Naturalismus je směr v evropském dramatu a divadle, který se rozvinul koncem 19. a počátkem 20. století. Označuje divadlo, které se snaží vytvořit iluzi reality prostřednictvím řady dramatických a divadelních strategií. Zájem o naturalismus vzkvétal zejména u francouzských dramatiků té doby, ale nejúspěšnějším příkladem je Strindbergova hra Slečna Julie, která byla napsána se záměrem dodržet jak jeho vlastní specifickou verzi naturalismu, tak i verzi, kterou popsal francouzský spisovatel a literární teoretik Émile Zola.

Fotografie z prvního uvedení naturalistické hry Augusta Strindberga Slečna Julie z roku 1888 ve Stockholmu v listopadu 1906 v Lidovém divadle

Zolův termín pro naturalismus je la nouvelle formule. Tři základní zásady naturalismu (faire vrai, faire grand a faire simple) spočívají především v tom, že hra má být realistická a má být výsledkem pečlivého studia lidského chování a psychologie. Postavy by měly být z masa a kostí; jejich motivace a jednání by měly mít základ v jejich dědičnosti a prostředí. Podání naturalistické hry, pokud jde o prostředí a herecké výkony, by mělo být realistické, nikoli okázalé nebo teatrální. Jediným dějištěm hry Slečna Julie je například kuchyně. Za druhé, konflikty ve hře by měly být problémy smysluplné, život měnící – ne malé nebo malicherné. A za třetí, hra by měla být jednoduchá – ne zahlcená složitými dílčími zápletkami nebo dlouhými expozicemi.

Darwinistické chápání prostupuje naturalistickými hrami, zejména v určující roli prostředí na charakter a jako motivace chování. Naturalismus klade důraz na každodenní formy řeči, věrohodnost psaní (do lidského jednání nezasahují duchové, přízraky ani bohové), výběr témat, která jsou současná a přiměřená (žádné exotické, nadpozemské či fantastické lokality, ani historická či mýtická časová období); rozšíření sociálního spektra zobrazovaných postav (nejen aristokraté z klasického dramatu, ale i měšťanští a dělničtí hrdinové) a sociálních konfliktů; a styl herectví, který se snaží obnovit dojem reality.

Naturalismus poprvé výslovně obhajoval Émile Zola v eseji Naturalismus na jevišti z roku 1880

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.