OAR 845-009-0200Jednotné standardy pro menší operace s návnadami(1) Účel. ORS 471.346 nařizuje Oregonské komisi pro kontrolu alkoholu, aby prostřednictvím tvorby pravidel vypracovala jednotné standardy pro menší operace s návnadami, které se používají při vyšetřování držitelů licencí a zástupců provozujících obchody jménem Komise podle 471.750 za porušení zákonů tohoto státu zakazujících prodej alkoholických nápojů. Záměrem Oregonské komise pro kontrolu alkoholu je, aby operace s návnadami byly nestranným testem schopnosti a ochoty držitele licence nebo zástupce dodržovat zákony o zabránění prodeje nebo podávání alkoholických nápojů nezletilým.

(2) Jednotné normy pro nezletilé osoby používané při vábničkách:

a) nezletilá osoba musí být mladší 21 let; a b) nezletilá osoba nesmí používat falešné doklady totožnosti; a c) nezletilá osoba musí vypadat mladší 26 let; a d) nezletilá osoba nesmí lhát o svém věku.

(3) Jednotné normy pro operace. Ve městech s počtem obyvatel 20 000 a více musí být operace s návnadami pro nezletilé prováděny buď náhodně, nebo cíleně.

(a) „Náhodné“ operace s návnadami. Výběr agenta (agentů) nebo držitele (držitelů) licence, kteří mají být navštíveni, se provede pomocí prostého náhodného výběru, který v maximální možné míře zajistí, že každý držitel licence nebo agent má stejnou šanci být vybrán. Jednoduchý náhodný výběr lze provést pomocí různých obecně uznávaných nástrojů jednoduchého náhodného výběru, jako je tabulka náhodných čísel, generátor náhodných čísel nebo jiná metoda. (b) „Cílené“ menší operace s návnadou mohou být prováděny pro jednoho držitele licence nebo agenta, ale mohou být použity pouze v případě, že existuje zdokumentovaný problém s dodržováním předpisů u konkrétního držitele licence nebo agenta, který je cílem operace.

(4) Jednotné normy pro koordinaci s donucovacími orgány. Komise pro kontrolu alkoholu v Oregonu bude koordinovat svou činnost s donucovacími orgány, aby v co největší míře zajistila, že:

a) donucovací orgány budou informovány o jednotných standardech Komise pro operace s malými návnadami; b) donucovací orgány poskytnou Komisi kopie svých zásad pro malé návnady; c) aby Komise mohla včas zpracovávat případy porušení předpisů, budou donucovací orgány vyzvány, aby Komisi poskytly výsledky svých operací s malými návnadami.

(5) DEFINICE: Zdokumentovaný problém s dodržováním předpisů. Pro účely tohoto pravidla se „zdokumentovaným problémem s dodržováním předpisů“ rozumí:

a) OLCC nebo orgány činné v trestním řízení obdržely jednu nebo více zdokumentovaných stížností na zástupce, držitele licence nebo žadatele o licenci, podle nichž došlo v maloobchodní prodejní agentuře nebo v licencovaných prostorách k jednomu nebo více z následujících případů: (A) nezkontroloval nebo řádně nezkontroloval průkaz totožnosti; (B) umožnil nezletilým osobám vstup do zakázaných prostor; (C) umožnil nezletilým osobám konzumovat alkohol; (D) prodal alkohol nezletilým osobám; nebo (b) obchodní zástupce, držitel licence nebo žadatel o licenci obdržel jednu nebo více citací nebo správní oznámení o varování nebo oznámení o přestupku za jednu nebo více z následujících skutečností: (A) nezkontroloval nebo řádně nezkontroloval průkaz totožnosti; (B) umožnil mladistvým vstup do zakázaných prostor; (C) umožnil mladistvým konzumaci alkoholu; (D) prodal alkohol mladistvým.

(6) Jednotné standardy pro držitele licence. Držitel licence, který využívá osobu mladší 21 let pro účely vyšetřování možného porušení předpisů ze strany zaměstnanců držitele licence při prodeji alkoholických nápojů osobě nebo osobám mladším 21 let, musí:(7) Držitelé licence, držitelé povolení k provozu, zaměstnanci držitele licence, agenti a zaměstnanci agenta musí na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo zástupce OLCC neprodleně vrátit průkaz totožnosti předložený nezletilou návnadou.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.