Általános
Hogyan tudom elérni, hogy módosítsák (növeljék vagy csökkentsék) a gyermektartást?
Az ügyészi hivatal IV-D címe segíthet nekem gyermekelhelyezési vagy szülői idővel (láthatással) kapcsolatos kérdésekben?
Még akkor is fizetnem kell gyermektartást, ha nem kapok szülői időt a gyermekemmel?
Az új munkáltatóm még nem kezdte el levonni a gyermektartást a fizetésemből. Várhatok a fizetéssel, amíg a jövedelem visszatartása megkezdődik?
Miért nem fizethetem a tartásdíjat közvetlenül a gyámhatóságnak?
Milyen hosszú ideig fizetik a gyermektartást?
Miért foglalták le az átalányösszegemet vagy a céges bónuszomat?
Hogyan befolyásolja a csőd a gyermektartási kötelezettséget?

Szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítása

Mi az a szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítása?
Mely ügyeket lehet benyújtani a szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítási programba?
Hogyan kapok értesítést arról, ha az ügyemet benyújtották szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítására?
Hogyan kapok értesítést arról, hogy a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésemet beszámították a gyermektartási hátralék miatt?
Mi történik, ha nem értek egyet a hátralék összegével és/vagy a szövetségi beszámítás összegével?
Mi történik, ha a jelenlegi házastársammal közös szövetségi bevallást nyújtottam be?
Mikor küldik el a beszámított szövetségi jövedelemadó-visszatérítést a gyámot ellátó félnek?
A teljes beszámított szövetségi jövedelemadó-visszatérítést elküldik a gyámot ellátó félnek?
Mikor kapja meg a gyermektámogatási hivatal a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésemet?

Szállami jövedelemadó-visszatérítés beszámítása

Mi az állami jövedelemadó-visszatérítés beszámítása?
Mely ügyek jogosultak az állami jövedelemadó-visszatérítési beszámítási programba való benyújtásra?
Hogyan kapok értesítést arról, hogy az állami jövedelemadó-visszatérítésemet a gyermektartási hátralék miatt beszámították (lefoglalták)?
Mi történik, ha nem értek egyet a hátralék összegével vagy az állami jövedelemadó-visszatérítés beszámításával?
Mi történik, ha a jelenlegi házastársammal közös állami jövedelemadó-bevallást nyújtottam be?
Mikor kapja meg a gyermektámogatási hivatal az állami jövedelemadó-visszatérítésemet?
Miért nem küldték el a beszámított állami jövedelemadó-visszatérítésemet a gyámhatósági félnek?
Miért számolják el (tartóztatják fel) mind az állami, mind a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésemet?

Általános

Hogyan tudom elérni, hogy módosítsák (növeljék vagy csökkentsék) a gyermektartási kötelezettségemet?
Az indianai jog lehetővé teszi, hogy a gyermektartási végzésben részes fél kérvényezze a bíróságtól a gyermektartás összegének módosítását, ha:

  • a körülmények lényeges és folyamatos változása áll fenn; vagy
  • A korábbi végzés legalább 12 hónapos, és a gyermektartási irányelvek alapján kiszámított tartásdíj összege legalább 20%-kal eltér a jelenlegi bírósági végzéstől.

A végzések bármelyik szülő kérelmére módosíthatók. A megyei ügyészség IV-D cím szerinti hivatalának 3 évente felül kell vizsgálnia a rászoruló családok átmeneti segélyében (TANF) részesülő családok gyermektartási végzéseit. A felülvizsgálat alapján a megyei ügyész IV-D cím szerinti hivatala módosítási kérelmet nyújthat be a bírósághoz. A gyermektartási végzés módosításával kapcsolatos további információkért kattintson ide.

Az ügyészség IV-D cím szerinti irodája segíthet gyermekelhelyezési vagy szülői idővel (láthatással) kapcsolatos kérdésekben?
Nem. Az olyan polgári ügyekkel, mint a válási kérelem, a gyermekelhelyezés vagy a szülői idő, nem lehet a IV-D cím szerinti gyermektartási programon keresztül foglalkozni. Érdemes jogi tanácsot kérnie ezekben az ügyekben.

