Last Reviewed: November 2011

  • Versión en español

Co to jest mononukleoza zakaźna?

Mononukleoza zakaźna jest chorobą wirusową, która wpływa na niektóre komórki krwi. Jest ona wywoływana przez wirus Epsteina-Barr (EBV), który należy do rodziny herpeswirusów. Większość przypadków występuje sporadycznie. Wybuchy epidemii są rzadkie.

Kto choruje na mononukleozę zakaźną?

Większość ludzi jest narażona na kontakt z wirusem Epsteina-Barr w ciągu swojego życia, jednak bardzo niewielu z nich rozwija objawy mononukleozy zakaźnej. W krajach słabo rozwiniętych ludzie są narażeni na zakażenie wirusem we wczesnym dzieciństwie, gdzie mało prawdopodobne jest, że rozwiną zauważalne objawy. W krajach rozwiniętych, takich jak Stany Zjednoczone, wiek pierwszej ekspozycji może być opóźniony do starszego dzieciństwa i młodego wieku dorosłego, kiedy wystąpienie objawów jest bardziej prawdopodobne. Z tego powodu jest ona częściej rozpoznawana u uczniów szkół średnich i studentów.

Jak rozprzestrzenia się mononukleoza zakaźna?

Wirus rozprzestrzenia się przez kontakt między osobami, przez ślinę (na rękach lub zabawkach, lub przez pocałunek). W rzadkich przypadkach wirus jest przenoszony przez transfuzję krwi.

Jakie są objawy mononukleozy zakaźnej?

Objawy obejmują gorączkę, ból gardła, obrzęk gruczołów i uczucie zmęczenia. Czasami dochodzi do zajęcia wątroby i śledziony. Czas trwania choroby wynosi od jednego do kilku tygodni. Choroba bardzo rzadko kończy się śmiercią.

Jak szybko pojawiają się objawy?

Objawy występują od czterech do sześciu tygodni po narażeniu.

Kiedy i jak długo dana osoba jest w stanie rozprzestrzeniać mononukleozę zakaźną?

Wirus jest rozsiewany w gardle podczas choroby i przez okres do roku po zakażeniu. Po pierwszym zakażeniu wirus przechodzi w stan uśpienia na dłuższy czas, a następnie może ulec reaktywacji i być ponownie wydalany z gardła.

Jakie jest leczenie mononukleozy zakaźnej?

W zdecydowanej większości przypadków nie jest konieczne leczenie inne niż odpoczynek.

Co może zrobić osoba, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się mononukleozy zakaźnej?

Należy unikać czynności związanych z przenoszeniem płynów ustrojowych (najczęściej śliny) z osobą, która jest obecnie lub niedawno zakażona tą chorobą. Obecnie nie jest dostępna szczepionka zapobiegająca mononukleozie zakaźnej.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.