Počet lidí s demencí dramaticky roste (1;2). Vezměme si například Kanadu. U každého čtvrtého Kanaďana ve věku 85 let a více bylo toto onemocnění diagnostikováno, přičemž počet diagnostikovaných osob se každých pět let více než zdvojnásobí (1). Na celém světě trpí demencí přibližně 50 milionů lidí, což ročně stojí více než 948 miliard dolarů (2;3). Na základě těchto statistik není překvapením, že prevence demence je v popředí zájmu lidí, neformálních pečovatelů, poskytovatelů zdravotní péče i politiků.

Demence – která je nejčastěji způsobena Alzheimerovou chorobou (4-6) – je pokles kognitivních schopností (4). Ovlivňuje například paměť, porozumění, jazyk a schopnost řešit problémy. Demence se časem zhoršuje a může významně ovlivnit kvalitu života a schopnost člověka vykonávat každodenní činnosti (4).

Předtím, než člověk onemocní demencí, může se u něj vyskytnout mírná kognitivní porucha, známá také jako MCI (4). U osoby, která má MCI, jdou kognitivní změny nad rámec toho, co se očekává při stárnutí, ale každodenní fungování není vážně ovlivněno (4). Při MCI mohou například změny paměti, úsudku a myšlení vést ke zvýšené zapomnětlivosti, větší impulzivitě a odbíhání od tématu při mluvení nebo čtení (7). Tyto změny však nejsou natolik závažné, aby přerušily schopnost vykonávat běžné denní činnosti (4).

V současné době je známo, že změny, které vedou k demenci nebo MCI, začínají dlouho předtím, než se objeví příznaky (4;8), což poskytuje možnost předcházet vzniku onemocnění. Jednou z populárních myšlenek je, že vitaminy nebo minerály (nebo obojí) mohou odvrátit pokles kognitivních funkcí. Vitamíny a minerály jsou potřebné k tomu, aby tělo fungovalo bez problémů (4;9), a mohou se přirozeně nacházet v potravinách, které jíme, nebo je lze zakoupit jako volně prodejné doplňky stravy (4;10).

Volně prodejné doplňky stravy jsou kvetoucím byznysem, za který spotřebitelé každoročně utratí miliardy dolarů. Ale pokud jde o prevenci demence, stojí za ty peníze?“

Co nám říká výzkum

Jeden systematický přehled srovnával lidi, kteří užívali vitaminy nebo minerály – konkrétně vitaminy A, B, C, D a E, betakaroten, vápník, zinek, měď, kyselinu listovou, selen a multivitaminy – s lidmi, kteří je neužívali. Tento přehled nezjistil žádné důkazy o tom, že by užívání vitamínů nebo minerálů předcházelo demenci nebo poklesu kognitivních funkcí u dospělých středního a vyššího věku bez známek stávajícího poklesu kognitivních funkcí. Některé studie v přehledu sice zjistily, že vitamín C a beta-karoten mohou při dlouhodobém užívání (po dobu 5 až 18 let) vést k lepšímu celkovému poznávání, ale protože tyto studie byly nekvalitní, není jasné, zda jsou výsledky důvěryhodné (4).

Další systematický přehled se zabýval volně prodejnými doplňky stravy – konkrétně vitaminy B, C, D, E, beta-karotenem, omega-3 mastnými kyselinami, sójou gingko biloba, foláty, vápníkem a multivitamíny – a zjistil podobné výsledky, tedy že v současné době není dostatek důkazů pro podporu užívání volně prodejných doplňků stravy k prevenci poklesu kognitivních funkcí. To bylo zjištěno jak u dospělých s normálními kognitivními schopnostmi, tak u osob s MCI. Za zmínku také stojí, že dvě ze studií v tomto přehledu ukázaly, že kyselina listová a vitamin B12 mohou při dvouletém užívání zlepšit paměť, ale opět se jednalo o studie nízké kvality (9).

Takže, kde nás to nechává?

Ačkoli současný výzkum ukazuje, že vitaminy a minerály nemusí zabránit poklesu kognitivních funkcí nebo demenci, naděje není ztracena. Výzkum odhalil, že cvičení – jak pro vaše tělo, tak pro váš mozek – může pomoci zlepšit kognitivní funkce.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.