Meg kell-e fizetnem a gyermektartást, ha nem kapok szülői időt a gyermekemmel?
Igen. Nincs jogi összefüggés a gyermektartás fizetése és a gyermek(ek)kel való szülői időhöz való jog gyakorlása között.

Az új munkáltatóm még nem kezdte el levonni a gyermektartást a fizetésemből. Várhatok a fizetéssel, amíg a jövedelemvisszatartás megkezdődik?
Nem. Az Ön felelőssége a gyermektartásdíj megfizetése, amíg a jövedelemvisszatartás meg nem kezdődik. További információért kattintson ide.

Miért nem fizethetem közvetlenül a gyermektartásdíjat a gyámot ellátó félnek?
Ha a bíróság elrendelte, hogy a megyei jegyző hivatalán vagy Indiana állam központi behajtási egységén (INSCCU) keresztül fizessen, akkor ezt kell tennie. Ez biztosítja, hogy a kifizetett pénzekről jogi nyilvántartás legyen, amelyet a bíróság gyermektartásdíjként ismerhet el.

Meddig fizetik a gyermektartást?
Általában, amikor a gyermek betölti a 19. életévét, a gyermek a törvény erejénél fogva emancipálódik, és a nem gondviselő szülőnek megszűnik a folyó támogatás fizetésére vonatkozó kötelezettsége. A következő kivételek lehetővé teszik, hogy a bíróság elrendelje a gyermektartás folytatását a gyermek 19. születésnapja után is. A gyermektartás folytatásához a gyermek nagykorúvá válását megelőzően a kivételt elismerő bírósági határozatra van szükség mindkét esetben, ha:

– A gyermek cselekvőképtelen; vagy
– A gyermek nappali tagozatos középiskolai tanuló.

A 19. életévének betöltését megelőzően bírósági intézkedés (bírósági határozat) szükséges a tartás megszüntetéséhez. A bíróság a gyermeket 19 éves kora előtt emancipálja, ha a bíróság megállapítja, hogy a gyermek:

– Megházasodik; vagy
– Aktív szolgálatba lép az Egyesült Államokban. A bíróság megszüntetheti a nem gondviselő szülő tartási kötelezettségét a gyermek emancipációjával vagy anélkül, ha a bíróság megállapítja, hogy a következő körülmények mindegyike fennáll:

– A bíróság megszüntetheti a nem gondviselő szülő tartási kötelezettségét a gyermek emancipációjával vagy anélkül, ha a bíróság megállapítja, hogy a következő körülmények mindegyike fennáll:

– A gyermek betöltötte a 18. életévét; és
– A gyermek az elmúlt négy hónapban nem járt középiskolába vagy középfokú oktatási intézménybe; és
– Nem iratkozott be középiskolába vagy középfokú oktatási intézménybe; és
– A gyermek munkaviszonyból tartja el magát, vagy képes arra, hogy eltartsa magát

Hogy a bíróság 19 éves kora előtt megszüntesse a gyermektartást, kérelmet kell benyújtani a bírósághoz. Ha a gyermektartást nem felügyelő szülőnek a gyermektartási határozat megszűnésekor bármilyen hátralékkal tartozik, akkor továbbra is köteles a hátralékot megfizetni.

Ha 2 vagy több gyermekre vonatkozik a gyermektartási határozat, és az egyik gyermek nagykorúvá válik, a gyermektartási határozat összege NEM csökken automatikusan. A feleknek a bírósági végzés módosítását kell kérniük a fennmaradó gyermek(ek) támogatásának új összegének meghatározásához.

Miért foglalták le az átalányösszegemet vagy a vállalati bónuszomat?
Az indianai törvények értelmében végkielégítés, táppénz, szabadságpénz, jutalék, bónusz vagy bármilyen más átalányösszeg esetén az átalányösszegből vissza kell tartani a pénzeszközöket, ha a munkavállalónak meglévő gyermektartási hátraléka van. További információért lásd IC-31-16-15-19.

