En kritisk uppsats kan handla om en bok, ett konstverk, en film eller ett annat ämne. Poängen med dessa uppsatser är att utmana din förmåga att analysera något och presentera väl underbyggda bevis.

Här är en steg-för-steg-guide för hur man skriver en kritisk uppsats:

Steg 1 – Undersök ämnet för uppsatsen

Om du skriver en uppsats om en bok, pjäs eller dikt ska du läsa den minst en gång. Om du skriver om en film, titta på den några gånger. När du läser eller tittar, gör anteckningar:

 • Huvudtema(n) – vad handlar verket om?
 • Egenskaper som gör det unikt från eller liknar andra verk
 • Stilistiska iakttagelser – Är det representativt för modernt eller postmodernt skrivande? Är det en del av den neorealistiska filmrörelsen?
 • Vilka frågor dyker upp när du tittar på/läser det? Skriv ner dem i dina anteckningar.

Steg 2 – Gör research

Finn trovärdiga källor från akademiska experter. Gör detaljerade anteckningar när du läser igenom dina källor. Inkludera ett brett spektrum av tankar och åsikter om verket. Du kan begränsa vad du ska ta med och vad du ska utelämna senare. Det är bättre att ha mer information än att inte ha tillräckligt med information.

Vill du spara tid?
Vi kan skriva en kritisk uppsats åt dig
Köp kritisk uppsats

Steg 3 – Utveckla din tes

En tes bör vara en stark åsikt som öppnar sig för opposition. Till exempel: ”Hans anpassning av den ursprungliga pjäsen för att passa för biografen tillsammans med hans mästerligt hemsökande scener gör Orson Welles Macbeth till den bästa filmversionen av Shakespeares pjäs”. Någon skulle kunna komma med starka invändningar mot detta påstående, vilket gör det till en bra tes. Observera att påståendet är starkt genomgående. Om du använder ordet ”arguably the best film…” tar det bort dess styrka.

Steg 4 – Bestäm vilka bevis som ska användas

Det kan finnas flera övertygande bevis, men du har begränsat utrymme och kan inte ta med alla. Hur bestämmer du dig:

 • Vilka stödjer bäst din tes?
 • Vilka är från de mest erkända auktoriteterna i ämnet?
 • Vilka har mer än en författare som stöder samma idé?

Steg 5 – Inkludera en antites

Det är viktigt att ta upp den motsatta sidan av ett argument av flera skäl:

 • Ett motargument ger läsaren en mer ingående redogörelse för ämnet
 • Då du tar upp det etablerar du dig själv som en auktoritet i ämnet; du har studerat olika sidor av frågan

Steg 6 – Skriv en översikt

Förbered en grov översikt över alla de punkter som du vill ta med. Din uppsats ska ha:

 • En inledning – Hur vill du presentera ditt ämne? Med ett citat, en anekdot, en statistik eller någon annan teknik? Kom ihåg att den sista meningen i inledningsavsnittet vanligtvis är tesen.
 • Stödjande stycken – Vilka teman har du valt för att stödja din tes?
 • Anti-tesen – Vilken fråga kommer du att presentera som en motpol till din tes?
 • Slutsats – Kommer du att avsluta med en sammanfattning av dina huvudpunkter? Eller nämna andra verk som ditt ämne har påverkat?

Steg 7 – Skriv din uppsats

När du har gjort din översikt är det dags att konkretisera dina teman. Här är några tips:

 • För bra akademiskt skrivande – Bekanta dig med termer som är relevanta för ditt ämne. Om du till exempel skriver om en Jackson Pollock-målning bör du använda ord som ”abstrakt expressionism” och ”droppmålningsstil”
 • För läsbarhet – Använd övergångsord som ”för det första”, ”dessutom”, ”dock”, ”därför”, ”dessutom”. De fungerar som guider för läsaren för att hjälpa dem att följa din logik

Steg 8 – Redigera

Lämna tid för att redigera ditt skrivande. Här är några användbara redigeringstips:

 • Utskriv ut den och läs den högt.
 • Beordra en vän eller förälder att läsa den.
 • Använd ett redigeringsverktyg för att redigera den med avseende på grammatik, stavning och andra problem.

Under redigeringen letar du efter:

 • Grammatik- och stavfel.
 • Hål i din logik.
 • Strukturella problem.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.