Apex Officer a legjobb virtuális valóság hardvert és technológiát kínálja, hogy létrehozza a világ legrealisztikusabb és legmagával ragadóbb VR erőkifejtési lehetőségeket, de-eszkalációs és válságintervenciós képzési szimulátort a piacon a rendvédelmi szakemberek számára.

Hogyan képzik ki az új rendőröket?

A Nemzetközi Rendőrfőnöki Szövetség szerint a járőröző rendőrök általános munkaköri leírása a törvények és rendeletek betartatása, az élet és a tulajdon védelme érdekében a kijelölt területen. A rendőrök megbízást kapnak egy adott terület védelmére, nyomozások lefolytatására és bűnözők elfogására.

Mielőtt az Egyesült Államokban a 20. század elején rendőrakadémiákat alakítottak ki, a rendőrök képzése az utcán zajlott. A törvények betartása mellett a rendőrök elsősorban próba és tévedés útján tanultak a különböző találkozásokból, amelyekkel találkoztak. Ma már az ország minden rendőrtisztje egy rendőrakadémián végzi el a formalizált minősítő tanfolyamot.

Évente átlagosan 45 000 kezdő rendőr újonc lép be a 664 állami és helyi rendvédelmi képzési akadémia alapképzési programjába. A 45 000 újonc nyolcvanhat százaléka sikeresen befejezi a képzést.

Apex Officer Simulator Training Advantages

Bevételi követelmények

Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala szerint a rendőrakadémiára jelentkezőknek általában középiskolai diplomára vagy azzal egyenértékű végzettségre van szükségük (www.bls.gov). Bizonyos esetekben legalább némi főiskolai tanfolyam vagy diploma szükséges. A további képesítések közé tartozhat az érvényes jogosítvány, a büntetlen előélet és az orvos által kiállított fizikai alkalmassági bizonyítvány. Egyes akadémiákon hallásvizsgálat és pszichológiai értékelés elvégzését is megkövetelik.

A rendőrré válás követelményei

A diákok már a középiskolában elkezdhetik a rendőrakadémiára való felkészülést. Az olyan választható tantárgyak, mint a kriminológia, a jogi tanulmányok, a testnevelés, a szociológia és a pszichológia hasznosak a leendő rendőrtisztek számára. Ezenkívül a rendőrakadémiák felvételi felelősei olyan jelentkezőket is kereshetnek, akik már elvégeztek főiskolai kurzusokat a bűnügyi igazságszolgáltatás vagy a bűnüldözés területén. Egyes akadémiák előnyben részesítik azokat a jelentkezőket, akik e területek valamelyikén társult vagy alapdiplomával rendelkeznek.

Rendőrképzési program követelményei

A rendőrakadémiára való felvétel után az újoncok tantermi és gyakorlati oktatáson vesznek részt. Megtanulják az állami törvényeket, a bűnügyi nyomozást, a járőrözési eljárásokat, a lőfegyverhasználati oktatást, a forgalomirányítást, a védekező vezetést, az önvédelmet, az elsősegélynyújtást és a számítógépes ismereteket. A rendőrakadémiai újoncok fizikai edzésen és terepmunkán is részt vesznek, amely bizonyítja, hogy megértették a tantermi oktatást. A terepgyakorlatok közé tartozik a próbabűncselekmény helyszínének vizsgálata, a forgalomirányítás, a rendőrautók kezelése, a letartóztatási technikák, a lőfegyverek használata, az ujjlenyomatvétel és a kihallgatási módszerek. A rendőrakadémiai képzés általában 22-27 hétig tart.

Apex Officer VR Police Training Simulator

Hol képzik az új rendőröket?

2011 és 2013 között az újoncok alapképzését biztosító akadémiák közel fele (47%) valamely oktatási intézményben, például kétéves főiskolán (33%), négyéves főiskolán vagy egyetemen (7%) vagy szakiskolában (7%) működött. Az akadémiák 20%-át az önkormányzati rendőrkapitányságok, 10%-át a seriffi hivatalok, 6%-át pedig az állami rendőrség vagy autópálya-rendőrség működtette. Az akadémiák 5%-át az állami békebírói normák és képzés (POST) ügynökségek működtették, amelyek jellemzően békebírókat képeznek.

Majdnem minden (96%) állami és helyi rendvédelmi képzési akadémia osztályos struktúrát alkalmazott az alapképzésre (újoncok csoportjai egyidejűleg részesülnek képzésben). 2011 és 2013 között az akadémiák átlagosan hat képzési osztályt, azaz évente két osztályt tartottak. A legkisebb osztályméret mediánja 14 újonc volt, a legnagyobb osztályméret mediánja pedig 28 újonc. Összességében az osztályméretek széles skálán mozogtak. Egyes akadémiákon 1 végzős osztályt tartottak, másokon pedig több mint 1000 végzős osztályt.

Stressz Vs nem stressz alapú rendőrségi képzési modellek

A stressz alapú képzés a katonai modellen alapul, és jellemzően intenzív fizikai igénybevételt és pszichológiai nyomást jelent. Az újoncok mintegy felét (48%) olyan akadémiák képezték ki, amelyek inkább stressz-, mint nem stresszorientált képzési modellt alkalmaztak.

A nem stresszorientált képzési modell a tudományos teljesítményre, a fizikai képzésre és a lazább és támogatóbb oktató-kiképző kapcsolatra helyezi a hangsúlyt. Az újoncok körülbelül egyötödét (18%) olyan akadémiák képezték, amelyek inkább a stresszmentes környezetet tartották fenn.

Az újoncok egyharmadát (34%) olyan akadémiákon képezték, amelyek a két megközelítést egyensúlyban tartották.

Kik készülnek rendőrnek?

A 2011 és 2013 között az alapképzési programokba belépő 91 000 újonc neméről összesen 488 (73%) akadémia szolgáltatott adatokat. Ezen újoncok 15 százaléka volt nő, ami némileg elmarad a 2005-ben becsült 17%-tól. Ugyanebben az időszakban 336 (51%) akadémia szolgáltatott adatokat az alapkiképzésre belépő 58 000 újonc faji és spanyolajkú származásáról. Akárcsak 2005-ben, ezeknek az újoncoknak a 70%-a fehér, 30%-a pedig faji vagy etnikai kisebbséghez tartozott. A feketék és a spanyolajkúak az újoncok 13%-át tették ki, 4% pedig más fajhoz tartozott.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.