Hogyan befolyásolja a csőd a gyermektartási kötelezettséget?
A gyermektartás nem mentesíthető csődeljárás során. A csődeljárás gyermektartási kötelezettségekre gyakorolt hatásával kapcsolatos további információkért forduljon csődeljárás alatt álló ügyvédjéhez.

Federal Income Tax Refund Offset

Mi az a Federal Income Tax Refund Offset?
Az adóvisszatérítéseket, amelyeket egyébként a gyermektartási hátralékkal rendelkező, nem gyámság alatt álló szülőnek fizetnének ki, a Internal Revenue Service (IRS) beszámítja (lefoglalja), és a gyermektartási tartozásra fordítja. Azokban az ügyekben, amelyekben szövetségi beszámításos beszedést hajtanak végre, beszámításonként díjat kell fizetni. A nem gondviselő szülő a teljes beszedést jóváírják.

Mely ügyek jogosultak a szövetségi jövedelemadó-visszatérítési beszámítási programhoz való benyújtásra?
Kizárólag az IV-D cím szerinti gyermektámogatási programon keresztül szolgáltatásban részesülő ügyek jogosultak a szövetségi jövedelemadó-visszatérítési beszámításra. A szövetségi adó-visszatérítés beszámítására jogosult ügyek esetében a gyermektartásdíj összege késedelmes. Ha a gyermektartási határozat házastársi tartásdíjat is tartalmaz, a szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítása a lejárt házastársi tartási kötelezettség fedezésére is felhasználható. A szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítása céljából benyújtott ügyek esetében 2 különböző küszöbérték létezik.

  • Ha a család részesült a rászoruló családok átmeneti segélyében (TANF), és a hátralék legalább 150,00 $, vagy
  • Ha a család nem részesült TANF-ben, és a hátralék 500,00 $.

Hogyan kapok értesítést arról, ha az ügyemet benyújtották a szövetségi jövedelemadó-visszatérítés beszámítására?
Ha az ügy megfelel a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésre vonatkozó feltételeknek, a nem gyámot adó szülőnek egy beszámítás előtti értesítést küldenek, amelyben tájékoztatják, hogy az ügy megfelel a feltételeknek. Az előzetes beszámításról szóló értesítéseket az év folyamán adják ki, amint az ügyek jogosulttá válnak a programra. Ezeket az értesítéseket a nem gondviselő szülő utolsó ismert címére küldik. Mindaddig, amíg van hátralék, a nem gondviselő szülő csak EGY előzetes beszámítási értesítést kap egy ügyre vonatkozóan, még akkor is, ha több évben is be lehet nyújtani beszámításra. Az ügyet addig nem törlik a szövetségi jövedelemadó-visszatérítési beszámítási programból, amíg a hátralékos egyenleg nem lesz nulla.

Hogyan kapok értesítést arról, hogy a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésemet a gyermektartási hátralék miatt beszámították?
A U.S. Department of Treasury’s Financial Management Service írásbeli beszámítási értesítést küld a nem eltartó szülőnek, amelyben tájékoztatja a beszámítás összegéről, a beszámított kifizetés típusáról és a beszámítás időpontjáról.

Mi történik, ha nem értek egyet a hátralék összegével és/vagy a szövetségi beszámítás összegével?
A nem gondviselő szülő vitathatja a lejárt tartásdíj összegének megállapítását, és közigazgatási felülvizsgálatot kérhet. A közigazgatási felülvizsgálat kérelmezéséhez a nem gondviselő szülőnek kapcsolatba kell lépnie az ügy helye szerinti megyei ügyészség IV-D cím szerinti irodájával. Az elérhetőségi adatokat a beszámítás előtti értesítés és a beszámításról szóló értesítés egyaránt tartalmazza.

Ha a nem gondviselő szülőnek több indianai megyében is van ügye, a beszámítás előtti értesítésben és a beszámításról szóló értesítésben csak a megye neve szerinti betűrendben szereplő megye szerepel. Az értesítések nem sorolják fel az összes olyan megyét, ahol a nem gondviselő szülőnek hátralékos ügyei lehetnek.

