Bemærk venligst, at Gendentsa og/eller dets direktører som inspektionsorgan ikke har det sidste ord, når det drejer sig om de beslutninger, der kan eller ikke kan træffes af tilsynsmyndigheden Direktoratet for strålekontrol. Oplysningerne på dette websted er udelukkende til orientering og har kun til formål at lette tilladelsesindehavere i spørgsmål om overholdelse af reglerne. Gendentsa er bundet af de bestemmelser, der er fastsat af tilsynsmyndigheden og SANAS i forbindelse med dets forpligtelser som inspektionsorgan. Ethvert udstyr, som ikke er godkendt af sundhedsministeriet, vil ikke blive inspiceret, før udstyret er godkendt i overensstemmelse med Hazardous substance act, 1973 http://www.doh.gov.za/docs/regulations/1973/reg1332.htm. Alle oplysninger, der indhentes af inspektionsorganet, er private og fortrolige. Se venligst fortrolighedserklæringer, der er underskrevet af alt personale. Licensindehavere må kun forespørge om deres eget udstyr, som de har fået licens til. Der skal foretages en sikkerhedskontrol pr. telefon, før oplysninger kan frigives

BEMÆRK: Gendentsa er akkrediteret for anvendelsesområder

      • 10 Dental
      • 10.1 Dental røntgenudstyr
      • 10.2 Digitalt dental røntgenudstyr
      • 10.3 Cone Beam CT
      • 1 Rapporteringsmonitorer

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.