På denne side:

  • Stressrelaterede tilstande, herunder PTSD
  • Hvis du har PTSD

Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk diagnose, som kan ramme alle. Det anslås, at 4-10 % af den voksne befolkning i USA i øjeblikket vil få en PTSD-diagnose på et tidspunkt i deres liv. Denne lidelse opstår, når en person oplever et ukontrollabelt traume, der forårsager angst og uro. Det kan ske for alle uanset baggrund, alder eller erfaring. At have PTSD er ikke et tegn på svaghed, og det er en tilstand, der kan behandles.1

Nogle mennesker er måske ikke klar over, at de oplever posttraumatisk stress, og det kan ofte være maskeret af fornægtelse. Mange mennesker kan have den misforståelse, at PTSD er en endimensionel lidelse, der kun skyldes nogle få forskellige oplevelser, men sandheden er, at den har mange årsager og mange forskellige udfald.

Stressrelaterede tilstande, herunder PTSD

Posttraumatisk stress begynder med en normal reaktion på en unormal begivenhed. Stressforstyrrelser og angstlidelser forveksles ofte med posttraumatisk stresslidelse, men disse tilstande er alle i nogen grad beslægtede, fordi de alle kan være resultatet af et forsøg på at håndtere angst, der begyndte med en traumatisk hændelse.

Normal stressreaktion

En normal stressreaktion opstår, før PTSD begynder. En normal stressreaktion behøver ikke at føre op til PTSD. Alle mennesker reagerer på stressorer eller farer på en eller anden måde. Begivenheder som ulykker, skader, sygdomme, operationer, svigt og/eller urimelige mængder af spændinger og stress kan alle føre til en normal stressreaktion.

Normal stressreaktion behandles ofte bedst ved hjælp af støtte fra kære, jævnaldrende, der forstår stressfaktorerne, og individuelle terapisessioner. Gruppeterapisessioner har tendens til at være mere gavnlige, da den støtte, der opnås af en større kreds af støtter, kan være den mest afgørende del af helbredelsen.

Akut stressforstyrrelse

Akut stressforstyrrelse er heller ikke det samme som PTSD. Akut stressforstyrrelse opstår dog også, når en eller flere personer bliver udsat for en begivenhed, der føles livstruende. Begivenheder som naturkatastrofer, tab af en elsket person, arbejdsløshed og risiko for død er alle forbundet med akut stressforstyrrelse. Hvis akut stressforstyrrelse ikke behandles, vil den blive til PTSD. Ligesom PTSD kan akut stressforstyrrelse behandles ved hjælp af terapi, gruppestøtte, medicin og endnu mere intensive behandlinger.

Ukompliceret PTSD

Ukompliceret PTSD er resultatet af én større traumatisk begivenhed i modsætning til flere begivenheder. Ukompliceret PTSD er den letteste form for PTSD at behandle. Symptomerne omfatter et stærkt ønske om at undgå påmindelser om traumet, mareridt eller flashbacks i forbindelse med traumet, irritabilitet eller humørsvingninger samt ændringer i relationer, følelser af sikkerhed og troen på en bedre fremtid.

Kompleks PTSD

Kompleks eller kompliceret PTSD er resultatet af flere traumer. Denne type PTSD er almindelig i situationer med misbrug eller vold i hjemmet samt i situationer med gentagen udsættelse for krig, vold i samfundet eller pludselige tab. Kompliceret PTSD omfatter alle symptomerne på ukompliceret PTSD, men det kræver lidt mere behandling. Behandlingen er meget effektiv for både ukompliceret og kompliceret PTSD.

Komorbid PTSD

Komorbid PTSD er også kendt under paraplyen for co-occurring disorders. Dette udtryk anvendes, når en person har mere end én psykisk bekymring og/eller en stofbrugsforstyrrelse. Komorbid PTSD er meget almindelig, da mange mennesker lider af mere end én tilstand på samme tid.

Tænker du, at du måske har PTSD?

Mange mennesker forsøger at behandle PTSD på egen hånd. Nogle gange tager folk selvmedicinering for at lindre den lidelse, som deres traume har forårsaget. Brug af stoffer eller alkohol for at dulme smerten vil kun gøre tingene værre. Spild ikke en dag mere på PTSD: Der er hjælp at hente. Ring 706-914-2327 nu.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.