Mi történik, ha a jelenlegi házastársammal közös szövetségi bevallást nyújtottam be?
Ha bizonyos feltételek teljesülnek, a nem gondviselő szülő jelenlegi házastársa jogosult lehet a visszatérítés egy részére az IRS 8379-Injused Spouse Claim and Allocation (Sérült házastárs igénylése és felosztása) nyomtatvány kitöltésével. A nyomtatvány az első oldalon tartalmazza a jogosultsági feltételeket és a benyújtási utasításokat. Ezt a nyomtatványt közvetlenül az IRS irodának kell postázni. Ne nyújtson be sérült házastárs iránti kérelmet az Indiana Child Support Bureau-hoz vagy a megyei ügyészség IV-D cím szerinti irodájához. A 8379-Injured Spouse Claim and Allocation (8379 – Sérült házastárs igénylése és kiutalása) nyomtatvány bármely olyan helyen beszerezhető, ahol szövetségi jövedelemadó nyomtatványokat adnak ki, például egy helyi könyvtárban, a U.S. Postal Service-ben vagy egy adóelőkészítő irodában, vagy letöltheti a nyomtatványt a http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8379.pdf címen. Az IRS felelős a sérült házastárs igénylésével kapcsolatos döntés meghozataláért.

Mikor küldik el a beszámított szövetségi jövedelemadó-visszatérítést a gyámhatóságnak?
A szövetségi adóbevallás benyújtásának módjától függ:

  • Az egyéni szövetségi jövedelemadó-visszatérítést 30 napig visszatartják, mielőtt a gyámhatóságnak folyósítják.
  • A közös szövetségi jövedelemadó-visszatérítést legfeljebb 6 hónapig visszatarthatják, hogy a nem gondviselő szülő jelenlegi házastársa sértett házastársként kérelmet nyújthasson be, és kérje az IRS-t, hogy az ő jövedelmét külön vegye figyelembe (lásd fent). A visszatérítést a 6 hónapos visszatartási időszak után folyósítják a szülői felügyeletet ellátó félnek.

A beszámított szövetségi jövedelemadó-visszatérítés teljes összegét elküldik a szülői felügyeletet ellátó félnek?
Nem feltétlenül. Ha a pénzeszközök a rászoruló családok átmeneti segélyének (TANF) visszafizetéseként tartoznak, a szövetségi törvény egyértelmű, hogy a szövetségi jövedelemadó-visszatérítést először a TANF-támogatás visszafizetésére kell fordítani.

Mikor kapja meg a Child Support Bureau a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésemet?
A szövetségi jövedelemadó-visszatérítéseket 4-6 héttel azután a dátum után kapják meg, amely a beszámítási értesítésben szerepel, amelyet az U.S. Department of Treasury’s Financial Management Services.

State Income Tax Refund Offset

What is a State Income Tax Refund Offset?
Az állami jövedelemadó-visszatérítéseket, amelyeket egyébként a gyermektartási hátralékkal rendelkező, nem gondviselő szülőnek fizetnének ki, az Indiana Department of Revenue beszámítja (lefoglalja) és a gyermektartási tartozásra fordítja.

Mely ügyek jogosultak az állami jövedelemadó-visszatérítési beszámítási programhoz való benyújtásra?
Az állami jövedelemadó-visszatérítési beszámításra csak azok az ügyek jogosultak, amelyek az IV-D cím szerinti gyermektámogatási programon keresztül részesülnek szolgáltatásban. Az állami adó-visszatérítés beszámítására jogosult ügyek legalább 150,00 USD összegű késedelmes gyermektartásdíjjal rendelkeznek. Ha a nem gondviselő szülőnek egynél több ügye van, a teljes összeg az összes ügy hátralékának kombinációja.

Hogyan kapok értesítést arról, hogy az állami jövedelemadó-visszatérítésemet beszámították (lefoglalták) a gyermektartási hátralék miatt?
Az Indiana Állami Gyermektartási Iroda beszámítási értesítést küld a nem gondviselő szülőnek az állami adóbevallásban megadott címre. Az értesítés tartalmazza a visszatérítés összegét, a beszámítás időpontját, és megjelöli a benyújtásért felelős megyei ügyészség IV-D cím szerinti irodáját.

