Apex Officer tarjoaa parhaan virtuaalitodellisuuslaitteiston ja -teknologian luodakseen maailman realistisimman ja upottavimman VR-voimavaihtoehdon, de-eskaloitumisen ja kriisitilanteisiin puuttumisen koulutussimulaattorin lainvalvonnan ammattilaisille markkinoilla.

Miten uusia poliiseja koulutetaan?

Kansainvälisen poliisipäällystöliiton (International Association of Chiefs of Police) mukaan poliisipartiopoliisin yleinen toimenkuva on valvoa lakien ja asetusten noudattamista elämän ja omaisuuden suojelemiseksi määrätyllä alueella. Poliisit saavat tehtäväkseen tietyn alueen suojelun, tutkimusten suorittamisen ja rikollisten kiinniottamisen.

Ennen kuin poliisiakatemiat kehitettiin Yhdysvalloissa 1900-luvun alussa, poliisin koulutus tapahtui kaduilla. Lain noudattamisen lisäksi poliisit oppivat ensisijaisesti kokeilemalla ja erehtymällä erilaisista kohtaamisista, joihin he törmäsivät. Nyt jokainen maan poliisi käy läpi virallisen sertifiointikurssin poliisiakatemiassa.

Joka vuosi keskimäärin 45 000 aloittelevaa poliisimiestä aloittaa peruskoulutusohjelman 664 osavaltion ja paikallisen lainvalvonta-alan koulutusakatemiassa. Näistä 45 000 alokkaasta 86 prosenttia suorittaa koulutuksen onnistuneesti.

Apex Officer Simulator Training Advantages

Enrollment Requirements

Yhdysvaltojen työmarkkinatilastoviraston (U.S. Bureau of Labor Statistics) mukaan poliisiakatemiaan hakeutuvilta henkilöiltä edellytetään tavallisesti lukion tutkintotodistusta (high school diploma, high school degree tai sitä vastaava) tai muuta vastaavaa (www.bls.gov). Joissakin tapauksissa tarvitaan ainakin jonkin verran korkeakoulukursseja tai tutkintoa. Lisäpätevyyksiä voivat olla muun muassa voimassa oleva ajokortti, puhdas rikosrekisteriote ja lääkärin antama fyysinen kuntotodistus. Joissakin akatemioissa vaaditaan myös kuulotestin ja psykologisen arvioinnin suorittamista.

Koulutusvaatimukset poliisiksi

Opiskelijat voivat aloittaa valmistautumisen poliisiakatemiaan jo lukiossa. Valinnaisaineista, kuten kriminologiasta, oikeustieteestä, liikunnasta, sosiologiasta ja psykologiasta, on apua poliisiksi pyrkiville. Lisäksi poliisiakatemian pääsykoevastaavat saattavat etsiä hakijoita, jotka ovat suorittaneet yliopistossa rikosoikeuden tai lainvalvonnan kursseja. Jotkut akatemiat suosivat hakijoita, joilla on jollakin näistä aloista suoritettu korkeakoulututkinto tai kandidaatin tutkinto.

Poliisikoulutusohjelman vaatimukset

Kun heidät on hyväksytty poliisiakatemiaan, alokkaat osallistuvat luokkahuone- ja käytännön opetukseen. He oppivat osavaltion lakeja, rikostutkintaa, partiointimenettelyjä, ampuma-asekoulutusta, liikennevalvontaa, puolustautuvaa ajamista, itsepuolustusta, ensiapua ja tietokonetaitoja. Poliisiakatemian alokkaat osallistuvat myös fyysiseen harjoitteluun ja kenttätöihin, joilla osoitetaan, että he ovat ymmärtäneet luokkahuoneen opetuksen. Kenttäharjoituksissa tutkitaan rikospaikkoja, ohjataan liikennettä, käytetään poliisiajoneuvoja, harjoitellaan pidätystekniikoita, käytetään ampuma-aseita, otetaan sormenjälkiä ja kuulustelumenetelmiä. Poliisiakatemiakoulutus kestää yleensä 22-27 viikkoa.

Apex Officer VR Poliisikoulutussimulaattori

Missä uudet poliisit koulutetaan?

Vuosina 2011-2013 lähes puolet (47 %) uusien alokkaiden peruskoulutusta antaneista opistoista sijaitsi oppilaitoksessa, kuten 2-vuotisessa korkeakoulussa (33 %), 4-vuotisessa korkeakoulussa tai yliopistossa (7 %) tai ammattikoulussa (7 %). Kunnallisilla poliisilaitoksilla oli 20 prosenttia opistoista, sheriffinvirastoilla 10 prosenttia ja osavaltion poliisilaitoksilla 6 prosenttia. Osavaltion rauhanturvaajien standardointi- ja koulutusvirastot (Peace Officer Standards and Training, POST), jotka tyypillisesti sertifioivat rauhanturvaajia, ylläpitävät 5:tä prosenttia akatemioista.

Lähes kaikki (96 %) osavaltioiden ja paikallisten lainvalvontaviranomaisten koulutusakatemiat käyttivät luokkarakennetta peruskoulutuksessa (alokkaiden ryhmät koulutetaan samaan aikaan). Vuosina 2011-2013 akatemioissa järjestettiin keskimäärin kuusi koulutusluokkaa eli kaksi luokkaa vuodessa. Pienin luokkakoko oli keskimäärin 14 alokasta ja suurin luokkakoko keskimäärin 28 alokasta. Kaiken kaikkiaan luokkakoot vaihtelivat suuresti. Joissakin akatemioissa oli luokkia, joissa oli yksi valmistunut, ja toisissa oli luokkia, joissa oli yli 1000 valmistunutta.

Stressiin perustuvat vs. stressittömät poliisikoulutusmallit

Stressiin perustuvat koulutusmallit perustuvat sotilasmalliin, ja niihin liittyy tyypillisesti intensiivisiä fyysisiä vaatimuksia ja psykologista painetta. Noin puolet (48 %) alokkaista koulutettiin akatemioissa, jotka käyttivät koulutusmallia, joka oli lähestymistavaltaan enemmän stressi- kuin ei-stressipainotteinen.

Ei-stressipainotteinen koulutusmalli korostaa akateemisia saavutuksia, fyysistä harjoittelua ja rennompaa ja kannustavampaa kouluttaja-koulutettava-suhdetta. Noin viidesosa (18 %) alokkaista koulutettiin akatemioissa, jotka ylläpitivät enemmän ei-stressipainotteista ympäristöä.

Kolmasosa (34 %) alokkaista koulutettiin akatemioissa, jotka tasapainottelivat näitä kahta lähestymistapaa.

>

Kuka kouluttautuu poliisimieheksi?

Kokonaisuutena 488:sta akatemiasta (73 %:sta) toimitettiin tietoja 91 000:n peruskoulutusohjelmiin vuosina 2011-2013 tulleen alokkaan sukupuolesta. Näistä alokkaista 15 prosenttia oli naisia, mikä on hieman vähemmän kuin vuonna 2005 arvioitu 17 prosenttia. Samana ajanjaksona 336 (51 %) akatemiaa toimitti tietoja rodusta ja latinalaisamerikkalaisesta alkuperästä 58 000:sta peruskoulutukseen tulevasta alokkaasta. Kuten vuonna 2005, 70 prosenttia näistä alokkaista oli valkoihoisia ja 30 prosenttia kuului rotuun tai etniseen vähemmistöön. Mustien ja latinalaisamerikkalaisten osuus oli kumpikin 13 prosenttia alokkaista, ja 4 prosenttia kuului muuhun rotuun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.