Last Reviewed: November 2011

  • Versión en español

Wat is infectieuze mononucleosis?

Infectieuze mononucleosis is een virale ziekte die bepaalde bloedcellen aantast. De ziekte wordt veroorzaakt door het Epstein-Barr-virus (EBV), dat behoort tot de familie van de herpesvirussen. De meeste gevallen komen sporadisch voor. Uitbraken zijn zeldzaam.

Wie krijgt infectieuze mononucleose?

Weliswaar worden de meeste mensen ooit in hun leven blootgesteld aan het Epstein-Barr virus, maar slechts weinigen ontwikkelen daarna de verschijnselen van infectieuze mononucleose. In onderontwikkelde landen worden mensen in hun vroege kinderjaren blootgesteld en is het onwaarschijnlijk dat zij dan merkbare symptomen ontwikkelen. In ontwikkelde landen zoals de Verenigde Staten kan de leeftijd van eerste blootstelling worden uitgesteld tot de oudere kinderjaren en de jongvolwassen leeftijd, wanneer de kans op symptomen groter is. Daarom wordt het vaker herkend bij middelbare scholieren en studenten.

Hoe wordt infectieuze mononucleose verspreid?

Het virus wordt verspreid door contact van persoon tot persoon, via speeksel (op handen of speelgoed, of door zoenen). In zeldzame gevallen is het virus overgedragen door bloedtransfusie.

Wat zijn de symptomen van infectieuze mononucleose?

Symptomen zijn koorts, keelpijn, gezwollen klieren en zich moe voelen. Soms zijn ook de lever en de milt aangetast. De duur van de ziekte varieert van één tot enkele weken. De ziekte is zeer zelden dodelijk.

Hoe snel treden de verschijnselen op?

Symptomen treden op vanaf vier tot zes weken na blootstelling.

Wanneer en hoelang kan iemand infectieuze mononucleose verspreiden?

Het virus wordt tijdens de ziekte en tot een jaar na de besmetting in de keel uitgescheiden. Na de initiële infectie heeft het virus de neiging gedurende langere tijd te sluimeren en kan het later reactiveren en opnieuw uit de keel worden uitgescheiden.

Wat is de behandeling van infectieuze mononucleose?

Na rust is in verreweg de meeste gevallen geen andere behandeling nodig.

Wat kan iemand doen om de verspreiding van besmettelijke mononucleose zo veel mogelijk te beperken?

Mijd activiteiten waarbij lichaamsvloeistoffen (meestal speeksel) worden overgedragen met iemand die op dit moment of kort geleden met de ziekte is besmet. Op dit moment is er geen vaccin beschikbaar om besmettelijke mononucleose te voorkomen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.