Ha a nem gondviselő szülőnek egynél több IV-D cím szerinti ügye van, a teljes elmaradás az összes IV-D cím szerinti ügyben fennálló hátralék összegét jelenti. Ha a nem gondviselő szülőnek több Indiana megyében is vannak ügyei, a beszámítás előtti értesítés és a beszámítási értesítés csak a megye nevének ábécésorrendje alapján mutatja a megyét. Az értesítések nem sorolják fel az összes olyan megyét, ahol a nem gondviselő szülőnek hátralékos ügyei lehetnek.

Mi történik, ha nem értek egyet a hátralék összegével vagy az állami jövedelemadó-visszatérítés beszámításával?
A beszámítási értesítés tájékoztatást tartalmaz arról, hogyan lehet közigazgatási meghallgatást kérni az állami jövedelemadó-visszatérítés lefoglalásának megtámadása érdekében. A közigazgatási meghallgatás iránti kérelemnek az értesítésen szereplő dátumtól számított 30 napon belül be kell érkeznie az Indiana Centralized Enforcement Unit-hoz. Az értesítés egy példányát az aláírt írásbeli meghallgatási kérelemmel együtt kell elküldeni.

Mi történik, ha jelenlegi házastársammal közös állami jövedelemadó-bevallást nyújtottam be?
A nem gondviselő szülő jelenlegi házastársa jogosult lehet a visszatérítés egy részére, ha írásbeli kérelmet küld a következő címre:
Indiana Centralized Enforcement Unit
402 W Washington ST, MS 11,
Indianapolis, IN 46204

Mellékelje a nem eltartó szülőnek küldött állami jövedelemadó-felszámolási értesítés másolatát, valamint a nem eltartó szülő nevét, társadalombiztosítási számát, a jelenlegi házastárs nevét és társadalombiztosítási számát, telefonszámát és jelenlegi címét. A kérelmet a jelenlegi házastársnak kell aláírnia. Az Indiana Állami Adóhivatal felelős a jelenlegi házastárs részét érintő döntés meghozataláért.

Mikor kapja meg a gyermektámogatási hivatal az állami jövedelemadó-visszatérítésemet?
Az Indiana Állami Adóhivatal az Indiana Állami Gyermektámogatási Hivatal által küldött értesítésen szereplő dátumtól számított 60-75 napig tartja vissza az állami jövedelemadót.

Miért nem küldték el a beszámított állami jövedelemadó-visszatérítésemet a gyámhatósági félnek?
Mihelyt az állami jövedelemadó-visszatérítés megérkezik az Indiana Department of Revenue-től, azt először az aktuális gyermektartási kötelezettségre fogják alkalmazni. Ha az adott hónapban nincs aktuális gyermektartási kötelezettség, az állami jövedelemadó-visszatérítést a késedelmes gyermektartási kötelezettségre fogják alkalmazni, és 29 napig visszatartják, mielőtt kifizetnék a gyámot ellátó félnek. Ezenkívül az állami jövedelemadó-visszatérítés nem fizethető ki a gyámot ellátó félnek, ha:

  • A hátralék a rászoruló családoknak nyújtott átmeneti segély (TANF)

Miért történik mind az állami, mind a szövetségi jövedelemadó-visszatérítésem beszámítása (lefoglalása)?
Az IRS-t és az Indiana Department of Revenue-t is értesítik, ha egy ügy hátralékos egyenlege megfelel a jövedelemadó-visszatérítés beszámításának kritériumainak. Mindkét hivatal egymástól függetlenül számítja ki a jövedelemadó-visszatérítés összegét és dolgozza fel a visszatérítés beszámítását. Ha több pénz kerül beszámításra (lefoglalásra), mint amennyivel tartoznak, a törvény előírja, hogy a többletösszeget vissza kell téríteni a nem gondviselő szülőnek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.