejte:

 • Gramatické a pravopisné chyby.
 • Díry v logice.
 • Strukturální problémy.

Jakékoliv chyby v textu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.