Geologie

Většinu geologických jednotek Apenin tvoří mořské sedimentární horniny, které se usazovaly na jižním okraji moře Tethys, velkého oceánu, který se rozprostíral mezi paleoevropskou a paleoafrickou deskou během jejich oddělování v druhohorách (asi před 250 až 65 miliony let). Tyto horniny jsou většinou břidlice, pískovce a vápence, zatímco vyvřelé horniny (např. ophiolity severních Apenin, pozůstatky starší oceánské kůry) jsou vzácné. Nejstarší horniny – metamorfované jednotky z pozdních prvohor (asi před 300 až 250 miliony let) s kontinentálním sedimentárním pokryvem obsahujícím zbytky rostlin – představují relikty staré kontinentální kůry Gondwanalandu a nacházejí se v malých výchozech. Granitové intruze a metamorfované jednotky kalábrijského a sicilského pohoří jsou rovněž paleozoické (hercynská orogeneze), ale předpokládá se, že jsou alpského původu a součástí apeninského řetězce se staly až následnými velkými tektonickými pohyby.

Apeninská orogeneze se vyvíjela v několika tektonických fázích, většinou v průběhu kenozoika (tj. v období od 1. do 3. století), přibližně od doby před 65 miliony let) a vyvrcholila v epochách miocénu a pliocénu (přibližně před 23 až 2,6 miliony let). Apeniny tvoří příkopová pásová struktura se třemi základními směry pohybu: k Jaderskému moři (severní a střední pásmo), k Jónskému moři (Kalábrijské Apeniny) a k Africe (Sicilské pásmo). Během pliopleistocénu (tj. asi před 5 300 000 až 11 700 lety) způsobila ingrese a regrese moře vznik rozsáhlých mořských a kontinentálních sedimentárních pásem (písky, jíly a konglomeráty) podél svahů nového řetězce. V posledním milionu let se podél západní strany Apenin vyvinuly četné velké zlomy, které mohou souviset s řídnutím zemské kůry, jež začalo asi před 10 miliony let a vedlo ke vzniku nového moře, Tyrhénského. Většina těchto zlomů také umožnila silnou sopečnou činnost a podél nich se vytvořil sopečný řetězec od hory Amiata v Toskánsku po Etnu na Sicílii; většina těchto sopek – včetně hory Amiata, hory Cimino, Albanských vrchů u Říma a Ponzských ostrovů – je vyhaslá, ale na jihu jsou Vesuv, Eolské ostrovy a Etna stále aktivní. Seismická aktivita je běžná po celé délce řetězce (včetně Sicílie), od roku 1000 bylo zaznamenáno více než 40 000 událostí. Zemětřesení jsou většinou mělká (v hloubce 3 až 19 mil) a jejich výskyt pravděpodobně souvisí s usazením řetězce ve složité interakci mezi africkou a evropskou tektonickou deskou.

Získejte předplatné Britannica Premium a získejte přístup k exkluzivnímu obsahu. Předplaťte si nyní

Geologické mládí Apenin a velká rozmanitost horninových typů jsou příčinou dnešního drsného vzhledu pohoří. Na severu, v Ligurii, se vyskytují pískovce, mramory a zelenokameny. V těchto křehkých horninách často dochází k sesuvům půdy. V Toskánsku, Emilii, Marche a Umbrii jsou běžné jíly, písky a vápence. V Laziu, Kampánii, Apulii, Kalábrii a na severu a východě Sicílie se vyskytují rozsáhlé výchozy vápnitých hornin, které jsou odděleny nížinnými oblastmi břidlic a pískovců. V Molise, Basilicatě a na Sicílii se vyskytují rozsáhlé typy argilitických (jílovitých) hornin. Krajina zde působí žíznivým a pustým dojmem, s častou erozí typu calanchi neboli badlands

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.